EN in English

8. ceturksnis (01.10.2021.–31.12.2021.)

Pēcdoktorantūras pētījuma 2. posma 2. ceturksnī turpināta jaunākās teorētiskās literatūras, literāro darbu un memuārliteratūras apguve un analīze, arhīvu materiālu izpēte. Sagatavoti priekšlasījumi un zinātniskās publikācijas, turpināta zinātniskās monogrāfijas rakstīšana.

Pētījuma mobilitātes pasākumu ietvaros 8.–16., 22. un 23. novembrī pēcdoktorants strādāja Ņujorkas pilsētas bibliotēkas Rokrakstu un manuskriptu nodaļā, kur vāca materiālus zinātniskajiem rakstiem un monogrāfijai, nodibināja kontaktus un uzsāka sadarbību ar Ņujorkas pilsētas bibliotēkas Slāvu un Austrumeiropas kolekciju kuratoru Bogdanu Horbalu, un privātajos arhīvos, veica intervijas ar ASV latviešiem par kontaktiem ar rakstniekiem un kultūras darbiniekiem Latvijā 20. gadsimta 60.–90. gados.

08.10.2021. pēcdoktorants, pētnieks Jānis Oga ievēlēts LU LFMI Zinātniskās padomes sastāvā.

15.10.2021. uzraudzības padomes sēdē pēcdoktorants iepazīstināja ar pētījuma gaitu LU LFMI direktori, pētniecības pieteikuma atbildīgo personu, vadošo pētnieci Evu Eglāju-Kristsoni un zinātnisko sekretāri Ievu Gardu-Rozenbergu.

06.10.2021. un 03.11.2021. pēcdoktorants lasīja lekciju un vadīja semināru LU Humanitāro zinātņu fakultātes maģistrantūras programmas studentiem kursā “Īsprozas žanri: Teorija un vēsture” par pēcdoktorantūras projektā aplūkotajiem autoriem (Ē. Vilks, Z. Skujiņš) un iepazīstināja studentus un mācībspēkus ar savu pēcdoktorantūras pētniecības projektu.

25.10.2021. Zoom vidē notika LU Karjeras centra organizētā publiskā “Iedvesmas lekcija”, kurā pēcdoktorants stāstīja par savu pēcdoktorantūras pētniecības projektu.

22.10.2021. nolasīts referāts “Rakstnieks – biogrāfiska prozas darba galvenais varonis stagnācijas periodā un mūsdienās” starptautiskās zinātniskās konferences “Jaunākā literatūra Latvijā II” sēdē “Toreiz un tagad” (konferences organizators: Latvijas Universitāte) tiešsaistē.

19.11.2021. nolasīts referāts “Latvian Writers’ Travels to West Germany in the Brezhnev Era: Opportunities and Unpredictability” starptautiskās zinātniskās konferences “The 53th Annual Convention of the ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies)” sēdē “Migration, Borders, and Transnational Imaginaries” Ņūorleanā, ASV.

04.12.2021. nolasīts referāts “Ezeras darbu recepcija trimdā: garstāsta “Nakts bez mēnesnīcas” iestudējums Minsteres Latviešu ģimnāzijā” starptautiskās zinātniskās konferences “Regīna Ezera un Austrumeiropas literatūra” sēdē “Ezera padomju Latvijas un trimdas kultūrtelpā” (konferences organizators: LU LFMI) tiešsaistē.

Publicēti divi bloga ieraksti: “Writing under ‘Nom de Plume’ in Latvia in the Period of Soviet Occupation” (sadarbībā ar EU COST programmas akcijas “Jauns posms Austrumeiropas disidentu kultūras izpētē” (EU COST Action “New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent”, CA16213) jeb “Nep4Dissent” pētniecības blogu “Blog4Dissent”) un “1973. gads. Zigmunds Skujiņš un Andris Vējāns viesojas Vācijas Federatīvajā Republikā”.

LU LFMI mājas lapā un sociālo tīklu Facebook un Twitter kontos publicētas ziņas par pētījuma gaitu un ziņas par pēcdoktoranta dalību konferencēs un semināros.

8. ceturksnī apmeklētie zinātniskie pasākumi:

13.10.2021. lekcija “Čehu baltistikas tradīcijas un to turpinājums mūsdienās” ciklā “Latvistika – pasaules skatījums”, Dr. Phil. Pavels Štolls (Pavel Štoll, Čehija), Prāgas Kārļa universitāte, LU Humanitāro zinātņu fakultāte, attālinātā vidē;

14.–15.10.2021. konference “Indivīds, sabiedrība un vara Baltijas reģiona vēstures lūzuma punktos”, LU Latvijas vēstures institūts, attālinātā vidē;

18.10.2021. seminārs “Latviešu arhīvi pasaulē: Retie materiāli un digitalizācija”, Pasaules Brīvo latviešu apvienība, attālinātā vidē;

22.10.2021. starptautiskā zinātniskā konference “Jaunākā literatūra Latvijā II”, Latvijas Universitāte, tiešsaistē;

22.10.2021. lekcija “The Spatial Humanities: Maps, Mapping and the Human Record”, Stuart Dunn, King’s College London, attālinātā vidē;

22.–23.10.2021. 8. Baltijas studentu konference “Bridges in the Baltics”, Viļņas Universitāte, attālinātā vidē;

27.10.2021. lekcija “Vēsturisks atskats uz baltistiku un baltu zinātniekiem Stokholmas universitātē” ciklā “Latvistika – pasaules skatījums”, Dr. hist. Lilitas Zaļkalne (Zviedrija), LU Humanitāro zinātņu fakultāte, attālinātā vidē;

18–21.11.2021. starptautiskā zinātniskā konference “The 53th Annual Convention of the ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies)” Ņūorleanā, ASV;

23.11.2021. lekcija “Latviešu valodas studijas ASV un Jāzepa Leļa (1927–1989) mantojums” ciklā “Latvistika – pasaules skatījums”, Dr. Guntis Šmidchens (ASV), LU Humanitāro zinātņu fakultāte, attālinātā vidē;

01.–03.12.2021. starptautiskās zinātniskās konferences “The 53th Annual Convention of the ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies)” virtuālās sesijas, attālinātā vidē;

03.–04.12.2021. starptautiskā zinātniskā konference “Regīna Ezera un Austrumeiropas literatūra, LU LFMI, tiešsaistē;

08.12.2021. lekcija ““Laimīgie nobeigumi” latviešu prozā” ciklā “Latvistika – pasaules skatījums”, prof. Stefanu Kesleru (Stephan Kessler, Vācija), LU Humanitāro zinātņu fakultāte, attālinātā vidē.

Pēdējo reizi labots: 16.02.2022 13:30:58