EN in English


3. martā Anita Rožkalne piedalījās dzejnieces Astrīdes Ivaskas igauņu valodā izdotās dzejas izlases "Mere silmad" ("Jūras acis") atvēršanas svētkos.

4.–5. martā Ieva Rodiņa piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde 2016" žūrijā Rīgas reģiona skatē Lielvārdē un Ogrē.

8. martā Anitas Rožkalnes monogrāfija "Kārļa Zariņa burvju aplis" nominēta Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai.

8. martā Viktors Hausmanis piedalījās Aspazijas Kopoto rakstu 1. sējuma atvēršanas svētkos, stāstot par pieredzi Aspazijas dramaturģijas pētniecībā un viņas lugu skatuves dzīvi.

8. martā Latviešu folkloras krātuves pētnieku grupa – Dace Bula, Rita Treija, Digne Ūdre, Aigars Lielbārdis – aizsāk virtuālās etnogrāfijas pētījuma datu ieguvi projektā "Stiprinot zināšanu sabiedrību; starpdisciplināras pieejas digitālā kultūras mantojuma radīšanā" (Nr. 1.1.1.1/16/A/040)."

9. martā Guntis Pakalns piedalījās seminārā "Mantojums lietojumā 21. gadsimtā", kas bija veltīts stāstniecības tradīcijām UNESCO mantojuma programmu un Nemateriālā kultūras mantojuma likuma kontekstā.

9. martā Pauls Daija un Eva Eglāja-Kristsone piedalījās konferencē "Latvijas un Vācijas kultūru saskarsme".

13. martā Liepājas teātrī notika diskusija "Šķirstot Liepājas teātra vēstures un bohēmas lappuses". Sarunu vadīja un tajā piedalījās Edīte Tišheizere.

14.–16. martā Gēteborgas Universitātē notika 2. Ziemeļvalstu Digitālo humanitāro zinātņu asociācijas konference "Digital Humanities in the Nordic Countries" (Digitālās humanitārās zinātnes Ziemeļvalstīs), kurā piedalījās Sanita Reinsone.

15. martā Edīte Tišheizere piedalījās diskusijā "Teātra nozīme mūsdienu sabiedrībā".

16.–17. martā Eva Eglāja-Kristsone, Zigrīda Frīde, Benedikts Kalnačs, Anita Rožkalne, Ginta Pērle-Sīle, Sandis Laime, Madara Eversone, Signe Raudive un Dita Jonīte piedalījās Liepājas 23. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā".

17. martā Pauls Daija piedalījās reformācijas 500 gadu jubilejai veltītā starptautiskā starpdisciplinārā konferencē "Reformācija mūsdienu pasaulē".

17. martā Ieva Rodiņa piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde 2016" žūrijā Rīgā.

18.–19. martā Ieva Rodiņa piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde 2016" žūrijā Latgales reģiona skatē Rēzeknē.

20. martā Benedikts Kalnačs Ventspils Augstskolas bibliotēkā lasīja lekciju "Latviešu dramaturģija latviešu teātrī 150 gados".

22. martā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Dažādi.

22. martā Krišjāņa Barona muzejā tika atklāta Baronu dzimtas digitālā ekspozīcija un notika muzeja lasījumimuzeja lasījumi, kuros piedalījās Māra Vīksna un Ginta Pērle-Sīle.

24. martā notika Zinātniskās atskaites sesija par etnologu darbu 2016. gadā. Zinātniskajos lasījumos piedalījās Elīna Gailīte, Justīne Jaudzema, Kristīne Pokratniece, Una Smilgaine, Rita Treija un Elvīra Žvarte.

24.–25. martā Ieva Kalniņa piedalījās LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas un Latvijas Universitātes kopīgi rīkotajā konferencē "1984".

27. martā Tukuma bibliotēkā notika pirmais 2017. gada Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv seminārs, kuru vadīja Justīne Jaudzema un Elvīra Žvarte.

29. martā Eva Eglāja-Kristsone piedalījās latviešu oriģinālliteratūras konferencē "Kas ir latviešu populārā literatūra: ieskats vēsturē un mūsdienu tendences" Kuldīgā.

