EN in English

Piektā ceturkšņa pārskats (1.01.2021.–31.03.2021.)

Projekta piektajā ceturksnī turpināts darbs pie rakstnieču biogrāfiju un recepcijas izpētes; rakstnieču biogrāfisko šķirkļu un biogrāfisko karšu veidošanas un papildināšanas datubāzē "Literatura.lv". (Felicita, Anna Stunda, Antija)

Turpinātas arī padziļinātas teorētiskās literatūras studijas, koncentrējoties uz dzimtes un feminisma teorijām, šajā ceturksnī īpašu uzmanību pievēršot arī pētījumiem, kas aplūko dzimtes problemātiku sieviešu ceļojumu aprakstos.

Uzsākts darbs pie raksta "Mobilitātes poētika: latviešu sieviešu ceļojumu apraksti, 1880–1920" (Poetics of Mobility: Latvian Women's Travel Writing 1880–1920).

Publicēšanai sagatavoti Minnas Freimanes ceļojumu apraksti "Par piemiņu" (1884–1886), uzrakstīts ievads un komentāri. Teksts ir nozīmīgs materiāls tālākiem pētījumiem, gan arī būtisks, lai publiskajā telpā aktualizētu sieviešu klātbūtni literatūras un kultūras vēsturē.

Šajā ceturksnī sākts darbs pie rakstnieču tekstu korpusa kartēšanas. (Piemēram, Minna Freimane Par piemiņu; Pa Volgas upi uz Kaukāziju, u.c.)

Sagatavoti un publicēti divi bloga ieraksti: No Eiropas līdz Āzijai. Ceļotāja Piliņu Katrīna (?-?)

"..ne kociņa, ne krūmiņa, tikai bezgalīga vienmuļība.." Literātes Antijas mājskolotājas gaitas Kijevā 19. gadsimta beigās

Dalība kā klausītājai praktiskajā seminārā par resursu reģistrēšanu CLARIN repozitorijā (organizē LU Matemātikas un informātikas institūts) 2021. gada 13. janvārī.

Dalība kā klausītājai seminārā "Intimacy in Women's Reading and Writing" (Intimitāte sieviešu lasīšanā un rakstīšanā) (organizē CEEPUS Network Women Writers in History) 2021. gada 22. janvārī.

Dalība kā klausītājai seminārā "Becoming a Bulgarian, Becoming a Writer. Bilingual Writers in Bulgarian Women’s History of the 19th century" (Kļūt par bulgārieti, kļūt par rakstnieci. Bilingvālās rakstnieces 19. gadsimta bulgāru sieviešu vēsturē) (organizē CEEPUS Network Women Writers in History) 2021. gada 26. februārī.

Dalība kā klausītājai demonstrāciju seminārā par humanitāro zinātņu digitālo resursu pielietojumu "Digitālie resursi novadu savdabības atklāšanai, izlītībai un kultūrai" (organizē Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" dalībnieki) 2021. gada 24. martā.

Pēdējo reizi labots: 08.10.2021 11:43:28