EN in English

Astotā ceturkšņa pārskats (1.10.2021.–31.12.2021.)

Projekta astotajā ceturksnī tika turpinātas feminisma un dzimtes teoriju studijas, kā arī digitālo humanitāro zinātņu rīku un pieeju apgūšana, tai skaitā attālināti piedalījos vebinārā "Feministisko pētījumu metodoloģijas un digitālā feministiskā pētniecība" (Feminist Research Methodologies and Digital Feminist Research, New University in Exile Consortium, 30.09.–9.12.2021) un tiešsaistes seminārā "Ievads digitālajās humanitārajās zinātnēs: individuālu projektu izstrāde (Introduction to Digital Humanities: Developing Individual Projects, GIRES, the Global Institute for Research, Education and Scholarship, 4.11.–2.12.2021)

Šajā ceturksnī devos mobilitātē uz Bergenas Universitātes Sieviešu un dzimtes studiju centru (Centre for Women's and Gender Research, University of Bergen). Mobilitātes laikā no 2.10. līdz 19.10. 2021 konsultējos ar dzimtes teoriju pētnieci Redi Kobaku (Redi Koobak), kura specializējas feminisma un dzimtes studijās, kā arī pārzina Austrumeiropas kontekstu un nodarbojas ar postkoloniālā un postsociālisma feminisma jautājumu izpēti; kā arī ar literatūrpētnieci un feminisma un dzimtes teoriju pētnieci Kari Jēgerstādu (Kari Jegerstad), kuras izpētes lokā ir arī rakstnieces sievietes, tostarp rakstnieču iekļaušana literatūras vēsturē un literatūras studiju kursos. Komandējuma laikā iepazinos arī ar sieviešu un dzimtes pētniecību Bergenas Universitātē, aktuālajiem pētniecības projektiem, kā arī piedalījos pētnieciskās grupas semināros. 18.10. seminārā, kurā prezentēju savu pēcdoktorantūras pētījumu; semināram sekoja diskusija, kas sekmēs tālāku pētījuma izstrādi.

No 31.10 līdz 17.11. 2021 devos mobilitātē uz pēcdoktorantūras pētījuma sadarbības partnera institūciju Gēteborgas Universitātes Literatūras, ideju vēstures un reliģijas departamentu, kur tikos un konsultējos ar pētnieci, asociēto profesori salīdzinošajā literatūrzinātnē un digitālo humanitāro zinātņu programmas vadītāju Jeniju Bergenmāru (Jenny Bergenmar), kura strādājusi pie digitāliem pētījumu projektiem sieviešu literatūras vēsturē "Zviedru rakstnieces eksportā 19. gadsimtā" (Swedish Women Writers on Export in the 19th Century) un "Atceroties Zelmu Lāgerlefu" (Remembering Selma Lagerlof); kā arī Gēteborgas Universitātes Humanitārās fakultātes bibliotēkā KvinSann lasītavā pieejamo feminisma un dzimtes studiju teorētisko literatūru. 9.11. piedalījos seminārā, kurā prezentēju savu pēcdoktorantūras pētījumu; prezentācijai sekoja rosinoša diskusija, kas sekmēs tālāku pētījuma izstrādi.

3.12. ar referātu "Moods, Affects, Feelings and Bodies: Embodied Subjectivities in Women's Prose of 1970–80" (panelī "Women's Writing in Baltics" – Sieviešu rakstniecība Baltijā) piedalījos starptautiskā zinātniskā konferencē "Regīna Ezera un Austrumeiropas literatūra", 3.–4.12.2021, tiešsaiste. Ieraksts pieejams šeit:

23.10.2021. Rundāles pils muzeja izstādes "Kurzemes princese ceļo. Fanijas Bīronas akvareļi un zīmējumi" pavadošajā lekciju ciklā nolasīju publisku tiešsaistes lekciju "No Kaukāza līdz Āzijai: latviešu sieviešu ceļojumu apraksti 19. gadsimta beigās", meklējot atbildi uz jautājumu, kā šādi ceļojumi latvietēm 19./20. gadsimta mijā bija iespējami, un atklāja kopīgo un atšķirīgo sieviešu ceļojumu aprakstos un biogrāfijās. Lekcija skatāme te: https://rundale.net/zitas-karklas-tiessaistes-lekc...

Sagatavoju divus bloga ierakstus: "Dienvidu ziedu puteklīši pārnesti uz ziemeļiem": Angelikas Gailītes Itālijas ceļojuma piezīmes

"Ķermenis kustībā: Angelikas Gailītes ceļojums uz Franciju"

Piedalījos Centrāleiropas apmaiņas programmas augstskolu studijām (Central European Exchange Programme for University Studies) tīkla "Sievietes rakstniecības vēsturē" seminārā "Radošums, sieviešu rakstniecība un tīklu veidošana Centrāleiropā un Austrumeiropā: saruna ar Mariju Knežēviču (Creativity, Women's Writing and Networking in Central and Eastern Europe: Talk with Marija Knežević), 24.11.2021., tiešsaiste.

Pēdējo reizi labots: 10.01.2022 07:43:40