30. martā Sandis Laime Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā uzstājās ar priekšlasījumu "Latvijas klinšu raksti: pētījumu vēsture un jaunākās atziņas".

26.–31. martā Elīna Gailīte, Digne Ūdre, Dace Bula, Guntis Pakalns, Rita Treija, Ieva Garda-Rozenberga, Anita Vaivade, Sanita Reinsone, Uldis Ķirsis un Aigars Lielbārdis piedalījās Starptautiskās etnoloģijas un folkloras biedrības (SIEF) kongresā Vācijā.

31. martā Māra Vīksna, Beatrise Reidzāne, Aldis Pūtelis, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Ieva Garda-Rozenberga, Justīne Jaundzema, Ieva Tihovska un Guntis Pakalns piedalījās pasākumā "Satiec savu meistaru 2017".


Anita Rožkalne saņēmusi Latvijas Zinātņu akadēmijas Viļa Plūdoņa balvu latviešu literatūrzinātnē par monogrāfiju "Lauva. Dzejniece Astrīde Ivaska".

10.–12. februārī Ieva Rodiņa piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde 2016" žūrijā Vidzemes reģiona skatē Alūksnē.

14. februārī Benedikts Kalnačs saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Atzinības rakstu par 2016. gada sasniegumiem zinātnē par monogrāfiju "20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options".

14. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkas (LNB) 1. stāva izstāžu zālē notika akcija "Kaut tavu roku, sirsniņu, es mantot iespētu".

14. februārī Latviešu folkloras krātuvē LU LFMI pētnieces Māra Vīksna un Ieva Garda-Rozenberga iepazīstināja Rīgas 49. vidusskolas 6. b klases skolēnus ar LFK un mutvārdu vēstures pētniecības metodēm.

16. februārī Sanita Reinsone piedalījās Latvijas Universitātes 75. konferences datorlingvistikas sekcijā ar referātu "Digitālās humanitārās zinātnes un sabiedrības virtuālā līdzdalība: folkloras arhīvu piemērs".

21. februārī Anitas Rožkalnes monogrāfija nominēta grāmatu mākslas konkursam "Zelta ābele 2016".

24. februārī Ieva Garda-Rozenberga Latvijas Universitātes doktorantūras skolas "Letonika un starpkultūru pētījumi" studentiem nolasīja lekciju "Meklējot noklusētās balsis. Mutvārdu vēsture Latvijā, tās iespējas un riski".

25. februārī notika LU LFMI gadskārtējais pasākums "8 ½ grāmatas" – ar atskatu uz 2016. gadā paveikto.

24.–26. februārī LU LFMI apgāds pirmo reizi piedalījās "Latvijas Grāmatu izstāde 2017" Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.

24.–26. februārī Ieva Rodiņa piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde 2016" žūrijā Kurzemes reģiona skatē Ventspilī.

27. februārī notika LU LFMI darbinieku pirmais seminārs "Akadēmiskās brokastis", kas bija veltīts Žerāra Ženeta teorētiskajai konstrukcijai, un tās lietojumam mūsdienās kognitīvās poētikas ietvaros.

28. februārī Ieva Rodiņa un Edīte Tišheizere piedalījās teātra zinātnei veltītā konferencē "Paaudzes teātrī", kas notika Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē .16. janvārī Edīte Tišheizere saņēma Normunda Naumaņa Gada balvu mākslas kritikā.

20. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika tematiskais pasākums "Zīlēt, pareģot. Solīt laimi man…" izstādes "Pēcskaņas. Populārā kultūra 19. un 20. gadsimta mijā Latvijā" ietvaros.

24. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Andras Neiburgas konferences izglītības programma, kuru organizēja Jānis Ozoliņš.

25. janvārī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. 2017. gada LFMI izdevējdarbības plāna, manuskriptu apspriešanas plāna un manuskriptu ārējo recenzentu apstiprināšana; 3. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta publisko zinātnisko aktivitāšu 2017. gadā plāna apstiprināšana; 4. Māras Grudules sastādītās kolektīvās monogrāfijas "Gothards Frīdrihs Stenders un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 5. Alda Pūteļa monogrāfijas "Domas par latviešu mitoloģiju. Kā tika meklēts latviešu panteons" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 6. Dažādi.

