EN in English

2018. gada 7. un 8. jūnijā Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā notika Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta, LGBT un viņu draugu apvienības "Mozaīka" un Latvijas Nākotnes forums rīkotā starptautiskā zinātniskā konference "Queer Narratives in European Cultures: Subjectivity, Memory, Nation" (Kvīru stāstījumi Eiropas kultūrās: subjektivitāte, atmiņa, nācija).

Ar priekšlasījumiem konferencē uzstājās 15 pētnieki un trīs lūgtie referenti (Dens Hīlijs, Lukašs Šulcs un Jānuss Samma) no dažādām valstīm, tostarp, arī Latvijas zinātnieki, kas strādā ar dzimtes un seksualitātes tēmām. Lasīt vairāk...


Žurnāla "World Literature Studies", ko izdod Slovākijas Zinātņu akadēmijas Pasaules literatūras institūts Bratislavā, 2018. gada 1. numurs veltīts tēmai par robežorientālismu (Frontier Orientalism) Centrālaustrumeiropas literatūrās. Tajā publicēts arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētnieka Benedikta Kalnača un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu kuratores Ievas Kalnačas raksts par agrīnajām saskarsmēm ar islāma pasauli latviešu literārajā kultūrā (Early encounters with the world of Islam in Latvian literary culture). Tajā aplūkoti galvenokārt 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma latviešu un vācbaltu preses materiāli, literārie un mākslas darbi, to vidū Georga Vilhelma Timma, Andreja Pumpura, Jāzepa Grosvalda, Ernesta Birznieka-Upīša, Jāņa Jaunsudrabiņa veikums.

Žurnāls indeksēts Scopus, ERIH, CEEOL un citās akadēmiskajās datu bāzēs. Lasīt vairāk...


6. jūnijā plkst. 15.00 LFK lasītavā pētniece Edīte Tišheizere uzstāsies ar priekšlasījumu par tēmu "Citāda pieredze: avangarda parādības Latvijas skatuves mākslās".

Mistērijas pie jūras, performance "Kristus kāzas", nakts karnevāli nepabeigtajā Rundāles pilī, izrādes – klaunādes Valmieras teātrī un Mēdeja Sīmaņa baznīcā – tā bija niecīga daļa no kontrkultūras dzīves, maz un tikai pēdējā laikā dokumentētas, bet savā laikā – 60.–70. gados gandrīz neizvērtētas vai par marginālu, pat nemāksliniecisku darbību nosauktas. Taču, aplūkojot tās Rietumu avangarda parādību gaismā, izrādās, ka daudz kas, lai arī atšķirīgos apstākļos un atšķirīgu iemeslu dēļ, norisinājies parālēli abpus "dzelzs priekškaram". Māra Ķimele, Modris Tenisons ir atslēgas vārdi teātra jomā.

Ievadvārdus Edītes priekšlasījumam teiks un jautājumu sadaļu vadīs Arnolds Klotiņš.


ABBS

No 1. līdz 3. jūnijam Stenfordas Universitātē (ASV, Kalifornijā) norisa plaša Baltijas studiju konference, ko organizēja Baltijas Studiju veicināšanas asociācija (The Association for the Advancement of Baltic StudiesAABS). Tā bija veltīta trīs Baltijas valstu simtgadei un asociācijas 50. gadadienai. Konferencē aplūkoto tēmu loks pulcēja kopā zinātniekus, kas pētī dažādus Baltijas reģiona jautājumus, aptverot ekonomiku, vēsturi, antropoloģiju, valodniecību, digitālās humanitārās zinātnes un citas nozares.

Lasīt vairāk...

Šā gada 7. un 8. jūnijā Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, LGBT un viņu draugu apvienība "Mozaīka" un Latvijas Nākotnes forums rīko starptautisku zinātnisku konferenci "Queer Narratives in European Cultures: Subjectivity, Memory, Nation" (Kvīru stāstījumi Eiropas kultūrās: subjektivitāte, atmiņa, nācija), kas notiks 7. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un 8. jūnijā Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā. Konferences darba valoda ir angļu.

Ar priekšlasījumiem konferencē uzstāsies lūgtie referenti: Oksfordas Universitātes profesors Dens Hīlijs (Dan Healey) un Londonas Ekonomikas un Politikas zinātnes augstskolas pētnieks Lukašs Šulcs (Lukasz Szulc), kā arī igauņu mākslinieks Jānuss Samma (Jaanus Samma). Konferencē dalību apstiprinājuši 15 pētnieki no dažādām valstīm, plaši pārstāvēti arī Latvijas zinātnieki, kas strādā ar dzimtes un seksualitātes tēmām.

