EN in English

15.–16. jūnijā notiek LMA Doktorantūras nodaļas starptautiskā konference “Konflikts kā procesu katalizators”, kurā piedalās arī LU LFMI zinātniskās asistentes Kitija Balcare ar priekšlasījumu “Kurš kuru? Cilvēks un/kā dabas teātra spēles laukumos” un Ieva Melgalve ar referātu “The agency of absence in photography and art”.

Konference tiks translēta arī tiešsaistē, pilna programma pieejama šeit.

Konference tiek rīkota globālu konfliktu laikā, kad ģeopolitisko stresu katras valsts iedzīvotāji pārdzīvo citādāk. Tieši “kara” un “miera” konfrontatīvā situācija rosināja izvēli par labu konfliktu dabas un to katalītiskās lomas izziņai kā politikā, tā arī sabiedrībā un kultūrā.

Konferences dalībnieki rosināti radošām domām par to, ko būtisku viņa pētnieciskajā laukā ir spējis ienest konflikts, kolīzija, sadursme; kā konflikts ir spējis ierosināt inovatīvu formu, satura vai izteiksmes līdzekļu rašanos un to izmantojumu jaunas mākslinieciskās kvalitātes radīšanai.


No 7. līdz 10. jūnijam Brno (Čehijā) notiek 16. Starptautiskās etnoloģijas un folkloras biedrības (SIEF) kongress, kura tēma šogad ir "Living Uncertainty" ("Dzīves nenoteiktība"). LU LFMI kongresā pārstāv vairāki pētnieki:

Ilga Vālodze Ābele "International folklore festival "Baltica": turning point in the Latvian Folklore Movement" ("Starptautiskais folkloras festivāls "Baltica": pagrieziena punkts Latvijas folkloras kustībā");

Dace Bula "Uncertainty and solastalgia in the Riga Port neighbourhoods" ("Nenoteiktība un solastalģija Rīgas ostas apkaimēs");

Elīna Gailīte "Documentation of Latvian folk dance in the city" ("Latviešu tautas dejas dokumentācija pilsētā");

Ieva Garda Rozenberga "Latvian Roma textures of belonging and home in migration" ("Latvijas romu piederības un mājvietu tekstūra migrācijā");

Rita Grīnvalde "Cityscape fluctuations: Riga since February 24, 2022" ("Pilsētas ainavas svārstības: Rīga kopš 2022. gada 24. februāra");

Justīne Jaudzema "Developing and performing traditional singing repertoire in the city" ("Tradicionālā dziedāšanas repertuāra attīstīšana un izpildīšana pilsētā");

Aigars Lielbārdis "The role of ethnographic ensembles in the maintenance, transmission, and revival of folklore traditions during the Soviet period in Latvia" ("Etnogrāfisko ansambļu loma folkloras tradīciju uzturēšanā, nodošanā un atdzimšanā padomju laikā Latvijā");

Valdis Muktupāvels "The power of simplicity: some tendencies in the revival of traditional instruments in Latvia in the 1980s" ("Vienkāršības spēks: dažas tendences tradicionālo instrumentu atdzimšanā Latvijā 20. gadsimta 80. gados");

Digne Ūdre "Visualizing cultural opposition: symbols of the folklore revival movement in Latvia during the Singing Revolution" ("Kultūras opozīcijas vizualizēšana: folkloras atdzimšanas kustības simboli Latvijā Dziesmotās revolūcijas laikā");

Ieva Vīvere (Weaever) "Between protest, control, and unattainable ideal: the concept of authenticity in the Latvian folklore movement" ("Starp protestu, kontroli un nesasniedzamu ideālu: autentiskuma jēdziens latviešu folkloras kustībā").

Pilna kongresa programma pieejama šeit.

Foto (c) Elīna Gailīte

Trešdien 14. jūnijā LU LFMI Mākslas zinātņu nodaļa aicina uz starptautisku zinātnisku simpoziju “Sadarbībā balstīta autorība performatīvajās mākslās”, kas risināsies “ISSP” galerijā Berga bazārā. Padziļinātu ieskatu tēmā sniegs profesori un pētnieki no Somijas, Dānijas, Lielbritānijas un Latvijas. Simpozijā reflektēs ne tikai akadēmiķi, bet arī mākslinieki-praktiķi, piemēram, Kira Orailija (Kira O'Reilly), Mārtins Obraiens (Martin O'Brien), Oraiens Maksteds (Orion Maxted), LindaBoļšakova, Baņuta Rubess.

Saite uz simpozija programmu šeit.

