EN in English

4.–6. septembrī Dace Bula piedalījās Literatūras un vides pētniecības asociācijas konferencē "Co-emergence, Co-creation, Co-existence" Plimutā (Lielbritānijā).

18.–20. septembrī Ilze Ļaksa-Timinska, Justīne Jaudzema, Elvīra Žvarte, Digne Ūdre un Elīna Gailīte piedalījās 9. starptautiskajā jauno folkloristu konferencē "(Ir)relevance of Classical Folkloristics in the 21st Century" Viļņā.

16.–17. septembrī Ieva Kalniņa, Edīte Leščinska (Tišheizere), Anita Rožkalne, Ilze Ļaksa-Timinska un Inguna Daukste-Silasproģe piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē "Perspectives of Baltic Philology: Trapped in Culture and Language" ("Baltu filoloģijas perspektīvas V: Kultūras un valodas slazdos”) Poznaņā, Polijā.

13. septembrī Ingunai Daukstei-Silasproģei piešķirta Egona Līva piemiņas balva.

11. un 12. septembrī Dace Bula piedalījās Eiropas zinātniskā tīkla HERA (Humanities in the European Research Area) konferencē Gdaņskā.

18.-19. septembrī Sanita Reinsone piedalījās ikgadējā Latvijas bibliotēku novadpētniecības konferencē Jēkabpilī.

24. septembrī izstādes "Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919" ietvaros notika Paula Daijas vadīta ekskursija.

26. septembrī Ieva Tihovska vadīja pasākumu par Latvijas romu pētniecību "Viņpus mūzikas. Latvijas romu vēsture publiskajos un privātajos arhīvos" Žaņa Lipkes memoriālā.

27. septembrī Lietuviešu kultūras avīzē "Šiaurės Atėnai" publicēti LU LFMI LFK vadošās pētnieces Sanitas Reinsones grāmatas "Meža meitas" fragmenti.

29. septembrī Digne Ūdre viesojās raidījumā "Laika ritu raksti".


7. augustā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: LU LFMI aktualitātes; Vēlēšanas akadēmiskajos amatos; Dažādi.

19.–23. augustā notika Latviešu folkloras krātuves 56. zinātniskā ekspedīcija Sabilē.

26.–30. augustā Benedikts Kalnačs un Pauls Daija piedalījās Lillē, Francijā Eiropas Salīdzināmās literatūrzinātnes asociācijas 8. kongresā.

31. augustā Māra Grudule piedalījās sarunā "Grāmata un lasītāja pieredze: laikmeta nospiedumi".

31. augustā Inguna Daukste-Silasproģe piedalījās sarunā par Dagniju Šleieri un apgādu "Daugava".


8. jūlijā LU LFMI pētnieki piedalījās Valsts prezidenta inaugurācijā.

9. jūlijā Eva Eglāja-Kristsone lasīja lekciju "Nobela ēnā: Imants Ziedonis".

11. jūlijā Vecpiebalgas vidusskolā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Una Smilgaine un Elvīra Žvarte.

11.–17. jūlijā Ieva Tihovska piedalījās starptautiskā konferencē Bangkokā.

23.–26. jūlijā notika Otrā Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola.

28. jūlijā Jānis Daugavietis, Kristīne Āboliņa un Agita Pusvilka piedalījās festivālā "Komēta".


5. jūnijā notika semināru cikls "Pētījuma poētika", kurā ar priekšlasījumiem uzstājās Artis Ostups un Jānis Ozoliņš.

5. jūnijā Popes muižā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elīna Gailīte un Justīne Jaudzema.

5. jūnijā Kolkas Lībiešu saieta namā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kurā piedalījās Justīne Jaudzema un Elīna Gailīte.

13. jūnijā notika seminārs "Jāņi latviešu pēckara folkloristikā".

14. jūnijā LFK lasītavā notika sabiedrības iesaistes virtuālās laboratorijas "IESAISTIES.LV" atklāšana.

19.–21. jūnijā Sanita Reinsone un Eva Eglāja-Kristsone piedalījās starptautiskā autobiogrāfiju konferencē "Knowing the Self: Auto/Biographical Narratives and the History of Knowledge" Madridē, Spānijā.

