EN in English

Ērgļu vērtums (2017)

Ērgļu vērtums. Novada folklora rokrakstos un publikācijās. Sastādītājs Gatis Ozoliņš. Rīga: Zinātne, 2017, 512 lpp., il., notis. Sērija "Novadu folklora".

Interese par novadu tradicionālo kultūru vienmēr ir bijusi stabila tradīcija Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un interpretēšanā. Latviskās identitātes nozīmīgs komponents kopš tās veidošanās sākuma 19. gadsimta vidū ir bijusi novada piederības apziņa, tā bieži vien identificēta ar lauku vai Latvijas mazpilsētu novadiem. Aplūkojot kāda novada tradicionālās kultūras vienu no svarīgākajām tekstuālajām izpausmēm – folkloras un etnogrāfijas materiālu vākumu, ir redzams, ka tam būtisks ir plašāks kultūrvēsturisks konteksts; tas ir daudzu novada kultūras darbinieku un viņu apzināto teicēju kopdarbs.

"Ērgļu vērtums" ir pētījums par viena neticami bagāta Latvijas novada tradicionālo kultūru plašākā kultūrvēsturiskā skatījumā, centrā paturot Ērgļu folkloras vācējus un folkloras tradīciju, folkloras vākšanas un pierakstīšanas vēsturi, apstākļus un gaitu. Ievērojama vieta atvēlēta vācēja pētniecībai (biogrāfisko datu, dzīves gājuma un darbības apraksts), veidota Ērgļu folkloras izlase.

Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda un LU LFMI īstenotās Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" finansiālu atbalstu.

Pēdējo reizi labots: 04.05.2017 16:02:21