EN in English

Mapping the History of Folklore Studies: Centers, Borderlands and Shared Spaces (2017)

Mapping the History of Folklore Studies: Centers, Borderlands and Shared Spaces. Edited by Dace Bula un Sandis Laime. Newcastle upon Thyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017.

A collection of articles prepared by ILFA. Articles are based on papers presented during the conference dedicated to the 90th anniversary of the Archives of Latvian Folklore which was held in Riga in October 2014.

The collection of articles provides rich and diverse insights into the historical dynamics of folkloristic thought with its shifting geographies, shared spaces, centres and borderlands. By focusing on intellectual collaboration and sharing, the volume also reveals the limitations, barriers and boundaries inherent in scholarship and scholarly communities. Folklore scholars from Estonia, Germany, Hungary, Latvia, Lithuania, Sweden, and the USA reflect upon a range of related questions. To what extent and in what sense can folklore studies be regarded as a shared field of knowledge? Which lines of authority have held it together and what forces have led to segmentation? How have the hierarchies of intellectual centres and peripheries shifted over time? Do national or regional styles of scholarly practice exist in folkloristics? The authors pay attention to individual personalities, the politics and economics of scholarship, and forms of communication as meaningful contexts for discussing the dynamics of folklore theory and method.


Krājumā Mapping the History of Folklore Studies: Centers, Borderlands and Shared Spaces iekļautie raksti atvasināti no referātiem, kas tika nolasīti Latviešu folkloras krātuves 90 gadu jubilejai veltītās starptautiskās konferences laikā 2014. gada oktobrī.

Rakstu krājums sniedz bagātīgu ieskatu folkloristiskās domas vēsturiskajā attīstībā, tostarp mēģinot izsekot nozares intelektuālo centru un perifērijas plūstošajām ģeogrāfiskajām robežām. Pievēršoties dažādiem starptautiskās folkloristikas intelektuālās sadarbības aspektiem, krājums vienlaikus atklāj pētnieciskās telpas ierobežojumus, barjeras un robežas. Rakstu autori no ASV, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Vācijas un Zviedrijas krājumā reflektē par plašu jautājumu loku. Kādā mērā pasaules folkloristiku var uzskatīt par vienotu pētniecisko lauku? Kādi spēki to satur kopā un kādi turpretī veicina šķelšanos? Kā laika gaitā mainījušās hierarhijas starp intelektuālajiem centriem un perifērijām? Vai nozarē pastāv nacionālie, reģionālie un lokālie pētnieciskie stili un kādi apstākļi noteikuši to veidošanos? Krājuma autori pievērsušies gan konkrētu personību, gan pētnieciskā procesa ekonomisko un politisko aspektu analīzei, kā arī komunikācijas formu izziņai folkloristikas teoriju un metožu attīstības kontekstā.

Rakstu krājums tapis LZP finansētā projekta "Folkloristikas institucionalizācija Latvijā: nozares vēsture Eiropas kontekstā" ietvaros.

Pēdējo reizi labots: 04.05.2017 19:13:19