25.–26. janvārī notika konference "Daudzveidīgā latviešu valoda: no bērna runas līdz literāram tekstam", kurā piedalījās Beatrise Reidzāne.

26. janvārī Latviešu folkloras krātuvē viesojās Iecavas vidusskolas 11. klases skolēni, kur iepazinās ar LFK darbību un digitālo arhīvu garamantas.lv.

27. janvārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā norisinājās Andras Neiburgas daiļradei veltīta starpdisciplināra zinātniska konference, kurā piedalījās Jānis Ozoliņš, Anita Rožkalne un Kārlis Vērdiņš.

27. janvārī Sanita Reinsone saņēma Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojumu par ieguldījumu latviešu vēsturiskās pieredzes un kultūras mantojuma saglabāšanā.1. decembrī Latviešu folkloras krātuvē viesojās folkloras pētniece no Ķīnas – Pekinas Pedagoģiskās universitātes Ķīnas tautas kultūras pētniecības institūta direktore Dr. Donga Sjaopina (Dong Xiaoping).

2. decembrī Limbažu muzejā atvērta izstāde, kas veltīta padomju saimniecībām un kolhoziem Limbažu pusē, to dokumentēja Māra Vīksna, Elga Melne un Aldis Pūtelis.

7. decembrī notika LU LFMI kopsapulce, kuras darba kārtībā bija šādi jautājumi: 1. Benedikts Kalnačs, Ieva Garda-Rozenberga: Zinātniskais gads 2016; 2. Sanita Reinsone: Digitālais gads 2016; 3. Zinaīda Kuzmina: Finanšu gads 2016; 4. Dace Bula & Co: Par dzīvi turpmāk; 5. Debates; 6. LU LFMI Zinātniskās padomes vēlēšanas; 7. Dažādi.

9. decembrī Madara Eversone piedalījās Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes rīkotajā konferencē "Studenti vēstures zinātnē: Pirmā Latvijas starpdisciplinārā jauno vēstures pētnieku konference".

14. decembrī notika zinātniskais seminārs "Mission Possible", kurā piedalījās Rita Treija, Sandis Laime, Ieva Tihovska, Aigars Lielbārdis un Toms Ķencis.

16. decembrī Viktors Hausmanis saņēma LR Kultūras ministrijas atzinības rakstu.

20. decembrī Benedikts Kalnačs saņēma Liepājas Gada balvu zinātnē par monogrāfiju "20th Century Baltic drama: postcolonial narratives, decolonial options".

20. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika izstādes "Pēcskaņas. Populārā kultūra 19. un 20. gadsimta mijā Latvijā” atklāšana".

21. decembrī notika grāmatas "Kurzemes albums. Laikmeta portrets 18. gadsimta beigu – 19. gadsimta pirmās puses piemiņas albuma attēlos" atvēršana.4. novembrī Gulbenes novada bibliotēkā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv seminārs, ko vadīja Digne Ūdre un Elvīra Žvarte.

8. novembrī LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē viesojās Ņujorkas Universitātes profesore, POLIN Polijas ebreju vēstures muzeja Varšavā galvenā kuratore Barbara Kiršenblate-Gimbleta.

9. novembrī Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv seminārs, ko vadīja Elīna Gailīte un Kristīne Pokratniece.

10. novembrī Madarai Eversonei tika pasniegta Astrīdes Ivaskas piemiņas stipendija.

10. un 11. novembrī Guntis Pakalns, Elīna Gailīte un Pauls Daija piedalījās Erasmus+ projekta "Medienpraktiken der Aufklärung" ("Apgaismības mediju prakses") dalībnieku sanāksmē Potsdamā (Vācijā).

14. novembrī Eiropas mājā notika zinātniskā konference "Teātris šodien. Savējie un svešie".

15. novembrī Valmieras novada muzejā notika LFK digitālā arhīva seminārs "Vidzemes folkloras materiālu digitalizācija", kurā uzstājās Sanita Reinsone un Māra Vīksna.

