EN in English

Ceturtā ceturkšņa pārskats (1.10.2020.–31.12.2020.)

Projekta ceturtajā ceturksnī turpināts darbs pie rakstnieču biogrāfiju un recepcijas izpētes; rakstnieču biogrāfisko šķirkļu un biogrāfisko karšu veidošanas un papildināšanas (Hermīne Zālīte, Marija Pēkšēna, Birznieku Sofija, Paula Līcīte, Marta Grimma).

Pabeigta rakstnieču prozas tekstu korpusa izveide. Korpusā ietverti teksti, kas sarakstīti laika posmā no 1878. līdz 1942. gadam, kopā vairāk nekā 50 vienības. Saskaņā ar autortiesību ierobežojumiem, tekstu korpuss daļēji pieejams arī publiski vortālā literatura.lv.

Turpinātas padziļinātas teorētiskās literatūras studijas, koncentrējoties uz dzimtes un feminisma teorijām.

Publicēts raksts "Robežu šķērsošana: Minnas Freimanes ceļojumu apraksti "Par piemiņu" (1884)". Krājumā "Starp teksta baudu un dzimumdiferences kaislībām. Ausmas Cimdiņas jubilejas krājums." R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2020, 36.–46. lpp. ISBN 9789934185915

Apmeklētie zinātniskie pasākumi: "Digitālās humanitārās zinātnes Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs". Dalība divās darbnīcās: “Hands-On Research Data Management for Humanities” (Annika Rockenberger, University of Oslo Library) un "Intellectual History and the Digital Humanities: Prospects and Challenges" (Benjamin Martin (Uppsala University), Jani Marjanen (University of Helsinki), Ewan Jones (Cambridge University)). Dalība kā konferences referātu klausītājai. (2020. gada 20.–23. oktobris, tiešaistē)

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) rīkotā konference “Jaunākā literatūra Latvijā I”. (2020. gada 22.–23. oktobrī, tiešaistē)

Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) krājuma pētījumu konference “Personība meklē personību” (2020. gada 26. novembrī, tiešaistē)

Akadēmisko brokastu semināri: "Akadēmiska rakstīšana" (2020. gada 7. oktobrī); "Džordžo Agambens. "Homo Sacer: Suverēnā vara un kailā dzīvība" (2020. gada 16. decembrī)

Publicitāte: dalība zinātniskā un radošā konferencē "Pieredze un redzējumi: dzejniecei Veltai Sniķerei 100" ar priekšlasījumu "Iemiesota subjektivitāte un sievišķā rakstība Veltas Sniķeres dzejoļos krājumā "Trīs autori" (1950)

Sagatavots un publicēts bloga ieraksts: Hermīne Zālīte. Uz Parīzi, uz pasaules izstādi!

Pēdējo reizi labots: 08.10.2021 11:43:12