EN in English

Atkalizstāstītās svētvietas un svētceļnieku maršruti kā iekļaujošas telpas un vietas: līdzdalītā iztēle un daudzslāņu kultūras mantojums (Baltijas pētniecības programma) (2020-2023)


Projekta Nr.: EMP340

Vadošais partneris: Tartu Universitāte

Partneri: Oslo Universitāte, Lietuvas Literatūras un folkloras institūts, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Projekta vadītāja Latvijā: Agita Misāne

Projekta īstenošana: 01.01.2020.–31.12.2023.

Projekta finansējums: EUR 907478, tostarp EUR 126450 LU LFMI finansējums

Projekta mērķis ir izpētīt sakrālās kultūras robežzīmju un kultūras mantojuma vietu potenciālu sociālās iekļaušanās veicināšanas procesos, kā arī izstrādāt funkcionālus modeļus, lai uzlabotu lauku telpas integratīvo potenciālu Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Norvēģijā.Visās šajās valstīs, attālas svētvietas un reliģiskās kultūras pieminekļi, piemēram, nozīmīgas kristiešu svētvietas iegūst jaunu vērtību arī kultūras mantojuma kontekstā.Šajā procesā rodas jaunas sabiedriskas telpas, kur sastapties dažādām grupām, rodas jauni identitātes naratīvi un dzimst jaunas reliģiskās un kultūras prakses. Šāds piemērs ir patlaban novērojamā svētceļojumu prakses atdzimšana. Svētvietas piesaista arī tūristus, un tām ir ievērojams ekonomiskais potenciāls. Tas rada arī jaunus sociālus un pētnieciskus izaicinājumus: kuri naratīvi piešķir vietai jēgu, kas ir šo vietu saimnieki – reliģiskās konfesijas, konkrētas etniskās grupas, tūristi vai to uzturēšanā un saglabāšanā iesaistītās personas? Projekts radīs jaunas zināšanas par attiecībām starp cilvēkiem, ainavām un naratīvu pasauli. Tiks arī pētīts, kā svētvietas kļūst nozīmīgas daudzveidīgās auditorijās un kā tās veido iekļaujošu un līdzdalītu kultūras mantojumu, kāda ir to nozīme lauku teritoriju attīstībā.

Pēdējo reizi labots: 08.02.2024 10:42:59