15. novembrī LU Sociālo zinātņu fakultātē notika Benedikta Kalnača vieslekcija "Postkoloniālās kritikas metodoloģija mūsdienu sociālo un kultūras procesu analīzē".

16. novembrī Latvijas Zinātņu Akadēmijā notika konference "Kultūru migrācija – četru virzienu modelis", kurā piedalījās Anita Rožkalne.

23. novembrī notika seminārs "Pētījuma poētika", kurā Ginta Pērle-Sīle stāstīja par folkloras vācēju Frīdrihu Danielu Vāru.

23. novembrī notika Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2.Kolektīvās monogrāfijas manuskripta “Gadsimtu mijas kultūra” apspriešana/apstiprināšana; 3. LU LFMI Zinātniskās padomes vēlēšanu norise 2016. gada decembrī un Zinātniskās padomes locekļu kandidātu saraksta apstiprināšana; 4. Dažādi.

24. un 25. novembrī Māra Grudule, Pauls Daija un Zigrīda Frīde piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē “Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam”.

25. novembrī Jānis Ozoliņš, Guntis Pakalns, Aldis Pūtelis un Baiba Krogzeme-Mosgorda piedalījās konferencē "Stāstniecības tradīciju pārmantošana un uzturēšana 21. gadsimtā".

29. novembrī LNB atklāta izstāde "Reklāmas slepenā dzīve", kuras kurators LU LFMI pētnieks Toms Ķencis.

30. novembrī Saldus pilsētas bibliotēkā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv seminārs, kurā uzstājās Elīna Gailīte un Justīne Jaudzema.5. oktobrī notika seminārs "Pētījuma poētika", kurā piedalījās Oslo Universitātes Dzimtes studiju centra profesore Harieta Bjeruma Nīlsena.

8. oktobrī Rīgas Kongresu namā notika rakstu krājuma "Gadsimtu mijas smiekli" atvēršana.

12. oktobrī Mālpils novada bibliotēkā notika sarīkojums "Ivande Kaija un viņas laiks", kurā piedalījās Gundega Grīnuma un Eva Eglāja-Kristsone.

12. oktobrī Talsu novada muzejā notika Anitas Rožkalnes grāmatas "Kārļa Zariņa burvju aplis" atvēršana.

14. oktobrī UNESCO nedēļas ietvaros Latviešu folkloras krātuves lasītavā notika pasākums "Dainu skapja Atvērto durvju diena".

No 19. līdz 22. oktobrim Maiami (ASV) notika Amerikas Folkloras biedrības un Starptautiskās Folkloras naratīvu pētnieku biedrības kopīgi rīkota konference, kurā piedalījās Dace Bula, Sandis Laime un Aigars Lielbārdis.

20. oktobrī Liepājas bibliotēkā "Vecliepājas rūķis" notika Anitas Rožkalnes grāmatas "Kārļa Zariņa burvju aplis" atvēršana.

20. oktobrī Benedikts Kalnačs piedalījās konferencē "Janis Rozentāls (1866–1916) un viņa laikmets".

20. oktobrī Dobelē notika Augusta Bīlenšteina 190. jubilejas lasījumi, kur piedalās LU LFMI pētnieki Māra Vīksna un Guntis Pakalns.

25. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika konference "Anšlavam Eglītim - 110", kurā piedalījās Viktors Hausmanis un Inguna Daukste-Silasproģe.

25.-26. oktobrī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā notika konference "Indivīds. Vēsture. Nācija. Latviešu etnogrāfiskajai izstādei – 120.", kur piedalījās Māra Vīksna.

26. oktobrī Mērsraga Tautas namā notika LFK digitālā arhīva izbraukuma seminārs, ko vadīja Justīne Jaudzema un Elīna Gailīte.

26. oktobrī notika LU LFMI Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Anitas Vaivades manuskripta “Nemateriālā kultūras mantojuma konceptualizācija tiesībās” apspriešana/apstiprināšana; 3. Manuskripta “Jaunākā latviešu literatūra 2007–2015” (Sast., zin. red. Kārlis Vērdiņš) apspriešana/apstiprināšana; 4. LU LFMI kopsapulces un Zinātniskās padomes vēlēšanu norise 2016. gada decembrī; 5. Dažādi.

