EN in English

9. ceturksnis (01.01.2022.–31.03.2022.)

Pēcdoktorantūras pētījuma 2. posma 3. ceturksnī turpināta jaunākās teorētiskās literatūras, literāro darbu un memuārliteratūras apguve un analīze, arhīvu materiālu izpēte. Sagatavoti priekšlasījumi un zinātniskās publikācijas, turpināta zinātniskās monogrāfijas rakstīšana.

Pētījuma mobilitātes pasākumu ietvaros no 8. līdz 12. februārim pēcdoktorants strādāja dzejnieces un trimdas sabiedriskās darbinieces Veltas Sniķeres privātajā arhīvā Londonā, Lielbritānijā.

12.01.2022. uzraudzības padomes sēdē pēcdoktorants iepazīstināja ar pētījuma gaitu LU LFMI direktori, pētniecības pieteikuma atbildīgo personu, vadošo pētnieci Evu Eglāju-Kristsoni un zinātnisko sekretāri Ievu Gardu-Rozenbergu.

25.03.2022. nolasīts referāts “Andreja Dripes publicistika 20. gadsimta 80. gados un tās ietekme uz pārmaiņām sabiedrībā” Liepājas 28. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” (konferences organizators: Liepājas Universitāte) tiešsaistē.

Sagatavots bloga ieraksts “Andreja Dripes publicistika 20. gadsimta 80. gados un tās ietekme uz pārmaiņām sabiedrībā”.

Februārī un martā apmeklēts lekciju kurss “Atvērtā zinātne un zinātnes komunikācija” (rīkotājs: LNB Kompetenču attīstības centrs).

LU LFMI mājas lapā un sociālo tīklu kontos publicētas ziņas par pētījuma gaitu un ziņas par pēcdoktoranta dalību konferencēs un semināros.

Pēdējo reizi labots: 01.09.2022 06:28:17