20. jūnijā Inguna Daukste-Silasproģe ar priekšlasījumu piedalījās laikraksta "Laiks" 70. jubilejas pasākumā.


2.–3. maijā Ilze Šarkovska-Liepiņa piedalījās starptautiskā muzikoloģijas konference "Stadt- und Hofkultur im Ostseeraum in der Frühen Neuzeit/ Urban and Court Culture in the Early Modern Baltic Sea Region".

7. maijā notika LU LFMI kamerkonference "Meklējumi un atradumi. Tālu ceļu vējš: ceļojumi laikā, telpā un garā", kurā piedalījās Sandis Laime, Arnolds Klotiņš, Inese Žune, Zita Kārkla, Inguna Daukste-Silasproģe, Guntis Pakalns, Una Smilgaine un Baiba Krogzeme-Mosgorda.

8. maijā Sanita Reinsone piedalījās seminārā "Sociālo un humanitāro zinātņu pētniecības iespējas RIS3 specializācijas jomu tēmās".

9. maijā notika seminārs "Abpus dzelzs priekškaram: Jānis Niedre vs Valdemārs Dambergs".

9. maijā izdots eseju krājums "Varas Latvijā. No Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgai valstij", tajā viens no autoriem ir Toms Ķencis.

10. maijā Sanita Reinsone viesojās Gulbenes novada bibliotēkā.

14. maijā Toms Ķencis piedalījās sarunā "Totālais vīrietis vēsturē // Sarunas par vīrietību politikā" bārā "Aleponija".

15. maijā Inguna Daukste-Silasproģe piedalījās sarunā "Rakstnieks trimdā – pašizpausme vai latvietības saglabāšana".

16. maijā Drabešu muižas Amatu mājā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kurā piedalījās Elīna Gailīte un Elvīra Žvarte.

18. maijā Neretas novada novadpētniecības muzejā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kurā piedalījās. Elvīra Žvarte.

18. maijā LFK digitālā projekta "Dziedi ar arhīvu" komanda devās izbraukumā uz Āraišu arheoloģisko parku.

20. maijā Eva Eglāja-Kristsone piedalījās konferencē "Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram".

20.–24. maijā Baiba Krogzeme-Mosgorda piedalījās 49. Starptautiskās Balāžu Komisijas konferencē Viļņā, Lietuvā.

22. maijā notika cikla "Pētījuma poētika" seminārs, kuru vadīja Toms Ķencis.

23. maijā notika LU LFMI konference "Monta Kroma un padomju literatūra: modernisms, dzimte, aukstais karš", kurā piedalījās Signe Raudive, Māra Vīksna, Artis Ostups un Kārlis Vērdiņš.

29. maijā notika "Akadēmisko brokastu" seminārs par afekta teoriju.

30. maijā Sanita Reinsone vadīja semināru sērijas "Sociālās pārmaiņas un atbildība" piekto diskusiju.


3. aprīlī Mālpilī notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elīna Gailīte un Justīne Jaudzema.

3. aprīlī Eva Eglāja-Kristsone ar lekciju "Literatūras procesa fiksācija digitālajā vidē" uzstājās Salaspils novada bibliotēkā.

4. aprīlī Ilze Ļaksa-Timinska saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijā saņēma Jauno zinātnieku balvu.

10. aprīlī norisinājās "Pētījuma poētika" seminārs, kurā ar priekšlasījumu uzstājās Valts Ernštreits.

11. aprīlī Latvijas Valsts simtgades informācijas centrā notika pieredzes un ideju seminārs, kurā piedalījās Sanita Reinsone.

14.–17. aprīlī Dace Bula, Ieva Garda-Rozenberga, Jānis Daugavietis, Eva Eglāja-Kristsone, Elīna Gailīte, Justīne Jaudzema, Aigars Lielbārdis, Sanita Reinsone, Rita Treija, Digne Ūdre un Elvīra Žvarte piedalījās SIEF 14. kongresā "Izsekot pārmaiņām: Reflektējot par mainīgo pasauli" Santjago de Kompostela, Spānijā.

24. aprīlī notika Ingunas Daukstes-Silasproģes monogrāfijas "Gaidot laivu" atvēršanas svētki Liepājā.