7. jūnijā plkst. 19:30 konferences ietvaros notiks diskusija "Zilie pēc sarkanā: attieksme pret homoseksuāļiem postsociālisma valstīs" Kaņepes kultūras centrā. Šo dzimtes un seksualitātes problēmām veltīto diskusiju vadīs žurnāliste, grāmatas "Pagrīdes citādība" autore Rita Ruduša.

Konference notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Rozas Luksemburgas fonda, Latvijas Laikmetīgās mākslas centra un Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalstu.

Plašāka informācija: http://lulfmi.lv/en/queer2018

Attēls: Jaanus Samma NSFW. A Chairman’s Tale. Props. 2015. Photo by Reimo Võsa-Tangsoo


Atzīmējot savu ceturto dzimšanas dienu, laikmetīgās literatūras un filozofijas žurnāls "Punctum" maija nogalē rīkoja atmiņu tēmai veltītu festivālu, kurā piedalījās arī LU LFMI pētnieki. LU LFMI zinātniskais asistents un "Punctum" galvenais redaktors Artis Ostups vadīja eseju lasījumus "Atmiņu politika kultūrā", kurā ar priekšlasījumiem uzstājās Toms Ķencis un Benedikts Kalnačs, stāstot par vēsturisko kino kā sociālās atmiņas veidotāju un Latvijas brīvvalsts reprezentāciju romānu sērijā "Mēs. Latvija, XX gadsimts". Abu pētnieku teksti tuvākā mēneša laikā būs lasāmi žurnālā "Punctum".


25. maijā Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece, latviešu folkloras, dzīvesstāstu un digitālo humanitāro zinātņu pētniece un rakstniece Sanita Reinsone viesosies Preiļu novada Aizkalnes bibliotēkā plkst. 12.00 un Preiļu Galvenajā bibliotēkā plkst 14.30. Tikšanās notiek VKKF projekta "Latviešu oriģinālliteratūras autoru dialogs ar Preiļu novada lasītājiem "Satiec savu rakstnieku" – 3. kārtas ietvaros.


"Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā" ir starpdisciplinārs rakstu krājums (sastādītāja un zinātniskā redaktore Dr. philol. Māra Grudule), kurā apkopoti 2014. gadā Stendera 300. dzimšanas dienai veltītās konferences ziņojumi. Latvijas un ārzemju zinātnieku publikācijas sniedz ieskatu turpat vai visās Stendera darbības sfērās, kā arī pievērš uzmanību Baltijas kultūras kontekstiem, apgaismības ideju pārvietošanās ceļiem un to recepcijai 19. gadsimtā.

Šis krājums paredzēts plašam lasītāju lokam Latvijā un pasaulē, tādēļ visi raksti publicēti tajās valodās, kurās to autori uzstājās konferencē, tomēr visām publikācijām pievienots arī izvērsts kopsavilkums citā – latviešu vai vācu – valodā, bet visi teksti latviešu valodā atveidoti atbilstoši mūsdienu latviešu valodas ortogrāfijas prasībām. Krājums būs noderīgs ikvienam, kam sagādā prieku Baltijas kultūrvēstures studijas un jauni pavērsieni Rietumeiropas un Baltijas vācu apgaismotāju attiecību ceļos. Lasīt vairāk...


Digitālā kultūras mantojuma forums

Aizvadīta jau 30. LU LFMI konference "Meklējumi un atradumi" jeb šogad - "Digitālā kultūras mantojuma forums". Divās aizraujošās dienās dažādu jomu pārstāvji stāstīja par digitālajiem kultūras resursiem, to pielietojumu kultūrvēstures pētniecībā, sabiedrības iesaistīšanos resursu papildināšanā, tāpat tika aplūkotas ar kultūras mantojuma digitalizāciju saistītās problēmas. Konferences nobeigumā notika diskusija "Kultūras mantojuma pieejamības tīmeklī ietekme uz kultūras patēriņu un dzīves kvalitāti", kur eksperti - Uldis Zariņš, Elīna Ozoliņa, Anda Laķe, Ilva Skulte un diskusijas vadītāja Baiba Moļņika - apsprieda sabiedrības iesaistīšanos un ar kultūras mantojuma patēriņu tiešsaistē aktuālos jautājumus.

Lasīt vairāk...

garamantas Cesvainē

Piektdien, 25. maijā, plkst. 12.00 Cesvaines novada domē notiks LU LFMI Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs. LFK pētniece un fondu glabātāja Māra Vīksna stāstīs par Cesvaines puses folkloras materiāliem, kā arī ierādīs, kā veiksmīgāk darboties digitālajā arhīvā.

