EN in English

Desmitā ceturkšņa pārskats (1.04.2022.–30.06.2022.)

Projekta desmitajā ceturksnī komandējumā Tartu, Igaunijā piedalījos konferencē "Subjectivity and Intersubjectivity in Language and Culture" (Subjektivitāte un intersubjektivitāte valodā un kultūrā), kura norisinājās Igaunijas Literatūras muzejā un Tartu Universitātē no 12. līdz 13. maijam. Referāta tēma – "Representation of Subjectivity in Narratives of Childbirth in Contemporary Latvian Fiction by Women" (Subjektivitātes attēlojums dzemdību naratīvos mūsdienu rakstnieču prozā). Komandējuma laikā arī tikos ar pētnieci Epu Annusu, lai strādātu pie kopīga raksta "Ārpus nežēlīgā optimisma: sievietes ķermenis vēlīnā padomju laika Baltijas prozā" (Beyond cruel optimism: the female body in the late Soviet era Baltic fiction).

No 27. līdz 29. maijam piedalījos AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) konferencē "Baltic Studies at a Crossroads” (Baltijas studijas krustcelēs) Sietlā, ASV, ar referātu "Continuous Feverish Movement: Female Subjectivity and Latvian Prose of the 1990s. The Example of Gundega Repše” (Nepārtraukta drudžaina kustība: sieviešu subjektivitāte un 90. gadu latviešu proza. Gundegas Repšes piemērs). Kā arī seminārā "Digital Resources and Tools for Humanities and Social Sciences: Latvia" (Humanitāro un sociālo zinātņu digitālie resursi un rīki: Latvija), kurā tika prezentēti LU LFMI digitālie resursi, stāstīju par sieviešu datubāzi womage.lv ("Women in Latvian Culture and Society (1870–1940): womage.lv").

Jūnijā piedalījos NORA (Nordic Journal of Feminist and Gender Research) konferencē "Tensions and Potentials in Nordic Feminist and Gender Research" (Spriedze un potenciāls Ziemeļvalstu feminisma un dzimtes pētījumos), kas norisinājās Oslo Universitātē, Norvēģijā no 20. līdz 22. jūnijam. Referātā "Intuitive Feminism in Contemporary Latvian Women's Writing" (Intuitīvais feminisms mūsdienu latviešu sieviešu rakstniecībā) no feminisma perspektīvas pievērsos ķermeniskumam un afektivitātei 1990. gadu latviešu sieviešu rakstniecībā. Ņemot vērā, ka sieviešu iesaiste mākslā, radot sieviešu pieredzes daudzbalsīgas interpretācijas, atdzīvina literāros procesus un uzsverot dzīvā ķermeņa materialitāti, juteklisko pieredzi, ikdienas dzīves ritmus, ķermeņa reakciju uz fizisko vidi un dzimtes lomām, koncentrējos uz sievietes subjektivitāti un sevis pārdomāšanu afektīvi iemiesotā veidā kā piemēru skatot Andras Neiburgas tekstus.

Šajā projekta ceturksnī izstrādāts un apspriests raksta "From Claiming Authority to Sensuous Excursions: Mapping Female Body in Women's Travel Writings" (No autoritātes pieprasīšanas līdz jutekliskām ekskursijām: sievietes ķermeņa kartēšana sieviešu ceļojumu aprakstos)" manuskripts. Kā arī pabeigts darbs pie monogrāfijas “Iemiesošanās: sievišķās subjektivitātes ģenealoģija latviešu rakstnieču prozā”, kurācaur rakstnieču tekstu tuvlasījumiem, iezīmēta sievišķās rakstības ģenealoģija latviešu literatūrā pēdējā pusgadsimta laikā, atklājot virzību uz arvien lielāku atklātību un tabuēto tēmu atsegšanu. Trīs monogrāfijā aplūkotās tēmas – sievietes ķermenis tekstā, mātes un meitas attiecību reprezentācijas, rakstnieces sievietes pašizjūta literatūrā – ir mūsdienu feministiskās literatūrzinātnes tēmas, kas būtiski paplašina arī latviešu literatūrzinātnes metodoloģisko lauku.

Pēdējo reizi labots: 08.07.2022 10:48:25