EN in English

Latviešu teātris, mūzika un kino (LZP, 2009-2012)

Latviešu teātris, mūzika un kino: vēsture un aktualitātes

LZP projekts Nr. 09.1620

Projekta vadītāja: Guna Zeltiņa

Projekta izpildītāji: Guna Zeltiņa, Arnolds Klotiņš, Baiba Kalna, Ilze Liepiņa-Šarkovska

Projekta mērķis ir radīt kompleksu pētījumu par Latvijas teātra, mūzikas un kino procesiem, skatot šo mākslas veidu attīstību kontekstā un kopsakarībās. 2011. gadā projektu veidoja trīs tematiski pētījumi teātra un mūzikas jomā. 2010. gada 4. ceturksnī tika publicēts pētījums "Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām" (vadītāja G. Zeltiņa) – koncentrēta, analītiska tāda paša nosaukuma grāmata 606 lpp. apjomā, kur pirmoreiz apskatīta visa latviešu teātra vēsture kopumā. 2011. gadā pabeigts darbs pie B. Kalnas pētījuma "Latviešu teātris (1940-45) totalitārisma mākslas kontekstā", kas ietver līdz šim nepētītus teātra procesa aspektus un turpināts darbs pie G. Zeltiņas pētījuma "Šekspīrs katviešu un pasaules teātrī". Projekta mūzikas daļa iecerēta kā nodaļa plašākā projektā "Latviešu teātris, mūzika un kino no pirmsākumiem līdz mūsdienām". Atsevišķi tiek pētīta un aprakstīta pirmā pēckara trimdas kora – t.s. Zuikas vīrukora izveidošanās Kurzemē 1944. gada rudenī, šī kora un diriģenta Roberta Zuikas darbība Vācijā, pēc tam Anglijā, kur koris ieguva godalgotas vietas vietējos un starptautiskos konkursos. Tas tiek aplūkots trimdas latviešu koru kustības, dziesmu dienu un dziesmu svētku kontekstā. Kompleksa šī perioda Latvijas un latviešu pēckara trimdas mūzikas dzīves, tās vēsturiskā konteksta, mūzikas jaunrades un mūzikas recepcijas izpēte tiek veikta pirmo reizi.

Pēdējo reizi labots: 18.03.2020 09:12:44