EN in English

Trešā ceturkšņa pārskats (1.7.2020.–30.09.2020.)

Projekta trešajā ceturksnī turpināts darbs pie rakstnieču biogrāfiju un recepcijas izpētes; rakstnieču biogrāfisko šķirkļu un biogrāfisko karšu veidošanas un papildināšanas: Ilona Leimane, Anna Brodele.

Turpināts arī darbs pie rakstnieču tekstu korpusa izveides, iekļaujot tajā Birznieku Latiņas un Zemgaliešu Birutas periodikā publicētos prozas tekstus, kā arī Annas Brigaderes, Angelikas Gailītes, Alijas Baumanes un Aīdas Niedras stāstus.

Turpinātas padziļinātas teorētiskās literatūras studijas, koncentrējoties uz dzimtes un feminisma teorijām.

Dalība LLMC vasaras skolā "Negotiating Gender in the Baltics and Eastern Europe" (31.07.–5.08. Kuldīga). Vasaras skolas mērķis – dzimtes dēļ mākslas vēsturē marginalizētie un noklusēto stāstu pārskatīšana; solidaritātes un emancipācijas jautājumi Baltijas un Austrumeiropas reģionā šodien. Aplūkotie jautājumi: Kādi sociāli un vēsturiski apstākļi ir ietekmējuši sieviešu vietu un lomu publiskajā telpā mūsu reģionā? Kā māksla var kļūt par politisku praksi un mainīt iesīkstējušās politiskās un sociālās struktūras dzimumu kontekstā? Kā mēs varam veidot alternatīvu nākotni, pārskatot pagātni un no jauna interpretējot arhīvus? Lektori: Redi Koobak (Bergenas Universitāte), Bart Pushaw (Kopenhāgenas Universitāte), Jana Kukaine (Latvijas Mākslas akadēmija), Jaana Kokko (Helsinku Mākslas akadēmija), u.c.

Iepazīšanās ar digitālo rīku pielietojumu literatūrzinātnē: dalība vebinārā CLARIN Café III: CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) literatūrzinātniekiem (8.07.2020). Semināra mērķis: iepazīstināt literatūrzinātniekus ar digitālajām metodēm un CLARIN piedāvāto rīku izmantošanas iespējām un veiksmīgiem piemēriem. Tēmas: Korpusa izveide. KORP piemērs (Olga Gerassimenko, Igauņu valodas resursu centrs un Marin Laak, Igaunijas Literatūras muzejs); Teksta anotēšana un "Archilochus" digitālā izdevuma sagatavošana (Beatrise Nava, Boloņas universitāte); Tekstuālā analīze un stilometrija ar WebSty (Joanna Byszuk, Polijas Zinātņu akadēmijas poļu valodas institūts).

Mobilitāte. Komandējuma laikā (16.08.–23.08.2020) Latviešu Centra Minsterē arhīvā un muzejā tika veikts darbs ar Zentas Mauriņas fondu: fonda izpēte, digitalizējamā materiāla atlase, atlasītā materiāla skenēšana un aprakstīšana, lai to izmantotu tālākos pētījumos. Komandējums tika veikts sinerģijā ar Baltijas–Vācijas augstskolas biroja projektu "Latviešu rakstnieki trimdā: Latviešu centra Minsterē dokumentu un fotogrāfiju pētniecība, atlase un digitalizācija".

Publicitāte. Dalība seminārā "Vortāla literatura.lv piecgade" (23.09.2020 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrs), informējot par pēcdoktorantūras projektu "Ķermeņa ģeogrāfijas: latviešu sieviešu rakstniecības vēsture".

Sagatavots un publicēts bloga ieraksts Vēstules no Dienvidkrievijas. Marijas Medinskas–Valdemāres vērojumi.

Pēdējo reizi labots: 08.10.2021 11:41:46