24. aprīlī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: LU LFMI aktualitātes; LU LFMI Pašnovērtējuma ziņojuma apspriešana; Beatrises Reidzānes monogrāfijas "Dabas tēls vilks "Latvju dainās"" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; Dažādi.

24. aprīlī Guntis Pakalns un Sandis Laimes piedalījās pasākumā "Teikas mūsu apziņas un psiholoģijas dzīlēs".

26. aprīlī Sanita Reinsone viesojās Staiceles pilsētas bibliotēkā.

26. aprīlī Guntis Pakalns piedalījās Pētera Šmita 150. gadadienai veltītā konferencē.

26.–27. aprīlī Pauls Daija, Māra Grudule un Simona Sofija Valke piedalījās LU LFMI organizētā konferencē "Zināšanu ģeogrāfija un migrācija"".

27. aprīlī Gundega Grīnuma uzstājās ar priekšlasījumu "Tomēr Ēģipte" Raiņa un Aspazijas mājā.


1. martā notika grāmatas "Rucavas garamantas I" atvēršana (sast. Māra Vīksna).

2. martā notika grāmatas "Laiku nospiedumi. Ilgoņa Bērsona dzīve dienasgrāmatās, vēstulēs, atmiņās un attēlos (1947–1990)" atvēršana (sast. Madara Eversone).

2. martā Mūrmuižas Tautas universitātes nodarbībā "Putni un to pētnieki Latvijā" uzstājās Sandis Laime.

1.–3. martam LU LFMI apgāds piedalījās ikgadējā "Latvijas Grāmatu izstādē" Ķīpsalā.

5. martā Kultūras informācijas sistēmu centra Mācību klases Tiešsaistes studijā notika saruna ar LU LFMI apgāda vadītāju Unu Balodi.

6. martā notika LU LFMI Pašvērtējuma debates.

6. martā notika Evas Eglājas-Kristsones un Inetas Lipšas lekcija "Sieviešu aktīvisms pēc 1918. gada: publiskais un privātais".

7. martā komūnbārā "Hāgenskalna komūna" lekciju nolasīja Eva Eglāja-Kristsone.

14. un 15. martā Ieva Kalniņa, Madara Eversone, Pauls Daija, Benedikts Kalnačs, Ilze Ļaksa-Timinska, Eva Eglāja-Kristsone, Artis Ostups, Ieva Rodiņa, Edīte Tišheizere, Ieva Garda-Rozenberga, Dita Jonīte, Inguna Daukste-Silasproģe, Māra Grudule, Simona Sofija Valke, Anita Rožkalne, Sandis Laime un Gatis Ozoliņš piedalījās 25. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā" Liepājā.

20. martā Siguldas Mākslu skolas "Baltais flīģelis" audzēkņi un pedagogi piedalījās Latviešu folkloras krātuves projektā "Dziedi ar arhīvu". Pasākumā piedalījās Ieva Tihovska.

20. martā notika "Akadēmisko brokastu" seminārs par nespējas pētniecības iespējām humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

21.–23. martā Dita Jonīte un Ieva Rodiņa piedalījās konferencē "Transnational Influences: Theatrical Interactivity in the Nordic/Baltic Region and Beyond" Helsinku universitātē, Helsinkos, Somijā.

25. martā Gundegai Grīnumai piešķirts valsts emeritētā zinātnieka statuss.

27. martā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: tikšanās ar LU rektora amata kandidātu prof. Gundaru Bērziņu; LU LFMI aktualitātes; LU LFMI Pretkorupcijas pasākumu plāna apspriešana/apstiprināšana; akadēmisko amatu vietu apspriešana/izsludināšana; dažādi.

27. martā ērmīgo stāstu vakarā Mūkusalas Mākslas salonā piedalījās Guntis Pakalns.

27. martā Sanita Reinsone un Eva Eglāja-Kristsone piedalījās nodarbībā "Digitālās koprades projekti – pieredze, kļūdas, atziņas un atslēgas uz aktīvu sabiedrības iesaisti".

27. martā Madara Eversone piedalījās sarunā Ojāra Vācieša muzejā sarīkojumā ciklā "Vācietis un laiks".


5. februārī LU LFMI uzsāka sabiedrības iesaistes akciju pasākumu sērijā "Mūslaiku kalendārs".

7. februārī sākas digitālais projekts #Grosvaldi1919.

