EN in English

LU LFMI darbinieki


Eva Eglāja-Kristsone

Eva Eglāja- Kristsone

LU LFMI direktore, vadošā pētniece
Dr. philol.
eva.eglaja [at] lulfmi.lv
ResearchGate


Līva Ostupe


LU LFMI direktores vietniece administratīvajos jautājumos
liva.ostupe [at] lulfmi.lv


Ilga Vālodze Ābele


asistente
Mg. philol.
ilga.abele [at] lulfmi.lv


Kitija Balcare


zinātniskā asistente
Mg. sc. hum.
kitija.balcare [at] lulfmi.lv
ResearchGate


Dace Bula

Dace Bula
vadošā pētniece
Dr. philol.
dace.bula [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Jānis Daugavietis


pētnieks
Dr. sc. soc.
janis.daugavietis [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Inguna Daukste-Silasproģe

Inguna Daukste-Silasproģe
vadošā pētniece
Dr. philol.
inguna.daukste [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Dāvis Eņģelis

zinātniskais asistents
Mg. art.
davis.engelis [at] lulfmi.lv
ResearchGate


Elīna Gailīte

Elīna Gailīte
pētniece
Mg. hist.
elina.gailite [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Ieva Garda-Rozenberga

Ieva Garda-Rozenberga
vadošā pētniece
Dr. philol.
ieva.garda [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Elīza Paula Graudiņa

asistente
eliza.paula.graudina [at] lulfmi.lv


Nils Graustiņš


IT speciālists


Gundega Grīnuma

Gundega Grīnuma
pētniece
Dr. philol.
gundega.grinuma [at] lulfmi.lv
literatura.lv


Rita Grīnvalde

Rita Treija
vadošā pētniece, Latviešu folkloras krātuves vadītāja
Dr. philol.
rita.grinvalde [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Māra Grudule

Māra Grudule
vadošā pētniece, Literatūras nodaļas vadītāja
Dr. philol.
mara.grudule [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Krišs Grunte

asistents
Bc. art.
kriss.grunte [at] lulfmi.lv


Justīne Jaudzema

Justīne Jaudzema
zinātniskā asistente
Mg. art.
justine.jaudzema [at] lulfmi.lv
Google Sholar


Dita Jonīte

Dita Jonīte
zinātniskā asistente
Mg. philol.
dita.jonite [at] lulfmi.lv
ResearchGate


Benedikts Kalnačs

Benedikts Kalnačs
vadošais pētnieks
Dr. philol.
benedikts.kalnacs [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Ieva Kalniņa

Ieva Kalniņa
pētniece
Dr. philol.
ieva.kalnina [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Zita Kārkla

Zita Kārkla
pētniece
Dr. philol.
zita.karkla [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Arnolds Laimonis Klotiņš

Arnolds Klotiņš
vadošais pētnieks
Dr. art.
arnolaim [at] inbox.lv
literatura.lv


Dace Krecere-Vule


LU LFMI apgāda vadītāja
dace.krecere [at] lulfmi.lv


Laine Kristberga


pētniece
Ph.D.
laine.kristberga [at] lulfmi.lv


Arta Krūze

zinātniskā asistente

Mg. philol.
arta.kruze [at] lulfmi.lv


Zinaida Kuzmina

no image
grāmatvede
zinaida.kuzmina [at] lulfmi.lv


Toms Ķencis

Toms Ķencis
vadošais pētnieks, Zinātniskās padomes priekšsēdētājs
Dr. phil.
toms.kencis [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Uldis Ķirsis

Uldis Ķirsis
IT speciālists
comp.
uldis [at] sit.lv


Sandis Laime

Sandis Laime
vadošais pētnieks
Dr. philol.
sandis.laime [at] lulfmi.lv
ResearchGate


Aigars Lielbārdis

Aigars Lielbārdis
pētnieks
Dr. philol.
aigars.lielbardis [at] lulfmi.lv
ResearchGate


Ilze Ļaksa-Timinska


pētniece, ārējās komunikācijas speciāliste
Mg. philol.
ilze.laksa-timinska [at] lulfmi.lv
ResearchGate