28. oktobrī Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā notika Anitas Rožkalnes grāmatas "Kārļa Zariņa burvju aplis" atvēršana.

31. oktobrī notika 35. Barona diena, kurā ar priekšlasījumiem uzstājās Rita Treija, Aigars Lielbārdis, Elīna Gailīte, Digne Ūdre, Beatrise Reidzāne.

31. oktobrī grāmatu un kultūrpreču mājā "NicePlace Mansards" notika rakstu krājuma "Dzimtes konstruēšana IV" atvēršana.1. septembrī Sandis Laime piedalījās Virtakas klases atklāšanā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

7. septembrī notika seminārs "Pētījuma poētika", kurā piedalījās Ieva Garda-Rozenberga un Benedikts Kalnačs.

8.-9. septembrī notika konference "Jānis Ezeriņš. Starp smiekliem un asarām".

9. septembrī notiks zinātnisks seminārs, kurā ar priekšlasījumu par folkloristu Dāvi Ozoliņu uzstājās Sandis Laime.

12.-13. septembrī Benedikts Kalnačs un Pauls Daija piedalījās konferencē "Identities In-Between: East-Central Europe, c. 1900-present" Oksfordā, Lielbritānijā.

14.-16. septembrī notika starptautiska konference "Virzībā uz digitālo folkloristiku. Izpētes perspektīvas. Arhīvu prakse. Ētiski izaicinājumi".

20.-22. septembrī Benedikts Kalnačs piedalījās konferencē "Baltische Bildungsgeschichte(n)" Tartu, Igaunijā.

23. septembrī notika Vācijas literatūrzinātnieka Rolfa Fīlmaņa lekcija "Rūdolfa Blaumaņa "Nāves ēnā" / "Im Schatten des Todes" (1899) kā kristīga alegorija: daudzlīmeņu rakstības nozīme divās valodās", kas tika organizēta sadarbībā ar LU LFMI.

27. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika lasījumi: "Teorētiķa un praktiķa skatījums uz tulkošanu", kuros piedalījās Anita Rožkalne un dzejnieks, tulkotājs Guntars Godiņš.

27. septembrī notika konference "Un reizēm pietiek viena vārda", kas bija veltīta dzejnieka Knuta Skujenieka 80. jubilejai.

28. septembrī Cēsu Centrālajā bibliotēkā notika LFK digitālā arhīva izbraukuma seminārs, ko vadīja Kristīne Pokratniece un Elvīra Žvarte.

28. septembrī notika LU LFMI Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Ievas Tihovskas manuskripta “Īsta čigānu mūzika. Autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā” apspriešana/apstiprināšana; 3. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos (viena vadošā pētnieka un trīs pētnieku vietas); 4. Dažādi.

29. septembrī Anita Rožkalne piedalījās Astrīdei Ivaskai veltītā piemiņas pasākumā LU Akadēmiskajā bibliotēkā.

30. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika starptautiska starpdisciplināra konference "Populārā kultūra 19. un 20. gadsimta mijā Baltijas reģionā", kurā piedalījās Benedikts Kalnačs, Pauls Daija, Ieva Tihovska un Baiba Krogzeme-Mosgorda.17. augustā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika pasākums "Suitu kultūrtelpas nozīme Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā", kurā piedalījās Dace Bula.

No 19. līdz 26. augustam notika LU LFMI Latviešu folkloras krātuves 53. zinātniskā ekspedīcija Ziemeļlatgalē.

27. augustā Džūkstes Pasaku muzejā tika atklāta Daiņa Rožkalna izstāde "Līdzības. Ilustrācijas akadēmiskajam tautasdziesmu izdevumam".

29. augustā notika LU LFMI Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Manuskripta “Griezīgo šķautņu romantiķis: J. Rokpelnis” (sast. Anda Kubuliņa) apspriešana/apstiprināšana; 3. Manuskripta “Ērgļu vērtums. Ērgļu novada folklora rokrakstos un publikācijās” (Sastādītājs, ievada, biogrāfisko apcerējumu un komentāru autors Gatis Ozoliņš) apspriešana/apstiprināšana; 4. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” LU LFMI priekšatlases nolikuma, pielikumu un vērtēšanas komisijas apstiprināšana; 5. Dažādi.