12. februārī Māra Grudule un Ilze Ļaksa-Timinska piedalījās LU 77. konferences literatūrzinātnes sekcijā.

12. februārī Rita Treija saņēmusi Latvijas Universitātes suminājuma rakstu par 2018. gada veikumu humanitāro zinātņu jomā.

14. februārī notika pirmais "Pēckara arhīva" cikla seminārs.

15. februārī LU LFMI Latviešu folkloras krātuve atklāja digitālu projektu "Dziedi ar arhīvu".

20. februārī nosaukti grāmatu mākslas konkursam "Zelta ābele" nominētie darbi, starp kuriem arī LU LFMI apgādā iznākušais Jāņa Ozoliņa sastādītais zinātnisku rakstu krājums.

21. februārī Sanita Reinsone piedalījās LU 77. konferences sekcijas sēdē "Datorlingvistika".

27. februārī Sanita Reinsone piedalījās sarunu ciklā "Stāsta otra puse".

28. februārī Arnolds Klotiņš uzstājās ar priekšlasījumu Misiņa kluba kārtējā lasījumā.


9. janvārī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursi un to norise 2018. un 2019. gadā (piedalās Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs J. Kloviņš); Nolikuma par LU LFMI piešķirtā zinātniskās institūcijas bāzes finansējuma izlietojumu pētnieciskiem un attīstības projektiem 2019. gadā apspriešana/apstiprināšana; LU LFMI izdevējdarbības plāna 2019. gadam apspriešana/apstiprināšana; LU LFMI Darbības starptautiskā pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanas norise; Dažādi.

11. janvārī Sanita Reinsone uzstājās Latvijas Kultūras akadēmijā ar priekšlasījumu "Dzīves pierakstīšanas tradīcijas jeb kāpēc arī Tava dienasgrāmata ir kultūras mantojums".

15. janvārī Ilzei Ļaksai-Timinskai piešķirta Latvijas Zinātņu akadēmijas Jaunā zinātnieka balva.

20. janvārī Sanita Reinsone viesojās Siguldas Valsts ģimnāzijā.

23. janvārī notika "Akadēmisko brokastu" seminārs par traumu pētniecību.

30. janvārī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: LU LFMI pētniecisko un attīstības projektu konkursa 2019. gadā Projektu padomes priekšlikuma par projektu pieteikumu atbalstīšanu vai noraidīšanu apstiprināšana; LU LFMI Darbības plāna 2019. gadam apspriešana/apstiprināšana; LU LFMI Publisko zinātnisko aktivitāšu plāna 2019. gadam apspriešana/apstiprināšana; LU LFMI Humanitāro zinātņu žurnāla “Letonika” turpmākā darbība; Pretendentu izvirzīšana valsts emeritētā zinātnieka statusa iegūšanai 2019. gadā; Dažādi.


1. decembrī notika hronikas "Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij" atvēršanas svētki atvēršanas svētki, kuros piedalījās arī Māra Grudule.

8. decembrī Ilze Ļaksa-Timinska saņēma Kārļa Dziļlejas fonda prēmiju.

18. decembrī tikaatklāta Nacionālās enciklopēdijas elektroniskā vietne www.enciklopedija.lv.

19. decembrī notika LU LFMI kopsapulce.

27. decembrī Latvijas Zinātņu akadēmija starp nozīmīgākajiem sasniegumiem nosaukusi Māras Grudules un Arnolda Klotiņa pētījumus.


1. novembrī Rita Treija piedalījās konferences "Kultūras Krustpunkti XII" plenārsēdē plenārsēdē.

2. novembrī Inguna Daukste-Silasproģe un Arnolds Klotiņš piedalījās konferencē "Kultūras Krustpunkti XII".

6. novembrī Limbažu muzejā tiks atklāta izstāde "RAKSTĪTPRIEKS. Limbažu apkārtnes ļaužu rokraksti", kuras līdzautore ir LU LFMI vadošā pētniece Baiba Krogzeme-Mosgorda.

7. novembrī notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv seminārs par Salaspils un Rīgas apkārtnes folkloras materiāliem.

7. novembrī Simona Sofija Valke uzstājās ar priekšlasījumu semināru ciklā "Pētījuma poētika".

