EN in English

Septītā ceturkšņa pārskats (1.07.2021.–30.09.2021.)

Projekta septītajā ceturksnī tika turpinātas feminisma un dzimtes teoriju studijas, kā arī digitālo humanitāro zinātņu rīku un pieeju iepazīšana, virtuāli piedaloties Oksfordas Universitātes Digitālo Humanitāro zinātņu vasaras skolā (Digital Humanities at Oxford. Digital Event and 10th Anniversary, 12.-15.07.2021)

Sinerģijā ar Baltijas–Vācijas Augstskolu biroja atbalstītu projektu "Latviešu arhīvi trimdā: arhīvu materiāla atlase un digitalizācija, intervijas Latviešu Centrā Minsterē un Baltiešu kristīgās apvienības mītnē Annabergā" tika veikta mobilitāte (15.–23.08.2021), kuras laikā gan tika turpināts 2020. gadā iesāktais darbs, gan iegūti jauni materiāli. Starp nozīmīgākajiem ieguviem minami Austras Rudzītes prozas manuskripti, kas tika arī digitalizēti un papildinās latviešu literātu datubāzi literatūras vortālā www.literatura.lv. 2021. gada 15. septembrī plkst. 10.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Virtakas klasē Rīgā, Mūkusalas ielā 3 notika seminārs "Latviešu arhīvi trimdā. Projekta noslēguma seminārs", kurā tika ziņoti mobilitātes brauciena rezultāti, tai skaitā arī dots ieskats Austras Rudzītes prozas manuskriptos.

Dalība konferencēs:

No 1. līdz 4. septembrim piedalījos 14. Baltijas studiju konferencē Eiropā, kas notika Upsalā, Zviedrijā, ar referātu "Gender and Subjectivity in Travel Writings by Latvian Women at the End of the 19th century: Minna Freimane’s Travels from the Caucasus to Egypt" (Dzimte un subjektivitāte latviešu sieviešu ceļojumu aprakstos 19. gadsimta beigās: Minnas Freimanes ceļojumi no Kaukāza līdz Ēģiptei).

Konferences laikā 2. un 3. septembrī piedalījos zinātnisko rakstu rakstīšanas seminārā (Early career manuscript workshop), kuru vadīja Metjū Kots (Matthew Kott), Baltijas studiju žurnāla (Journal of Baltic Studies) redaktors. Seminārā lasījumam piedāvāju raksta "Mobilitātes poētika: latviešu sieviešu ceļojumu apraksti, 1880–1920" (Poetics of Mobility: Latvian Women's Travel Writing 1880–1920) manuskriptu, kura apspriešana palīdzēs manuskripta tālākā izstrādē.

No 23. līdz 24. septembrim piedalījos Baltijas literatūrzinātnieku konferencē "Literārās kultūras maiņa kopš stagnācijas Brežņeva laikmetā: Baltijas paradigma", kas notika Rīgā, ar referātu "You? Maybe me? It doesn't matter because we feel and live alike": Corporeality and Everyday Life in Latvian Women's Prose (1970–80) ("Tu, varbūt es? Tam nav sevišķas nozīmes, jo mēs jūtam un dzīvojam līdzīgi." Ķermenis un ikdiena latviešu rakstnieču prozā (1970–80)).

Citi:

7. jūlijā piedalījos raidījumā "Kultūras Rondo", kur stāstīju par Minnas Freimanes ceļojumu aprakstiem. Bet 25. jūlijā raidījumā Radio mazā lasītava "Kambarjumpravas ceļojumi. Minnas Freimanes piezīmes" mans stāstījums papildināja Gundara Āboltiņa lasījumu no Minnas Freimanes ceļojumu aprakstu grāmatas "Par piemiņu".

8. septembrī klausījos Notingemas Universitātes (Lielbritānija) profesora, literatūrzinātnieka Dirka Gečes (Dirk Göttsche) priekšlasījumu "Literatūras darbības lauku dinamika: pārkartējot 19. gadsimta reālismu" (Literary Playing Fields in Motion: Remapping Nineteenth-Century Realism).

29. septembrī piedalījos "Pētījuma poētikas" seminārā "Tekstoloģija: no rokraksta līdz publikācijai", kas notika Latviešu folkloras krātuves lasītavā.

Pēdējo reizi labots: 08.10.2021 11:45:47