EN in English

Saistībā ar vēlēšanām LU LFMI pētnieka amatā mākslas zinātnes nozarē, teātra zinātnes apakšnozarē ar specializāciju teātra vēsturē un teorijā, trešdien, 24. novembrī plkst. 15.00 aicinām uz “Pētījuma poētikas” semināru, kurā ar priekšlasījumiem uzstāsies amata pretendentes Ieva Rodiņa un Laine Kristberga.

Lasīt vairāk...

No 18. līdz 21. novembrim klātienē un no 1. līdz 3. decembrim attālināti norisināsies 53. Slāvistikas, Austrumeiropas un Eirāzijas studiju asociācijas (Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies, ASEEES) konference par tēmu "Daudzveidība, intersekcionalitāte, starpdisciplinaritāte" (Diversity, Intersectionality, Interdisciplinarity). Konferrencē piedalās trīs LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki: pētnieks Ph.D. Jānis Ozoliņš ar referātu "'She is Not a Woman, She is an Executive Director!': The Representations of Straight Female Masculinity in the Soviet Films of the Era of Stagnation”, pētnieks Dr. philol. Kārlis Vērdiņš ar referātu "Femininity, Self-orientalization, and Canonization of Pseudo-antiquity: The Latvian Afterlife of Les chansons de Bilitis by Pierre Louÿs" un pētnieks Dr. philol. Jānis Oga ar referātu "Latvian Writers’ Travels to West Germany in the Brezhnev Era: Opportunities and Unpredictability" (pēcdoktorantūras pētniecības projekts Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/482)..

Konferences programma.


3. un 4. decembrī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku organizē vērienīgu virtuālu konferenci "Regīna Ezera un Austrumeiropas literatūra". Gaidāmi padziļināti un izvērsti ārvalstu viesu priekšlasījumi, paneļdiskusijas ar ievērojamu rakstnieku un teātra mākslinieku piedalīšanos, kā arī vietējo un kaimiņvalstu zinātnieku uzstāšanās ar referātiem. Konference norisināsies tiešsaistē un to varēs vērot gan sociālajā tīklā Facebook, gan vairākās vietnēs internetā. Konferences pirmā diena galvenokārt veltīta rakstniecēm, Regīnas Ezeras laikabiedrēm Baltijā un Austrumeiropā, bet otrajā dienā pētnieki vērsīs uzmanību uz Ezeras literāro mantojumu un tā interpretācijām teātra un kinomākslā.

Programma.

Kopsavilkumu buklets.

Lasīt vairāk...

Covid-19 pandēmija un ar to saistītie epidemioloģiskās drošības pasākumi viesuši izmaiņas līdz šim ierastajā lauka pētījumu praksē. 2020. un 2021. gadā kvalitatīvo interviju veikšanai aizvien biežāk izmantotas tiešsaistes platformas, tādas kā Zoom. Folkloristikā, mutvārdu vēstures pētniecībā un citās nozarēs, kas dokumentē cilvēku stāstījumus, attālinātās intervijas (remote interviews) ir uzlūkojamas ja ne gluži kā jaunā normalitāte, tad risinājums fiziskās distancēšanās apstākļos.

Kā noris teicēja un pētnieka sastapšanās tiešsaistē? Kādas ir attālinātās saziņas priekšrocības, kādi mīnusi? Kas sagaidāms nākotnē? Lai meklētu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, LU LFMI Latviešu folkloras krātuve sadarbībā ar Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociāciju "Dzīvesstāsts" rīko diskusiju "Teicējs tiešsaistē", kas notiks 25. novembrī plkst. 15.00 platformā Zoom. Diskusiju ievadīs LU Sociālo zinātņu fakultātes asociētās profesores, vadošās pētnieces Dr. sc. soc. Baibas Belas lekcija "Dzīvesstāstu dokumentācija sociālās distancēšanās un digitālajā laikmetā".

Lasīt vairāk...

Jau nākamnedēļ 25. un 26. novembrī norisināsies konference "Ēdiena reprezentācija literatūrā un kultūrā", kurā piedalīsies arī divas institūta pētnieces: Ieva E. Kalniņa ar referātu "Gastropoētisko tēlu funkcijas Aleksandra Čaka vēlā staļiņisma perioda dzejoļu krājumos" un Ilze Ļaksa-Timinska ar priekšlasījumu "Vobla: komunistu jaunā maize. Gastropoētiskie elementi Roberta Eidemaņa stāstā “Ielenktie”".

Ar pilnu konferences programmu iespējams iepazīties šeit.


No 10. līdz 12. novembrim norisinās 29. Spānijas Universitātes Franču valodas asociācijas (Asociación de Francesistas de la Universidad Española (AFUE)) konference. Konference šogad notiek Basku zemes universitātē (Université du Pays Basque (UPV/EHU)) Spānijā. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Simona Sofija Valke piedalās pārrobežu tēmai veltītajā koferencē ar referātu "Franču lektīras Kurzemes hercogistē 18. gadsimtā" ("Lectures françaises au duché de Courlande du XVIIIe siècle").

Konference ir atvērta jebkuram pētniecības darbam par valodu, valodniecību, didaktiku, tulkošanu, literatūru un franču valodā runājošajām kultūrām, piedāvā īpašu uzmanību pievērst pārrobežu jautājumiem un franču valodai kā saskarsmes valodai, kā arī aicina dalībniekus šķērsot, apšaubīt un/vai atbrīvoties no etniskām, lingvistiskām, kultūras, literārām, teritoriālām, disciplinārām, vispārīgām, tehnoloģiskām robežām.

KONFERENCES PROGRAMMA.


Pirms valsts svētkiem Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā lēmuši piešķirt 60 augstākos Latvijas valsts apbalvojumus. Par Triju Zvaigžņu ordeņa virsniecēm ieceltas četras LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātnieces – vadošā pētniece Dace Bula, Kultūras, sabiedrības un vides pētījumu nodaļas vadītāja, kādreizējā institūta direktore un Latviešu folkloras krātuves vadītāja, kā arī Latviešu folkloras krātuves pētnieces Elga Melne, Beatrise Reidzāne un Māra Vīksna.

Sveicam un lepojamies!2021. gada 9. novembrī Gēteborgas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Literatūras, Ideju un Reliģijas vēstures katedras organizētajā seminārā pēcdoktorantūras pētniece Zita Kārkla stāstīs par pētījuma procesu līdz šim brīdim, tā rezultātiem un grūtībām. Stāstījumam sekos diskusija. Seminārs iekļaujas pēcdoktorantūras pētījuma programmā paredzētajā mobilitātē, kuras sadarbības partneris ir Gēteborgas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Literatūras, Ideju un Reliģijas vēstures katedra.

Lasīt vairāk...

Šogad iznācis LU LFMI pētnieka Dr. sc. soc. Jāņa Daugavieša raksts "Motivation to Engage in Crowdsourcing: Towards the Synthetic Psychological–Sociological Model", kas publicēts žurnālā "Digital Scholarship in the Humanities". Žurnālu (agrāk – "Literary and Linguistic Computing") izdod Oksfordas Universitātes izdevniecība.

Raksts tapis LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta ERAF atbalstītā projekta "Stiprinot zināšanu sabiedrību: starpdisciplināras pieejas sabiedrības iesaistei digitālā kultūras mantojuma radīšanā (DiTCH)" ietvaros. Tas veltīts digitālo zinātņu laukā veidoto koprades (crowdsourcing) projektu lietotāju analīzei, fokusējoties uz viņu motivāciju iesaistīties un veikt brīvprātīgu un neapmaksātu darbu. Raksta rezultāts ir jauns motivācijas modelis, kurā sintezēta psihologu E. Deci (Edward L. Deci) un R. Raiena (Richard M.Ryan) pasnoteikšanās teorija (Self-Determination Theory) ar sociologa un antropologa P. Burdjē (Pierre Bourdieu) kapitālu teoriju.

Lasīt vairāk...

Jau šobrīd norit gatavošanās vienam no centrālajiem notikumiem Latvijas literatūrā – Latvijas Literatūras gada balvai (LALIGABA), kas ik pavasari tiek pasniegta spožākajiem pašmāju autoriem piecās nominācijās. Jaunā ekspertu komisija sākusi 2021. gada literārā devuma izvērtēšanu, savukārt balvas organizatoriem pievienojies LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI).

LALIGABA ekspertu komisijā turpmākos mēnešus strādās dzejniece Ērika Bērziņa, rakstniece Andra Manfelde, tulkotājs Raimonds Jaks, dzejniece un publiciste Liāna Langa, dzejnieks un literatūrkritiķis Ivars Šteinbergs un literatūrzinātniece un literatūrkritiķe Agija Ābiķe-Kondrāte. Savukārt ekspertu komisiju vadīs literatūrzinātniece Zanda Gūtmane.

Lasīt vairāk...

2021. gada 17.-19. novembrī virtuālajā vidē noritēs Belgradas Mākslas universitātes Dramatiskās mākslas fakultātes (Serbija) rīkotā starptautiskā zinātniskā konference "Creativity and innovations in dramatic arts, media and cultural production: visions and values for the future", kurā ar priekšlasījumu "Digital Theatre in Latvia: New Forms and Challanges" uzstāsies LU LFMI Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļas zinātniskā asistente Ieva Rodiņa.

Lasīt vairāk...

1. un 2. novembrī notiek otrā Baltijas vides cilvēkzinātņu (BALTEHUMS — Baltic environmental humanities and social sciences) konference. Pirmais šāds pasākums notika Rīgā, 2018. gadā. To rīkoja LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte un Latvijas Nacionālā bibliotēka, bet atbalstīja — arī Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Konferences gaitā nostiprinājās dalībnieku pārliecība, ka jaunajam un strauji augošajam starpdisciplinārajam pētniecības virzienam būtu jārod stabils sakņojums Baltijas reģiona akadēmiskajā telpā, un tam nepieciešama pētnieku sadarbība un regulāra tikšanās. Otrā konference bija plānota 2020. gada pavasarī Kauņā, taču pandēmijas dēļ tika vairākkārt pārcelta. Šajās dienās konference notiek attālināti — no Tallinas Universitātes, tās norisi nodrošina Igaunijas Vides vēstures centrs (Estonian Centre for Environmental History). Konferencē piedalās LU LFMI vadošā pētniece Dace Bula ar pētījumu par projektā "Dzīve līdzās ostai" dokumentētiem vides pieredzes stāstiem.

Konferences programma pieejama šeit.Kultūras, sabiedrības un vides pētījumu nodaļas vadītāja, LFMI vadošā pētniece Dace Bula 27. un 28. oktobrī piedalās COST akcijas "Writing Urban Places: New Narratives of European Cities" vidusposma konferencē, kura notiek Portu, Portugālē. Projekts "Dzīve līdzās ostai" izraudzīts par vienu no vienpadsmit projektiem, kuri aicināti šai konferencē iepazīstināt ar savu izpētes ģeogrāfiju. Tas tiek darīts, lai apsvērtu iespējamās COST projekta lauka norises konkrētu pētījumu vietās. Lauka darbs COST akcijā plānots projekta otrajā posmā, cik vien to pieļaus epidemioloģiskā situācija.

Konferences programma.2021. gada 26. oktobrī Kārlis Vērdiņš un Jānis Ozoliņš piedalījās Helsinku Universitātes organizētajā starptautiskajā konferencē "Histories of Sexualities, Gender Diversity, and Queer in the Nordic and Baltic Region" ar referātu "Men on the Verge of a Nervous Breakdown: Embodied Affects of Atis Jākobsons" (Vīrieši uz nervu sabrukuma robežas: Ata Jākobsona iemiesotie afekti). Konference pulcēja Ziemeļvalstu un Baltijas pētniekus, kuru uzmanības centrā ir dzimtes un seksualitātes jautājumi.


Krišjāņa Barona konference, ko ik gadu rīko LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve, šogad veltīta folkloras un atmodas attieksmēm, kā arī personības, sabiedrības un politiskās varas rīcību analītiskam izvērtējumam Trešās atmodas kontekstā.

Konference notiks 2021. gada 28. un 29. oktobrī tiešsaistes platformā Zoom, tās norise tiks raidīta arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Facebook lapā. Konferences klausītājus, kuri vēlēsies sekot līdzi un piedalīties diskusijās platformā Zoom, lūgums dalību pieteikt elektroniski līdz 26. oktobrim, aizpildot pieteikuma veidlapu: https://ej.uz/Barondiena2021.

Konferences programma.

Konferences kopsavilkumi.

Lasīt vairāk...