EN in English

Viktors Hausmanis. Anšlava Eglīša Amerikā rakstītās lugas un to likteņi. (2021)

Viktors Hausmanis. Anšlava Eglīša Amerikā rakstītās lugas un to likteņi. Rīga: LU LFMI, 2021, 176 lpp., il.

Cena: EUR 9.00 (pērkot LU LFMI)

Literatūrzinātnieka, teātra un drāmas pētnieka Viktora Hausmaņa grāmata “Anšlava Eglīša Amerikā rakstītās lugas un to likteņi” paplašina zināšanas par Anšlava Eglīša lugu tapšanas vēsturi trimdā, to skatuves gaitām Amerikā un Austrālijā, sniedz ieskatu nepētītā arhīva materiālā, kas, pateicoties režisoram Kārlim Gulbergam, no Austrālijas nonācis grāmatas autora rokās.

Grāmatā atklājas galvenokārt režisoru Osvalda Uršteina, Laimoņa Siliņa un Kārļa Gulberga radošā saikne ar daudzpusīgo Anšlavu Eglīti. Lugu rakstīšana trimdā bija viena no Anšlava Eglīša nodarbēm līdzās prozas rakstīšanai, Holivudas filmu apskatei, gleznošanai, kalnos kāpšanai, šaha spēlei, bet tieši režisoru interese par lugām, kas būtu piemērotas trimdas apstākļiem, nereti kļuva par pamatu tam, ka viņš neatteicās no ‘neienesīgās’ nodarbes, jo vai ikkatrā vēstulē aizbildinās, ka aizņemts ar kārtējā roma tapināšanu, kas turpekļos lasāms laikrakstā “Laiks” vai tiks izdots grāmā, jo tie tomēr ienes honorārijas.

Anšlava Eglīša lugas un to iestudējumi veido kopīgo latviešu drāmas un teātra vēsturi, savukārt vēstules ir aizraujoša lasāmviela, kas atklāj viņa īpašo izteiksmes veidu, stilu un vārdveidi, darbu pie lugām un sadarbību ar režisoriem.

Pēdējo reizi labots: 19.06.2024 12:30:39