7.–9. novembrī Beatrise Reidzāne un Ginta Pērle-Sīle piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē "Expressions and Impressions: Personal and Communal Aspects of Traditional Singing" Tartu, Igaunijā.

7.–9. novembrī Dace Bula, Aigars Lielbārdis, Rita Treija un Digne Ūdre piedalījās 13. SIEF Rituālā gada darba grupas konferencē "Pilsētas rituāli" ("City Rituals") Bukarestē, Rumānijā.

12. novembrī Toms Ķencis piedalījās Dāga Eistena Ennšē grāmatas "Nemirstības vēsture" atvēršanā un diskusijā par nemirstību.

14. novembrī semināru ciklā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumiem uzstājās Zigrīda Frīde un Zita Kārkla.

16.–17. novembrī Edīte Tišheizere piedalījās starptautiskā konferencē "Back to the Future – Central European Avant-Garde Reclaimed".

20. novembrī semināru ciklā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumiem uzstājās Digne Ūdre un Māra Vīksna.

21. notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Pretendentu izvirzīšana LZA konkursam par gada zinātniskajiem sasniegumiem Latvijā; 3. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko rakstu XXIV "Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam"(atb. red. S. Briežkalne) manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 4. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos; 5. Dažādi.

21. novembrī notika diskusija par Kultūras sakariem starp Latvijas PSR un trimdas latviešiem, kurā piedalījās Eva Eglāja-Kristsone.

22. novembrī Ikšķilē notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Una Smilgaine un Elvīra Žvarte.

22. novembrī Sandis Laime, Ieva Garda-Rozenberga un Guntis Pakalns piedalījās 3. Latvijas Stāstnieku konferencē.

24. novembrī projekta "Dzīve līdzās ostai" zinātniskā grupa viesojās Vecmīlgrāvī.

27. novembrī Sandis Laime piedalījās seminārā "Dabas retumi" Latvijas Dabas muzejā.

28. novembrī Latviešu folkloras krātuvē norisinājās Autobiogrāfiju diena.

29. novembrī Alūksnes muzejā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elvīra Žvarte.

29. novembrī Latvijas Okupācijas muzejā notiks Arnolda Klotiņa grāmatas "Mūzika pēckara staļinismā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944. līdz 1953. gadā" (LU LFMI, 2018) atvēršanas svētki.

29. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens pilnsapulcē par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli tika ievēlēts Pauls Daija.

30.–1. decembrī Ilze Šarkovska-Liepiņa piedalījās starptautiskā muzikoloģijas konferencē "National Identities – European Universality. Music and Musical Life in Central-Eastern Europe (1918–2018)" Varšavā, Polijā.


8.–9. oktobrī Dace Bula un Pauls Daija piedalījās starptautiskā konferencē, kurā pirmoreiz pulcējās Baltijas humanitāro un sociālo zinātņu pētnieki, kurus vieno interese par cilvēka un vides attiecībām.

8.–10. oktobrī Eva Eglāja-Kristsone piedalījās COST akcijas Nr.CA16204 "Distant Reading for European Literary History" kārtējā sanāksmē Antverpenē, Beļģijā.

9. oktobrī Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā notika "garamantas.lv" izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elvīra Žvarte.

10. oktobrī seminārā "Pētījuma poētika" viesojās somu pētnieks Sīmo Lākonens.

11. oktobrī Rojas Jūras zvejniecības muzejā notika "garamantas.lv" izbraukuma seminārs, kuru vadīja Una Smilgaine un Elvīra Žvarte Una Smilgaine un Elvīra Žvarte.

15. oktobrī LFK pētnieki sabiedrībai atvēra padziļinātas tiešsaistes aptaujas par atsevišķām kalendāro paradumu tēmām.

16. oktobrī seminārā "Pētījuma poētika" viesojās pētnieki no Norvēģijas un Zviedrijas – Auduns Kjuss un Frediks Skots.

17.–19. oktobrī LFK pētnieces Baiba Krogzeme-Mosgorda, Rita Treija, Māra Vīksna, Elvīra Žvarte, Justīne Jaudzema, Elīna Gailīte un Sanita Reinsone piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē "History, Memory, and Archives: Sensitive Issues" Viļņā, Lietuvā.

