EN in English


LFMI Digitālo humanitāro zinātņu grupa

LFMI DH grupa tika izveidota 2016. gada pavasarī. Tajā darbojas pārstāvji no visām LU LFMI nodaļām, un tās galvenie mērķi ir (1) LU LFMI digitālo resursu uzturēšana, sakārtošana un pilnveidošana, jaunu rīku un resursu veidošana; (2) Eiropas un pasaules humanitāro digitālo zinātņu prakšu izzināšana; (3) finansējuma piesaiste LU LFMI digitālo resursu attīstībai.

LU LFMI DH grupa šobrīd darbojas vairāku projektu ietvaros un turpina attīstīt LU LFMI galvenos resursus: Latviešu folkloras krātuves digitālo arhīvu garamantas.lv un Latvijas literatūras vortālu literatura.lv.

DH grupa īsteno arī dažādus starpinstitūciju projektus un sadarbības iniciatīvas, tostarp Latvijas digitālo humanitāro zinātņu informācijas platformu digitalhumanities.lv.

DH grupu vada Sanita Bērziņa-Reinsone kopā ar Jāni Daugavieti, Evu Eglāju-Kristsoni, Uldi Ķirsi, Sandi Laimi un Haraldu Matuli.

Pēdējo reizi labots: 03.01.2022 10:34:40