EN in English

Pastaiga cauri laikam: Flanērisms un modernitāte Latvijas starpkaru kultūrā (2023–2025)

Projekta Nr.: lzp-2022/1-0505

Projekta īstenošanas laiks: 2023-2025

Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR

Projekta vadītājs: Kārlis Vērdiņš, PhD

Pētnieku zinātniskā grupa: Eva Eglāja-Kristsone, Artis Ostups, Aija Brasliņa, Sanita Duka

Projekts koncentrējas uz flanēra un flanēzes figūrām, vientuļajiem pilsētas dzīves vērotājiem, kā simboliskiem modernitātes un tās ietekmētās literatūras un kultūras attēlojumiem. Industrializācijas un urbanizācijas kontekstā flanērs ir svarīga figūra pirmkārt kā vīrieša tēls, kas 19. gadsimtā ienācis Eiropas pilsētu ainā, 20. gadsimtā kļuva par daudzu rakstnieku un mākslinieku izpētes objektu. Vērotājs (vai vērotāja), kas pastaigājas pilsētā, ir nesaraujami saistīta ar sava laika urbāno vidi, kas ir vienmēr mainīga un dziļi ietekmē subjekta pieredzi laikā un telpā. Projekta uzmanības centrā ir modernā pilsētas iemītnieka figūra, kas pēdējās desmitgadēs izpelnījusies daudzu pētnieku uzmanību. Tā skatīta starpkaru Latvijas kontekstā (1919–1939), pētot flanērismu kā vēsturisku faktu, diskursīvu fenomenu un konceptuālu instrumentu. Projekta komanda pēta, kā latvieši pārņēma modernitātes straujo dzīves ritmu un kā viņu pieredzes mainība ietekmēja cilvēka sensibilitātes izpausmes literatūrā, vizuālajā mākslā un autobiogrāfiskajā rakstniecībā.

Pēdējo reizi labots: 02.02.2023 10:46:30