EN in English

Mūzikas, minoritāšu un dzimtes pētnieki tiekas simpozijā Vīnē

Vīnē no 23. līdz 30. jūlijam notiek Starptautiskās tradicionālās mūzikas padomes (International Council for Traditional Music, ICTM) divu pētniecības grupu "Mūzika un minoritātes" un "Mūzika un dzimte" apvienotais simpozijs, kurā piedalās arī LU LFMI pētniece Ieva Tihovska. Simpoziju organizē Vīnes Mūzikas un izpildītājmākslas universitāte.

Vīnē 1994. gadā notika pirmais mūzikas un minoritāšu pētniecībai veltītais simpozijs, kura rezultātā 1999. gadā tika nodibināta ICTM mūzikas un minoritāšu pētniecības grupa. Divdesmit gadu laikā Vīne ir kļuvusi par ievērojamu minoritāšu mūzikas (galvenokārt dažādu etnisko un reliģisko grupu) un dzimtes pētniecības centru. Pie ieceres rīkot apvienotu simpoziju veda secinājums, ka abu grupu pētniekus nodarbina līdzīgi jautājumi un vieno pētniecības mērķis – analizējot mūzikas prakses, runāt par mazāk pārstāvētām un aizsargātām sociālajām grupām un indivīdiem.

Kā uzskata organizatoru grupas vadītāja, etnomuzikoloģe Urzula Hemeteka – minoritāšu pētnieks vienmēr atrodas politiskajā arēnā un iestājas par savu pētāmo pārstāvniecību un līdztiesību. Diskusija par to, vai šo grupu pētniekiem jābūt politiski neitrāliem vai aktīviem un vai grupas minoritāšu definīcijā vajadzētu vai nevajadzētu iekļaut diskriminācijas faktoru, notiek arī šajā simpozijā. Tiek diskutēti arī aktuālie migrācijas un diasporu jatājumi, varas attiecības, sieviešu reprezentācija un kvīru teorijas pienesums mūzikas pētniecībai. Etnomuzikoloģe Ieva Tihovska simpozijā vēsta par mazākumtautību pārstāvniecību Latviešu folkloras krātuves kolekcijās un mazākumtautību folkloras vākšanas atspoguļojumu krātuves vadības un folkloras vācēju sarakstē.

Ievas Tihovskas dalība konferencē notiek pēcdoktorantūras projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/220 "Digitālie resursi, politika un Latvijas mazākumtautību kultūras "redzamība"" ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pēdējo reizi labots: 29.07.2018 23:28:00