18. oktobrī tika atvērts Nacionālās enciklopēdijas sējums "Latvija", kurā publicēti arī LU LFMI pētnieku sagatavoti raksti.

18.–19. oktobrī Simona Sofija Valke, Māra Grudule un Ieva Kalniņa piedalījās Edvarta Virzas 135 gadu jubilejai veltītā konferencē.

19.–21. oktobrī LU LFMI piedalījās Rīgas Grāmatu svētkos, kuros tika atvērts Latviešu tautasdziesmu akadēmiskā izdevuma 11. sējums "Kāzas".

20. oktobrī LZP projekta "Dzīve līdzās ostai" pētnieki devās uz Mangaļsalu.

23. oktobrī Guntis Pakalns vadīja "Tumšo stāstu vakaru" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā".

24. oktobrī seminārā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumiem uzstājās Arnolds Klotiņš un Anita Rožkalne.

24. oktobrī Sanita Reinsone uzstājās ar lekciju Mūkusalas Mākslas salonā.

25. oktobrī Viesītes muzejā "Sēlija" notika "garamantas.lv" izbraukuma seminārs, kuru vadīja Justīne Jaudzema.

26. oktobrī Madara Eversone ar priekšlasījumu uzstājās Latvijas Okupācijas muzeja seminārā.

26. oktobrī Jānis Ozoliņš ar referātu "Latvian LGBT Movement and the Narrative of Normalization" piedalījās konferencē Re-Writing the Past: the LGBT+ History of the Baltics Tallinā, Igaunijā.

30. oktobrī Sanita Reinsone viesojās Alojas Ausekļa vidusskolā.

30.–31. oktobrī notika Krišjāņa Barona konference, kurā piedalījās Dace Bula, Toms Ķencis, Gatis Ozoliņš, Māra Vīksna, Guntis Pakalns, Aigars Lielbārdis, Ieva Tihovska, Ieva Garda-Rozenberga, Jānis Daugavietis, Rita Treija un Digne Ūdre.


1. septembrī notika LU LFMI rīkotās akcijas "Lasīsim dzejiņas" atklāšana.

8. septembrī Eva Eglāja-Kristsone piedalījās Starptautiskajai rakstītpratības dienai veltītā seminārā bibliotekāriem.

11. septembrī Madara Eversone piedalījās zinātniskajos lasījumos "Ieskats Dzejas dienu vēsturē".

14. septembrī LZP projekta "Dzīve līdzās ostai" pētnieki devās izbraukuma seminārā uz Carnikavu.

19.–21. septembrī notika starptautiskā jauno folkloristu konference "Ētika folkloristikā", kuru organizēja LFK. Tajā piedalījās Elīna Gailīte, Ginta Pērle-Sīle, Digne Ūdre un Elvīra Žvarte.

26.–28. septembrī Jānis Daugavietis piedalījās digitālo humanitāro zinātņu konferencē Tartu, Igaunijā.

28. septembrī LZP projekta "Dzīve līdzās ostai" pētnieki devās uz Kundziņsalu.


19.–26. augustā notika LU LFMI Latviešu folkloras krātuves 55. zinātniskā ekspedīcija Sēlijā.

29. augustā Māra Grudule ar priekšlasījumu uzstājās semināru ciklā "Pētījuma poētika".

31. augustā Sanita Reinsone piedalījās izstādes "Zināt! Tas ir Latvijas dabā" atklāšanas pasākumā.


17.–20. jūlijā notika pirmā Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola.

18. jūlijā Evas Eglāja-Kristsone lasīja lekciju "Zeltenītes kā ideālās sievietes koncepts latviešu kultūrā 19.–20. gadsimtu mijā" Mūkusalas Mākslas salonā.

23.–30. jūlijā Ieva Tihovska piedalījās Starptautiskās tradicionālās mūzikas padomes divu pētniecības grupu "Mūzika un minoritātes" un "Mūzika un dzimte" apvienotajā simpozijā Vīnē, Austrijā.

27. jūlijā Benedikts Kalnačs un Edīte Tišheizere piedalījās konferencē, kas veltīta Rūdolfa Blaumaņa 155 gadu jubilejai.

29. jūlijā Dace Bula, Ieva Garda-Rozenberga, Jānis Daugavietis piedalījās festivālā "Komēta".