30. augustā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta darbinieku tikšanās ar latviešu valodas un literatūras skolotājiem no Cēsu skolām.
4. jūlijā atklāta izstāde "CITA SIBĪRIJA – latviešu ciemi Timofejevka, Lejas Bulāna un Sukinava", ko kopā ar muzeja "Latvieši pasaulē" pārstāvēm Ievu Vītolu un Brigitu Tamužu veidoja arī LU LFMI pētnieki Aigars Lielbārdis un Sandis Laime.

No 21. līdz 27. jūlijam Vīnē notika Starptautiskās komparatīvistikas asociācijas 21. kongress, kurā piedalījās Ieva E. Kalniņa un Māra Grudule.No 9. līdz 11. jūnijam Notingemas Universitātē (Lielbritānijā) notika simpozijs "Memory and Postcolonial Studies: Synergies and New Directions", kurā piedalījās Benedikts Kalnačs.

15. jūnijā notika seminārs "Pētījuma poētika", kurā piedalījās Rita Treija un Sanita Reinsone.

16. jūnijā preses konferencē tika atklāta "Simtgades burtnieku" digitālā platforma lv100.garamantas.lv.

16. un 17. jūnijā Poznaņas Universitātē (Polijā) notika konference "Apokalipse un pasauļu beigas", kurā piedalījās Eva Eglāja-Kristsone, Inguna Daukste-Silasproģe un Edīte Tišheizere.

27. un 28. jūnijā Sofijas Universitātē (Bulgārijā) notika konference "Enlightenment and Peasant Life: Representations, Intellectual Debates, Cultural Conflicts, Socio-Economic Transitions", kurā piedalījās Pauls Daija.

29. jūnijā notika Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes. 2. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos (divas vadošā pētnieka vietas). 3. Akadēmisko amatu vietu apspriešana/izsludināšana. 4. LU LFMI Zinātniskās padomes sēžu un apstiprināmo manuskriptu grafiks 2016. gada 2. pusgadam. 5. LU LFMI izdevniecības plāni. 6. Manuskripta “Viena dzejoļa analīze” (Sast. Ieva E. Kalniņa) apspriešana/apstiprināšana. 7. Latvijas Zinātņu akadēmijas Vārdbalvu konkurss 2017. gadam: LU LFMI pretendentu apspriešana/izvirzīšana. 8. Dažādi.

29. jūnijā notika seminārs "Pētījuma poētika", kurā piedalījās Kārlis Vērdiņš.2. maijā LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē viesojās stāstnieks un dziesminieks Kolins Makalisters (Colin McAllister).

6. maijā Mazsalacas pilsētas bibliotēkā notika Latviešu folkloras krātuves izbraukuma seminārs, kuru vadīja Sanita Reinsone un Digne Ūdre.

7. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika žurnāla "Letonica" 32. numura atvēršana.

9. un 10. maijā ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" atbalstu Latviešu folkloras krātuve viesojās Igaunijas folkloras arhīvā.

17. maijā LU Akadēmiskajā bibliotēkā notika dzejnieces Astrīdes Ivaskas un dzejnieka, literatūrzinātnieka, mākslinieka Ivara Ivaska memoriālo istabu atklāšana, kurā ar priekšlasījumu piedalījās Anita Rožkalne.

19. maijā notika Starptautiskās dzimtās valodas dienas akcijas "Valodas talka" noslēguma pasākums.

19. maijā notika konference "Meklējumi un atradumi", kurā piedalījās Madara Eversone, Signe Raudive, Toms Ķencis, Benedikts Kalnačs, Zigrīda Frīde, Edīte Tišheizere un Arnolds Klotiņš.

21. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Muzeju nakts programma, kurā piedalījās Latviešu folkloras krātuve.

21. un 22. maijā Getingenē (Vācijā) norisinājās Baltijas Vēsturnieku komisijas 69. sanāksme, kurā piedalījās Pauls Daija.