Pasākums notiek Rīgas Performances festivāla “Starptelpa” ietvaros. Šī gada festivāla tēma ir “Kolaboratīvā autorība”. Sakņojoties performances mākslas vēsturē, sadarbībai ir konstatējamas ievērojamas tradīcijas un iestrādes. Sadarbību var attīstīt gan kā stratēģisku, gan estētisku rīku dažādos performatīvos virzienos, rezultējoties kolektīvā līdzdalībā un iesaistē. Visbiežāk gan kolaboratīva autorība attiecas uz mākslinieciski konstruētiem notikumiem/situācijām, kad mākslinieks vai mākslinieki interaktīvi sadarbojas ar skatītāju vai skatītājiem, veicinot un iedrošinot skatītāja līdzdalību tiktāl, ka skatītājs kļūst par performances līdzautoru. Šajā sinerģijā rīcībspējas un afektīvas dinamikas, kā arī konstruētā pieredzes modeļa jautājums kļūst izšķiroši svarīgs. Māksliniekam sadarbojoties ar skatītāju, tiek radīts procesā un sadarbībā balstīts mākslas darbs, kam var būt arī nemateriāla forma – process, pieredze, līdzpārdzīvojums.


9. jūnijā plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) telpā "Retumu pasaule" (5. stāvā) ar LU LFMI pētnieces, muzikoloģes Ilzes Šarkovskas-Liepiņas priekšlasījumu par Dziesmu svētku priekšvēsturi un Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas kora dziesmām tiks atklātas izstādes "Uzvilkt Latviju. Latvieša tautastērps pasaulē", "Krājot Dziesmu svētkus" un krājuma izlase "Skaņu puķes, dziesmu dārzi", kas vēsta par Dziesmu svētku vērtībām no pirmsākumiem līdz trimdai.

Izstādes būs skatāmas LNB no 2023. gada 9. jūnija līdz 2. septembrim. Ieeja bez maksas.

Vairāk pieejams šeit.


Otrdien, 13. jūnijā, plkst. 18.00 Pārdaugavas radošā centra teritorijā Jaunatnes dārzā, Lapu ielā 24, notiks izstādes "Apslēptā Pārdaugava" atklāšana. Izstādi veidojuši LU LFMI pētnieki sadarbībā ar mākslinieci Tatjanu Raičiņecu. Tajā pētnieki dalījušies ar stāstiem un fotogrāfijām, kas tapušas pētījuma "Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas mantojums" gaitā. Izstāde Pārdaugavas radošā centra ārtelpā būs apskatāma līdz šā gada 15. oktobrim. Atklāšanas pasākumā pētnieki iepazīstinās ar projektu, pašu izstādi un tapušo Pārdaugavas kolekciju Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv. Atklāšanā būs arī konkurss.

Fragments no izstādes: "Dzegužkalns, mīļākais Rīgas rajons. Ziemā šķita, ka tu esi nokļuvis kaut kādos Alpos, ar šo koka baznīcu un miljons tūristiem. Nāves trases uz slēpēm lejā uz šoseju, oh!" (LFK digitālā aptauja, Anonīms, 10.09.2021.)

#apslēptā_pārdaugava

Visi laipni aicināti!

Izstāde notiek sadarbībā ar Pārdaugavas radošo centru un fondu "Initium".

Lasīt vairāk...

2023. gada 13. jūnijā plkst. 15.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 402. auditorijā notiks Valodniecības un literatūrzinātnes un Mūzikas, vizuālo mākslu un arhitektūras nozaru promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai humanitārajās un mākslas zinātnēs aizstāvēs Madara Eversone. Temats "Latvijas Padomju rakstnieku savienība: stratēģija, taktika un opozicionālas prakses (1940–1965)".

Darba recenzenti:
1) Benedikts Kalnačs, Dr. habil. philol., profesors, Latvijas Universitāte;
2) Maija Burima, Dr. philol., profesore, Daugavpils Universitāte;
3) Jānis Ozoliņš, Ph.D., docents, Latvijas Mākslas akadēmija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.


15. jūnijā Ventspils augstskolas bibliotēkā notiks "Garamantu darbnīca".

Kopā ar Latviešu folkloras krātuves pētniekiem tiks iepazītas garamantas.lv, apskatot Ventspils puses materiālus, kā arī iemēģinot roku to atšifrēšanā.
Pieteikšanās darbnīcai: laura.janvare@ventspils.lv

Pasākums īstenots projekta "Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā" (Nr. VPP-IZM-DH-2022/1-0002) ietvarā.


Ceturtdien, 1. jūnijā, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā viesojās Īrijas vēstniece Latvijā Īmera Frīla (Eimear Friel). Vēstniece tika iepazīstināta ar institūta un Latviešu folkloras krātuves darbības galvenajiem virzieniem. Tika stāstīts par tautasdziesmu vākšanas un kārtošanas darbu Krišjāņa Barona laikā un mūsdienās. Tika salīdzinātas mūsdienu tradīcijas Īrijā un Latvijā un runāts par latviešu un īru kultūras saiknēm tagad un laikā pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, par Īrijas literatūru, Blūma dienu, Astrīdi Ivasku, dejošanu un lielākajiem sporta notikumiem. Jau iepriekš institūta pētnieki ir piedalījušies Īrijas vēstniecības rīkotajos kultūras pasākumos un tika apspriestas arī turpmākās sadarbības iespējas.


