EN in English

LETONICA Nr. 40 (2019)

Žurnāla drukātā versija nopērkama LU LFMI; cena: 3,00 EUR.


SATURA RĀDĪTĀJS

RAKSTI

 • Brigita Cīrule, Ilona Gorņeva. Antīkā teorētiskā doma un pilsētas slavinājums: recepcijas aspekti Bazilija Plīnija poēmā “Slavas dziesma Rīgai”
 • Mārtiņš Mintaurs. Vēstures dzimšana no laikmeta gara: dzimtenes pagātne vācbaltiešu historiogrāfijā 19. gadsimta pirmajā pusē
 • Māra Grudule, Benedikts Kalnačs. Latviešu literatūras vēstures recepcija no 1945. līdz 2015. gadam
 • Inguna Daukste-Silasproģe. Kārļa Skalbes bēgļa ceļš uz Zviedriju: no individuālā piedzīvojuma līdz kolektīvām atmiņām
 • Madara Eversone. Latvijas Padomju rakstnieku savienība pirmajā padomju okupācijas gadā (1940–1941)
 • Jana Kukaine. Dzimumu vienlīdzības izpratne un dzimtes kārtība Padomju Savienībā
 • Artis Ostups. No melanholijas līdz sērām: padomju okupācijas trauma Gundegas Repšes romānā “Dzelzs apvārdošana” un Noras Ikstenas romānā “Mātes piens”
 • Vieda Skultāne. Patība un struktūra ģimenes stāstu pārnesē
 • Taavi Pae, Kersti Lust, Evar Saar, Sandis Laime. Who Gave the Mulks their Name – Estonians or Latvians? Oral Tradition and History

  JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS
 • Aiga Šemeta. Apgaismības apcirkņi: no tautas apgaismības utilitārajiem tekstiem līdz nacionālās literatūras aizmetņiem [Pauls Daija. Literary History and Popular Enlightenment in Latvian Culture]
 • Lita Silova. Vairākas iespējas, kā lasīt un izlasīt. [Jānis Ozoliņš (sast.). Andra Neiburga: valoda, dzimte, stāstījums, attēls]
 • Zanda Gūtmane. Kā runāt par mūsdienu literatūru? [Kārlis Vērdiņš (sast.). Latviešu literatūra. 2007-2015: kolektīvā monogrāfija]
 • Ilva Skulte. Atmiņu bagāža [Deniss Hanovs, Igors Gubenko (sast.). Memory – Access Denied? Political Landscapes of Memory and Inclusion in Contemporary Europe]

Pēdējo reizi labots: 23.01.2024 11:48:08