EN in English

Veronika Strēlerte. Raksti. 3. sējums (2022)


Veronika Strēlerte. Raksti. 3. sējums. Sastādītāja un komentāru autore Ieva E. Kalniņa. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022. 944 lpp.

Cena: EUR 15.00 (pērkot LU LFMI)

Veronikas Strēlertes Rakstu trešais sējums aptver visu dzejnieces paveikto laikposmā no 1952. gada līdz mūža beigām. Tajā ietverti dzejoļu krājumi “Žēlastības gadi” (1961) un “Pusvārdiem” (1982), ārpus krājumiem palikusī dzeja, atdzejojumi, raksti par literatūru, īsproza – bērnības atmiņu tēlojumi –, publicistika un vēstules. Lasāms arī īpaši šim izdevumam rakstīts Veronikas Strēlertes dēla, dzejnieka un dziesminieka Pāvila Johansona atmiņu tēlojums par māti un tēvu, esejistu, kultūras vēsturnieku Andreju Johansonu. Sējumu papildina komentāru daļa, kurā sniegtas ziņas ne vien par darbu pirmpublicējumiem un to tekstoloģiskajām atšķirībām no krājumos publicētajiem tekstiem, bet arī par trimdas dzīves notikumiem un personām.

Pēdējo reizi labots: 23.01.2024 12:02:44