25. maijā notika LU LFMI Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2.Vēlēšanas akadēmiskajos amatos (divas vadošā pētnieka un viena zinātniskā asistenta vieta); 3. Akadēmisko amatu vietu apspriešana/izsludināšana; 4.Dažādi.

26. maijā notika seminārs ciklā "Pētījuma poētika", kurā piedalījās slovāku literatūrzinātnieks Roberts Gafriks.

26.-28. maijā Brno (Čehijā) notika 10. ikgadējā starptautiskā salīdzināmās mitoloģijas konference "Time and Myth: the Temporal and the Eternal", kurā piedalījās Aldis Pūtelis.

27.-29. maijā Zankelmarkā (Vācijā) notika konference "Between exclusion and participation: European culture of memory in the Baltics", kurā piedalījās Pauls Daija.No 31. marta līdz 2. aprīlim Sofijas Universitātē (Bulgārijā) notika konference "From Christianisations and Islamisations to (Hetero)Europeanisations: Transformations of Cultural-Historical Heritage on the European Margins", kurā ar referātu "Identity formation between East and West: Contexts of Latvian literature of the fin-de-siècle" uzstājās Benedikts Kalnačs.

1. aprīlī Rīgas Latviešu biedrībā notika konkursa "Anekdošu virpulis" fināls, kura žūrijā piedalījās Baiba Krogzeme-Mosgorda, Aldis Pūtelis un Guntis Pakalns.

5. aprīlī Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā notika Kārļa Vērdiņa lekcija "Latviešu modernās sievietes tēls un “Bilitis dziesmas".

15. aprīlī Gulbenes novada bibliotēkas rīkotajā lekciju ciklā "Kultūras etīdes bibliotekāriem" Inguna Daukste-Silasproģe uzstājās ar lekciju "Gunars Janovskis: personība, daiļrade un recepcija".

21. aprīlī tika pasniegtas ikgadējās Latvijas Literatūras gada balvas, dzejas kategorijā Literatūras gada balvu par izdevniecībā "Neputns" izdoto dzejas krājumu "Pieaugušie" saņēma Kārlis Vērdiņš.

26. aprīlī Latviešu folkloras krātuves lasītavā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta darbinieku un LU Sociālo zinātņu fakultātes studentu tikšanās.

27. aprīlī notika seminārs "Pētījuma poētika", kurā uzstājās Pauls Daija un Eva Eglāja-Kristsone.

27. aprīlī notika Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Administratīvo amatu (LU LFMI direktora/es) vēlēšanas; 3. Nolikuma par atbalsta sniegšanu starptautisku zinātnisku publikāciju sagatavošanai apspriešana/apstiprināšana; 4. Nolikuma par zinātniskā personāla akadēmiskajiem (radošajiem) atvaļinājumiem Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā apspriešana/apstiprināšana; 5. Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju locekļu kandidātu izvirzīšana; 6. Sanitas Reinsones monogrāfijas "Apmaldīšanās poētika teikās, stāstos un sarunās" apspriešana.

28. aprīlī LU LFMI pētniece Ieva Tihovska viesojās Vīnes fonogrammarhīvā un iepazīstināja tā darbiniekus ar LFK digitālo arhīvu garamantas.lv.2. martā notika seminārs "Pētījuma poētika", kurā ar priekšlasījumu "Latviešu propagandas ministrs Oto Bongs un viņa krājums" uzstājās LNB Letonikas un Baltijas centra Pētniecības sektora vadītājs Viesturs Zanders.

4. martā Limbažu muzejā notika Daiņa Rožkalna izstādes "LĪDZĪBAS. Ilustrācijas akadēmiskajam tautasdziesmu izdevumam" atklāšana un LFK digitālā arhīva prezentācija.

16. martā Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Justīne Jaudzema un Elīna Gailīte.

17. un 18. martā notika Liepājas 22. starptautiskā zinātniskā konference "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā", ko organizēja Liepājas Universitāte un LU LFMI.

22. martā Krišjāņa Barona muzejā sadarbībā ar LU LFMI Latviešu folkloras krātuvi notika muzeja lasījumi "Dainu rakstus tulkojot", kuros piedalījās Beatrise Reidzāne un Māra Vīksna.

