EN in English

Otrā ceturkšņa pārskats (1.4.2020.–30.06.2020.)

Projekta otrajā ceturksnī turpināts darbs pie rakstnieču tekstu korpusa izveides, iekļaujot tajā Tirzmalietes, Ivandes Kaijas, Lūcijas Zamaičas, Mirdzas Bendrupes, Hildas Vīkas un Ilonas Leimanes tekstus.

Turpināts arī darbs pie rakstnieču biogrāfiju un recepcijas izpētes; rakstnieču biogrāfisko šķirkļu un biogrāfisko karšu papildināšanas un veidošanas: Birznieku Latiņa, Tirzmaliete, Zemgaliešu Biruta, Ivande Kaija, Austra Ozoliņa–Krauze, Alija Baumane, Lūcija Zamaiča, Hilda Vīka.

Sagatavots populārzinātnisks raksts par pirmo ceļojumu aprakstu autori Minnu Freimani – "Robežu šķērsošana: Minnas Freimanes ceļojumu apraksti "Par piemiņu" (1884)".

Sagatavots un publicēts bloga ieraksts "Mans prāts bij līksms, līdz putniņam, kas visu citu aizmirsdams paceļas dziedādams padebešos. Ceļotāja Minna Freimane"

Sagatavots bloga ieraksts "Ceļotājas temperaments: Annas Rūmanes–Ķeniņas ceļojumu pieraksti".

Turpinātas teorētiskās literatūras padziļinātas studijas, koncentrējoties uz dzimtes un feminisma teorijām.

Pēdējo reizi labots: 08.10.2021 11:41:00