EN in English

Baiba Kalna. Teātris totalitārisma laika mākslas kontekstā (1940–1945) (2014)

Baiba Kalna. Teātris totalitārisma laika mākslas kontekstā (1940–1945). Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014.

Lejuplādēt grāmatu (PDF) šeit. Publicēts 25.06.2014.

Monogrāfijā sniegta latviešu dramatiskā teātra un vairāku citu Eiropas okupēto valstu teātra mākslas procesa un organizatorisko pārmaiņu analīze 1940.–1945. gadā, saistot to ar totalitārisma ideoloģijas un estētikas pētījumu. Laikposmā no 1940. gada līdz 1945. gadam latviešu māksla un teātris vistiešākajā veidā izjūt divu totalitāru režīmu ietekmi, tāpēc pētījumā liela vērība tiek pievērsta totalitārisma un tā mākslas ideoloģiskā, estētiskā un organizatoriskā koncepta analīzei. Darbs balstās uz presē publicēto recenziju, apskatu, apcerējumu, vizuālo materiālu, muzeju krājumos esošo liecību un arhīvu materiālu izpēti, arī uz intervijām ar māksliniekiem – tā laika aculieciniekiem.

Izdota ar LU LFMI zinātniskās padomes 2014. gada 16. aprīļa sēdes lēmumu. Recenzenti: Dr. habil. art. Līvija Akurātere un Dr. philol. Ieva Kalniņa.

Grāmata sagatavota un izdota Valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” projekta “Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla – nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli” ietvaros. Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds.

Pēdējo reizi labots: 10.05.2017 11:01:40