22. martā Māra Grudule piedalījās konferencē "Mantojuma komplektēšana atmiņas institūcijās".

23. martā notika LU LFMI Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. Administratīvo amatu vietu apspriešana. 2. Starpdisciplināras pētnieku grupas izveide. 3. Dažādi.

31. martā notika grāmatu mākslas konkursa "Zelta ābele" noslēguma ceremonija.2. februārī Latviešu folkloras krātuvē notika Latvijas Universitātes 74. konferences Latviešu literatūras vēstures sekcijas sēde "Ernestam Dinsbergam - 200", kurā piedalījās Māra Grudule un Pauls Daija.

4. februārī LNB Stendera lasītavā notika Gunaram Janovskim veltīta atceres pēcpusdiena "Gunars Janovskis literatūrā, teātrī, domubiedru un laikabiedru atmiņās", kuru vadīja Inguna Daukste-Silasproģe.

5. februārī notika žurnāla "Letonica" 30. numura atvēršana.

11. un 12. februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika projekta "Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes" seminārs "Dzimumsocialitātes pētījumu metodoloģija: feminisma diskurss", kurā piedalījās Eva Eglāja-Kristsone un Pauls Daija.

16. februārī Latvijas Zinātņu akadēmija piešķīra Gundegai Grīnumai goda doktora grādu.

16. februārī Pauls Daija uzstājās ar vieslekciju "Lasīšanas kultūra apgaismības laikmetā" Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes studiju programmā.

17. februārī Benedikts Kalnačs piedalījās Valsts pētījumu programmas "Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" 2. posma publiskā pārskata seminārā.

18. februārī Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas centrā Latviešu folkloras krātuve iepazīstināja ar programmas "Krišjāņa Barona Dainu skapis" pirmajā gadā paveikto. Pasākumā piedalījās Dace Bula un Sanita Bērziņa-Reinsone.

21. februārī tika atklāta dzimtās valodas dienai veltītā akcija "Valodas talka".

22. un 23. februārī Latvijas Universitātē notika simpozijs "Identificējot politisko. Konceptuāla analīze: retorika, poētika un populistu runa mūsdienu politikā", kuru organizēja Ziemeļvalstu vasaras universitāte sadarbībā ar LU LFMI un LU Teoloģijas fakultāti.7. janvārī notika LU LFMI pilnsapulce, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. Direktores ziņojums. 2. LU LFMI stratēģijas apspriešana un apstiprināšana.

7. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika LU LFMI grāmatu atvēršanas pasākums "8 1/2 grāmatas".

12. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijā tika atklāta grafiķa Daiņa Rožkalna izstāde, kas veltīta viņa darinātajām akadēmiskā izdevuma “Latviešu tautasdziesmas” ilustrācijām.

14. janvārī Māra Grudule piedalījās VI starptautiskajā seminārā "Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas".

19. janvārī Benedikts Kalnačs uzstājās ar vieslekciju “Postkoloniālās kritikas metodoloģija mūsdienu sociālo un kultūras procesu analīzē" LU Sociālo zinātņu fakultātes doktorantūras skolā “Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā”.

19. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika 2015. gada izcilāko zinātnisko sasniegumu autoru godināšanas ceremonija, kurā tika apbalvota Gunas Zeltiņas monogrāfija "Šekspīrs. Ar Baltijas akcentu".

27. janvārī seminārā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumu "Eduarda Smiļģa režija un modernisms (1920-1945): pētījuma virzieni un problemātika" uzstājās Ieva Rodiņa.

28. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā akadēmisko lasījumu ciklā "Stāsti par cilvēku" ar lasījumu "Kam vajadzīga folklora?" uzstājās Aldis Pūtelis.

28. un 29. janvārī notika Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference "XXVI Zinātniskie lasījumi", kurā piedalījās Māra Grudule, Maija Burima, Anita Rožkalne, Inguna Daukste-Silasproģe un Guntis Pakalns.

29. janvārī Pauls Daija uzstājās ar vieslekciju "Eiropas apgaismības kultūra un latviešu 18. gadsimta beigu literatūra" Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātē.