EN in English


Literatūras nodaļa

Literatūras nodaļā tiek izstrādāti pētījumi literatūrzinātnes nozarē un tās apakšnozarēs LU LFMI. Tā izveidota 2013. gadā, apvienojot agrāk institūtā pastāvējušās un vēsturiski izveidojušās Literatūras vēstures un Literatūras teorijas nodaļas. Literatūras nodaļā galvenokārt tiek veikti pētījumi latviešu literatūras vēstures, literatūras teorijas un salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarēs, izmantojot arī starpdisciplināru pieeju.

Galvenais Literatūras nodaļas stratēģiskais virziens – sniegt mūsdienīgu skatījumu uz procesiem latviešu literatūrā un kultūrā salīdzināmā un reģionālā perspektīvā, izmantojot mūsdienu teorētiskās atziņas un starpdisciplināru pieeju.

Literatūras nodaļas darbinieki iesaistīti vairāku Latvijas un starptautiski finansētu ilgtermiņa projektu realizācijā, kā arī saņēmuši īstermiņa atbalstu no dažādiem fondiem un sabiedriskām organizācijām, piemēram, Valsts Kultūrkapitāla fonda, Rīgas Domes Kultūras pārvaldes, Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja, Vācu akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) u. c. Nozīmīgākie ilgtermiņa projekti bijuši saistīti ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Zinātnes padomes konkursa kārtībā piešķirto finansējumu, kā arī ar Eiropas Sociālā Fonda finansējumu.

Literatūras nodaļas vadītāja

Vadošie pētnieki

Pētnieki

Zinātniskā asistente

Pēdējo reizi labots: 27.12.2023 12:26:05