EN in English

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF)

2021. gada mērķprogramma "KultūrELPA"

"Daudzveidīga tradicionālās kultūras satura nodrošinājums digitālajā vidē" (projekta vadītāja Ieva Tihovska)

Mērķprogramma "Kultūras piedāvājums digitālajā vidē"

"Tradicionālā kultūra digitālajā vidē" (projekta vadītāja Rita Grīnvalde)

"Literatura.lv digitālā satura inovācijas" (vadītāja Eva Eglāja-Kristsone)

2020. gada 3. konkurss

Minnas Freimanes ceļojumu aprakstu grāmatas sagatavošana izdošanai un izdošana (vad. Zita Kārkla, literatūras nozare)

Edvarda Treimaņa - Zvārguļa dzejoļu krājums "Sarkanā Paradīze": komentāru sagatavošana un izdošana (vad. Eva Eglāja-Kristsone, literatūras nozare)

Grāmatas "Hronika: neatkarības laika teātris" izdošana (vad. Una Balode, teātra nozare)

Mūzikas kritiskā publicistika: 20. gadsimta 20.?30. gadi (vad. Arnolds Laimonis Klotiņš, mūzikas un dejas nozare)

Žurnāla "Letonica" 42. numura izdošana (vad. Una Balode, starpdisciplināru projektu nozare)

2020. gada 2. konkurss

Dzejniecei Veltai Sniķerei 100 (vad. Eva Eglāja-Kristsone, literatūras nozare)

Grāmatas "Neatkarības laika teātris" izdošana (vad. Una Balode, teātra nozare)

2020. gada 1. konkurss

SIEF Rituālā gada darba konference "Komercija un tradīcija" (vad. Aigars Lielbārdis, tradicionālās kultūras nozare)

Papildus speciālista piesaiste akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" 12.sējuma "Kāzas. 2.daļa" manuskripta izstrādei (vad. Baiba Krogzeme-Mosgorda, tradicionālās kultūras nozare)

Grāmatas "Rucavas garamantas II" sagatavošana (vad. Māra Vīksna, tradicionālās kultūras nozare)

Literatura.lv saturiskais nodrošinājums (vad. Eva Eglāja-Kristsone, literatūras nozare)
Pēdējo reizi labots: 03.01.2022 16:13:28