EN in English

​Pirmā ceturkšņa pārskats (01.01.2020.–31.03.2020.)


Pētījuma pirmajā posmā veiktas padziļinātas teorētiskās literatūras studijas, aptverot feminisma un dzimtes teorijas, kultūras studijas, literatūras vēstures un digitālo humanitāro zinātņu studijas.

Uzsākta digitalizēta latviešu rakstnieču prozas tekstu korpusa izveide, kas tiks izmantots, lai radītu analītisku un zinātniski pamatotu skatījumu uz sieviešu devumu literatūrā, plaši izmantoto tuvlasījuma metodi (close reading) apvienojot ar digitālo humanitāro zinātņu metodēm jeb tāllasījumu (distant reading). Pirmajā ceturksnī digitalizēti maz zināmu rakstnieču maz zināmi teksti (mērķis: aizpildīt "tukšumus" literatūras vēsturē) – Marijas Valdemāres–Medinskas periodikā publicētais stāsts "Sērdienīte", Minnas Freimanes ceļojumu aprakstu grāmata "Par piemiņu", Annas Rūmanes–Ķeniņas periodikā publicētie ceļojumu apraksti "Iz Dienvidiem" (Procesija; Dzīvot gribas; Garāmejot; Jūras spēkā; Kā dienvidu priedīte mira; Saulei noejot).

Uzsākta rakstnieču biogrāfiju, darbu un recepcijas literatūrkritikā padziļināta izpēte, gan pievēršoties atsevišķām rakstniecēm (Anna Rūmane–Ķeniņa, Minna Freimane, Marija Valdemāre–Medinska u.c.), gan pētot latviešu sieviešu rakstniecības procesu (un tradīciju) plašākā vēstures periodā kopumā (uzsākta latviešu rakstnieču pārstāvniecības dažādās literatūras vēsturēs versijās, no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām, pētīšana).

Konferences "Mākslinieces sievietes Baltijas un Ziemeļvalstu muzejos" (Women Artists in Baltic and Nordic Museums) apmeklēšana (Tallina, Igaunija, 6.03.2020), lai iepazītos ar jaunākajiem pētījumiem un pieejām, kas tiek izmantotas, analizējot sieviešu pārstāvniecību Baltijas un Ziemeļvalstu mākslā, kas sasaucas ar pētījuma "Ķermeņa ģeogrāfijas: latviešu sieviešu rakstniecības vēsture" tēmu – sieviešu pārstāvniecība kultūrā.


Pēdējo reizi labots: 01.07.2021 07:48:31