Kopš 1997. gada tiek pasniegta balva sievietēm līderēm, kuru šobrīd organizē Sieviešu sadarbības tīkls. Šī gada 2. jūnijā RTU Vēstures muzejā notika Gada balvas Sievietei līderei pasniegšana. Tika pasniegtas kopumā septiņas balvas – piecas Latvijas reģionos (Rīgā, Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē), viena sievietei līderei diasporā un viena par ieguldījumu Ukrainas atbalstam.

Priecājamies vēstīt, ka Rīgas reģionā galveno balvu Liesmu ieguvusi LU LFMI vadošā pētniece Sanita Reinsone!

Paldies Latvijas Jauno zinātnieku apvienībai par Sanitas nominēšanu šim nozīmīgajam apbalvojumam un lepojamies ar viņas panākumiem!

Foto: Sanita Reinsone un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes loceklis Matīss Reinfelds.

Vairāk par nominantēm šeit.Žurnāla Narrative Culture 2023. gada pavasara numurā publicēts LU LFMI Kultūras, sabiedrības un vides pētījumu nodaļas vadošās pētnieces Daces Bulas raksts “Plūdu stāsti: ūdens aģence un naratīvu saikņotība” (Flood Stories: Agency of Water and Relationality of Narrative).

Balstoties uz intervijām Daugavas lejteces apkaimēs, raksts aplūko vides pieredzes stāstu spēju atklāt un veidot cilvēka saiknes ar apkārtējo pasauli. Raksta centrā jautājums par to, kā cilvēks pieredz matērijas (šai gadījumā — plūdu ūdens) spēju raisīt pārvērtības un pārņemt kontroli pār notiekošo. Tādējādi raksts atbalso posthumānisma un jaunā materiālisma paspārnē dzimušas idejas, vienlaikus uzsverot mutvārdu stāstījumu vērti postfenomenoloģiskai ikdienas ontoloģiju izziņai.

Saite uz žurnālu: Narrative Culture | Wayne State University Press


2023. gada 2. jūnijā Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Majoros notiks Memoriālo muzeju apvienības organizētā konference "Sociālā atmiņa", kas aicinājusi atmiņu institūciju jomas profesionāļus reflektēt par dažādiem problēmjautājumiem un dalīties pieredzē.

Konferencē piedalās arī LU LFMI vadošā pētniece Sanita Reinsone ar priekšlasījumu "Dzimtu dokumentārais mantojums. Digitālā līdzdalība to sagatavošanā".

2023. gada 20. jūnijā apritēs 120 gadi, kopš dzimis ievērojamais latviešu grāmatizdevējs Helmars Rudzītis (1903–2001). Lai godinātu izcilā latviešu grāmatizdevēja Helmara Rudzīša piemiņu un atgādinātu sabiedrībai par viņa ieguldījumu latviešu grāmatniecībā, Rīgas Centrālā bibliotēka 2023. gadā 6. jūnijā plkst. 10.00 Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrā "Mazā ģilde" (Rīgā Amatu ielā 5) organizēs konferenci "Helmaram Rudzītim 120".

Tajā piedalīsies arī LU LFMI pētniece Inguna Daukste-Silasproģe ar priekšlasījumu "Izdevējs Helmars Rudzītis un viņa autori trimdā. Konteksts un daži piemēri".

Pilna programma šeit.No 29. līdz 30. maijam Viļņā notiek starptautiskā akadēmiskā konference "International academic conference Urban Cultural Space: The Baltic Narratives", kas šoreiz veltīta Viļņas 700. jubilejai.

Tajā piedalās arī LU LFMI pētnieki – Eva Eglāja-Kristsone ar referātu "Flâneuse: Women’s Interactions with the City", Zita Kārkla ar priekšlasījumu "Embodied Appropriation of Urban Space: A Reading of Alija Baumane’s Short Stories" un Gatis Ozoliņš ar referātu "Urban Folklore Narratives: Riga Pardaugava Case Study".

Pilna konferences programma šeit.


Photo by Jovydas Pinkevicius: https://www.pexels.com/photo/brown-castle-under-blue-and-pink-sky-3113867/


Noslēdzies konkurss uz akadēmisko amatu vietām (24. maijā)

Noslēdzies konkurss uz akadēmisko amatu vietām LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā. LU LFMI Zinātniskā padome 2023. gada 24. maijā aizklātās vēlēšanās balsoja par amatu pretendentiem.

Apsveicam kolēģus!


Greifsvaldes universitātē 25.–27. maijā notiek Starptautiska konference – "Peripetiju apcere: pārmaiņas un to naratīvi" ("Negotiating Peripeties: Change and Its Narratives").

Konferenci organizē Greifsvaldes universitātes starptautiskā Baltijas studiju grupa, un, grupas uzaicināta, konferencē piedalās LFMI Kultūras, sabiedrības un vides pētījumu nodaļas vadošā pētniece Dace Bula. Viņas vēstīs par mitināšanās stāstiem, kuros Rīgas pieostas apkaimju iedzīvotāji ietērpj savas bažas un līdzšinējo pārmaiņu pieredzi.

Konferences programma: https://peripeties.uni-greifswald.de/events/