Vivita Mackus


asistente
vivita.mackus [at] lulfmi.lv


Haralds Matulis


zinātniskais asistents
Mg. phil.
haralds.matulis [at] lulfmi.lv
ORCID


Ieva Melgalve


zinātniskā asistente
Mg. art.
ieva.melgalve [at] lulfmi.lv


Elga Melne

Elga Melne
projekta pētniece
Mg. philol.
elga.melne [at] lulfmi.lv


Agita Misāne

pētniece
Dr. phil.
agita.misane [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Valdis Muktupāvels


projekta pētnieks
Dr. art.
vm [at] lu.lv


Jānis Oga

pētnieks, Zinātniskais sekretārs

Dr. philol.
janis.oga [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Artis Ostups

Artis Ostups
pētnieks
Mg. phil.
artis.ostups [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Eva Ozola

lietvede
eva.ozola [at] lulfmi.lv


Gatis Ozoliņš

Gatis Ozoliņš
vadošais pētnieks
Dr. philol.
gatis.ozolins [at] lulfmi.lv
ResearchGate


Jānis Ozoliņš

Jānis Ozoliņš
pētnieks
Ph.D.
janis.ozolins [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Guntis Pakalns

Guntis Pakalns
pētnieks
Dr. philol.
guntis.pakalns [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Ginta Pērle-Sīle

Ginta Pērle-Sīle
pētniece
Mg. philol.
ginta.perle [at] lulfmi.lv
ORCID


Zaiga Pleiko

asistente
Bc. philol.
zaiga.pleiko [at] lulfmi.lv


Irina Pupurs


Literatūrzinātniece no Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Ševčenko Literatūras institūta (http://www.ilnan.gov.ua) salīdzinošās literatūrzinātnes nodaļas Kijivā


Signe Raudive

Signe Raudive
zinātniskā asistente
Mg. philol., Mg. sc.
signe.raudive [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Beatrise Reidzāne

Beatrise Reidzāne
pētniece
Dr. hab. philol.
beatrise.reidzane [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Sanita Reinsone

Sanita Reinsone

vadošā pētniece, Digitālo humanitāro zinātņu grupas vadītāja
Dr. philol.
sanita.reinsone [at] lulfmi.lv
sanitareinsone.lv


Anita Rožkalne

Anita Rožkalne
vadošā pētniece
Dr. philol.
anita.rozkalne [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Maija Runcis

projekta pētniece


Dārta Letīcija Slavika

asistente
Bc. art.
darta.slavika [at] lulfmi.lv


Una Smilgaine

Una Smilgaine
pētniece
Dr. philol.
una.smilgaine [at] lulfmi.lv
ORCID


Ilze Šarkovska-Liepiņa

Ilze Liepiņa
pētniece
Dr. art.
ilze.liepina [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Ivars Šteinbergs


pētnieks
Ph.D.
ivars.steinbergs [at] lulfmi.lv
ResearchGate


Edīte Tišheizere

Edīte Leščinska
vadošā pētniece, Mākslas zinātņu nodaļas vadītāja
Dr. art.
edite.tisheizere [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Digne Ūdre

Digne Ūdre
pētniece
Mg. art.
digne.udre [at] lulfmi.lv
ResearchGate


Simona Sofija Valke


pētniece
Dr. philol.
simona.valke [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Kārlis Vērdiņš

Kārlis Vērdiņš
vadošais pētnieks, Kultūras, sabiedrības un vides pētījumu nodaļas vadītājs
Dr. philol.
karlis.verdins [at] lulfmi.lv
ResearchGate


Māra Vīksna

Māra Vīksna
pētniece
Dr. philol. h. c.
mara.viksna [at] lulfmi.lv
Google Scholar


Ieva Vīvere (Tihovska)

Ieva Tihovska
pētniece
Dr. art.
ieva.vivere [at] lulfmi.lv
ORCID


Elvīra Žvarte

Elvīra Žvarte
zinātniskā asistente
Mg. sc. soc.
elvira.zvarte [at] lulfmi.lv
ORCID


Pēdējo reizi labots: 08.02.2024 13:05:04