EN in English

Projekta nosaukums: ETNO-GRAFIKA: Baltijas nemateriālā kultūras mantojuma vizuālās interpretācijas

Pētniecības pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/4/20/628

Projekta vienošanās numurs: 1.1.1.2/16/I/001

Projekta īstenotājs: Toms Ķencis

Projekta īstenošanas vieta: Rīga, Mūkusalas iela 3, LV 1423

Pētniecības kategorija: fundamentālie pētījumi

Projekta veids: ar saimniecisko darbību nesaistīts

Zinātnes nozare (OECD): 6.4, 6.5, 5.8

Projekta īstenošanas ilgums: 01.01.2021.-30.06.2023.

Projekta izmaksas: 111505 EUR, tostarp ERAF atbalsts 94779,25 EUR

Atslēgvārdi: nemateriālais kultūras mantojums, grafika, padomju māksla, folklora, kultūras nacionālisms, dzimtes reprezentācijas

Projekts ETNO-GRAFIKA pētīs folkloras attēlojumu padomju okupācijas laika Baltijas grafikās un meklēs iespējas atdzīvināt šo kultūras mantojumu mūsdienīgās formās.

Fundamentālā pētniecības projekta mērķis ir atklāt un revitalizēt Baltijas tautu tradicionālās folkloras reprezentācijas vēlīnā padomju perioda grafikā (1968-1991). Lai to sasniegtu, starpnozaru pētījumā tiek attīstīta un piemērota Baltijas postkoloniālisma teorija, un tuvāk aplūkoti trīs ievērojamu mākslinieku darbi un dzīves gājumi: Dzidras Ezergailes (Latvija, 1926-2013), Kaljo Põllu (Igaunija, 1934-2010), un Birutes Žilītes (Lietuva, 1930). Meklējot jaunas rezultātu atspoguļošanas formas, pētījums radīs sadarbības iespējas akadēmiskajai pētniecībai un radošajām nozarēm, palielinot kultūras mantojuma pieejamību. Līdztekus tas nodrošinās pēcdoktorantu ar jaunām profesionālajām prasmēm un zināšanām, paaugstinot zinātniskās izcilības potenciālu.

Viens no nozīmīgākajiem projekta rezultātiem ir radošas dokumentālās filmas scenārijs un sadarbība filmas kā arī imersīvas3D pieredzes veidošanā. Līdztekus projekta ietvaros tiks izdots tematiskais zinātniska žurnāla numurs, publicēti akadēmiski raksti, sagatavoti grantu pieteikumi un vadīti semināri.

Projekta īstenošanas partneri ir Igaunijas mākslas akadēmija, KUMU, filmu studija “Tritone”

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Titulattēls: Dzidra Ezergaile (1972) Zvaigžņu raksti, © klasiskās mākslas galerija Antonija.

Pārskats par projekta īstenošanu