Garamantas.lv izbraukumu semināri Latvijas novados 2018. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.


Šā gada 28.–31. maijā LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki Jānis Daugavietis un Eva Eglāja-Kristsone piedalīsies starptautiskā digitālo humanitāro zinātņu konferencē Budapeštā, Ungārijā.

Konferenci organizē Eötvös Loránd Universitātes Digitālo humanitāro zinātņu centrs sadarbībā ar DARIAH, CLARIN projektu partneriem. Konferencē mūsu pētnieki piedalās ar referātu "Crowdsourcing for Heritage actualisation: analysis of campaign “Recite Veidenbaums' Poetry!" (Sabiedrības iesaiste kultūras mantojuma aktualizācijai: akcijas "Skandē Veidenbaumu" analīze). Lasīt vairāk...


Ceturtdien, 24. maijā, plkst. 13.00–14.30 Valmieras integrētā bibliotēka aicina uz Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) semināru "Literatūras, mūzikas un teātra nozares virtuālie resursi: sabiedrības iesaiste un sadarbības iespējas”, kas notiek Valsts kultūrkapitāla fonda projekta ietvaros un turpina izbraukuma semināru sēriju Latvijas novados. Semināru vadīs LU LFMI zinātniskās asistentes Signe Raudive, Dita Jonīte, Ieva Rodiņa un pētniece Ilze Šarkovska-Liepiņa.

LU LFMI kopš 1993. gada veido un izstrādā digitālos resursus (sākotnēji literatūras vēsturē un folklorā, tagad arī citās pētnieciskajās nozarēs). Pasākuma dalībnieki – novada izglītības, kultūras darbinieki, kā arī interesenti tiks iepazīstināti ar LU LFMI digitālajiem resursiem un tajos pieejamo informāciju, raisot sarunas par personībām teātrī, mūzikā un literatūrā, taču īpašu vērību veltot projekta gaitā jaunizstrādātajiem personību profiliem un sabiedrības iesaistei resursu papildināšanā. Pēc semināra speciālisti atbildēs uz interesentu jautājumiem un, ja nepieciešams, sniegs privātas konsultācijas.


Folkloras arhīvu tikšanās 2018

2018. gada 17. un 18. maijā LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē Rīgā un Abavas pagasta Lielvirbu muižā notika Baltijas valstu folkloras arhīvu tikšanās. Ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" atbalstu Latvijā viesojās kaimiņzemju kolēģi — Igauņu folkloras arhīva un Lietuvas Literatūras un folkloras institūta delegācijas. Programma trīs gadu garumā ir sekmējusi Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tradīciju arhīvu tīkla institūciju profesionālās saites un zinātnieku komunikāciju. Tādējādi rasts pamats turpmākai sadarbībai un kopīgiem pētījumiem. Lasīt vairāk...


garamantas Kuldīgā

Ceturtdien, 17. maijā, plkst. 10.00 Kuldīgas Mākslas namā notiks LU LFMI Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva izbraukuma seminārs. Tajā garamantas.lv redaktore Elīna Gailīte izstāstīs par Kuldīgas apkārtnes folkloras kolekcijām un ierādīs veiksmīgāku digitālā arhīva lietošanu.

Garamantas.lv izbraukumu semināri Latvijas novados 2018. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.


Digitālā kultūras mantojuma forums22. un 23. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā jau 30. reizi notiks LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta konference "Meklējumi un atradumi".

PROGRAMMA (.pdf) | PLAKĀTS (.jpg)

Šī gada konferences tematiskā ievirze ir "Digitālā kultūras mantojuma forums". Divās konferences dienās literatūrzinātnieki, folkloristi, teātra, mūzikas un mākslas pētnieki, arhīvisti, bibliotēku darbinieki, kā arī kultūras resursu un datubāzu izstrādātāji iepazīstinās ar daudzveidīgiem digitālajiem kultūras resursiem, pētīs to pielietojuma iespējas kultūrvēstures izzināšanā un pētniecībā, kā arī aplūkos ar kultūras mantojuma digitalizāciju saistītās problēmas.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts kopš 1993. gada veido un izstrādā digitālos resursus (sākotnēji literatūras vēsturē un folklorā, tad arī citās pētnieciskajās nozarēs), un gadskārtējā konferencē Meklējumi un atradumi šogad pievērsīsies tieši digitālā mantojuma satura, pieejamības un problēmu aplūkojumam ar tematisko ievirzi "Digitālā kultūras mantojuma forums". Lasīt vairāk...