EN in English

2. ceturksnis (01.04.2020.–30.06.2020.)

Pēcdoktorantūras pētījuma pirmā posma otrajā ceturksnī veidota bibliogrāfija, kas ietver līdz šim publicēto teorētisko literatūru un veiktos un publicētos pētījumus koloniālisma/postkoloniālisma un nevardarbīgās pretošanās studiju jomā, kā arī konspektēta jau apgūtā teorētiskā literatūra.

Turpināta uzsāktā arhīvu materiālu apzināšana un izpēte LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas Retumu nodaļā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Retumu lasītavā un Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvā, taču valstī izsludinātās karantīnas dēļ pagaidām to bijis iespējams turpināt tikai ierobežotā apjomā, jo šajā pētījuma posmā aktuālie LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas Retumu nodaļas un Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumu katalogi nav pieejami attālinātā vidē. Paredzams, ka šo pētījuma jomu būs iespējams turpināt plašākā apjomā 2020. gada 3. un 4. ceturksnī, ja netiks noteikti ierobežojumi sakarā ar pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī ja rudenī darbu jaunajās telpās būs uzsācis Rakstniecības un mūzikas muzeja krājums.

22.06.2020. pēcdoktorantu par darbu Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvā konsultēja vēsturnieks un diplomāts, Latvijas Republikas LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas dalībnieks Mg. hist. Bonifācijs Daukšts.

2. ceturksnī turpināta arī literāro darbu un memuārliteratūras apguve un analīze.

Papildināts latviešu literatūras vēstures vortāls www.literatura.lv (šķirkļi par rakstniekiem Jāni Sārtu un Eduardu Salenieku).

29.06.2020. uzraudzības padomes sēdē pēcdoktorants Jānis Oga iepazīstināja ar pētījuma gaitu LU LFMI direktori Daci Bulu, pētniecības pieteikuma atbildīgo personu, vadošo pētnieci Evu Eglāju-Kristsoni un zinātnisko sekretāri Ievu Gardu-Rozenbergu.

30.06.2020. publicēts bloga ieraksts “Šī apziņa .. ir simtkārt atsvērusi visas manas trimdas nedienas un grūtumus.” (par rakstnieka Gunara Janovska (1916–2000) vēstulēm, kas adresētas rakstniecei Indrai Gubiņai (1927–2017), un pārdomām par viņa romāna “Sōla” (1963) un citu trimdas grāmatu nokļūšanu aiz dzelzs priekškara okupētajā Latvijā).

LU LFMI mājas lapā un sociālā tīkla Facebook kontā publicēta ziņa par bloga ieraksta publikāciju, kā arī apraksti par rakstniekiem Jāni Sārtu un Eduardu Salenieku un saite uz rakstnieku profiliem latviešu literatūras vēstures vortālā www.literatura.lv; sociālā tīkla Twitter kontā publicēta ziņa par bloga ieraksta publikāciju.

Pabeigts raksts “Ārzemju ceļojumu iespaidi latviešu rakstnieku darbos 20. gs. 70.–80. gados – liecības par atļauto un liegto” (referāts 05.03.2020. tika nolasīts konferencē “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” Liepājā), tiks iesniegts publikācijai 2020. gada jūlijā.

Nākamajā ceturksnī pētījuma mobilitātes pasākumu ietvaros no 16. līdz 23. augustam plānots apzināt un pētīt Latviešu Centra Minsterē (Vācija) Latviešu rakstniecības krājumu.

2. ceturksnī apmeklētie zinātniskie pasākumi:

15.04.2020. vebinārs “Culture, Non-Conformism, Normativity”, piedalās Angelina Lucento (Krievija), Aigi Rahi-Tamm (Igaunija), Tomas Sniegon (Zviedrija), vada Michael David-Fox (ASV); Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES) virtuālā konference/vebināru sērija “Political Police and the Soviet System: Insights from Newly Opened KGB Archives in the Former Soviet States”;

20.04.2020. vebinārs “Operations Abroad and Foreign Intelligence”, piedalās Molly Pucci (Īrija), Corina Snitar (Lielbritānija), Eric R. Scott (ASV), Doug Selvage (Vācija), vada Greg Afinogenov (ASV); Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES) virtuālā konference/vebināru sērija “Political Police and the Soviet System: Insights from Newly Opened KGB Archives in the Former Soviet States”;

22.05.2020. “NEP4DISSENT” (pētnieku tīkla “COST” akcija) virtuālā tikšanās “NEP4DISSENT Virtual Summit”, vada Maciej Maryl, Ph.D. (Polija), piedalās tīkla akcijas dalībnieki un darbagrupu vadītāji;

27.05.2020. seminārs “Maskulinitāšu studijas”, vada Jānis Ozoliņš, Mg. art.; LU Literatūras, Folkloras un mākslas institūts, semināru cikls “Akadēmiskās brokastis”;

09.06.2020. vebinārs, lasīšanas darbnīca “Postsociālisms un nacionālisms”, vada Toms Ķencis, Dr. art.; Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, neformālās izglītības programma “Vakarskola”;

17.06.2020. seminārs “Folkloras publicējumi trimdā”, vada Rita Grīnvalde (Treija), Dr. philol.; LU Literatūras, Folkloras un mākslas institūts, semināru cikls “Pēckara arhīvs”;

26.06.2020. vebinārs, lasīšanas darbnīca un diskusija, Roanne Kantor, Ph.D. (Stanford University) prezentācija “The One From Which We Ought to Learn: What Indian Poets Imagined Latin American Literature Could Do”, vada Francesca Orsini, Prof. (University of London); starptautiskais pētnieku tīkls “Postcolonial Print Cultures”.

Pēdējo reizi labots: 15.07.2021 07:14:14