EN in English

7. ceturksnis (01.07.2021.–30.09.2021.)

Pēcdoktorantūras pētījuma 1. posma 7. ceturksnī turpināta jaunākās teorētiskās literatūras, literāro darbu un memuārliteratūras apguve un analīze, sagatavoti priekšlasījumi un zinātniskās publikācijas. Turpināta arhīvu materiālu izpēte. Izstrādāts un pilnveidots zinātniskās monogrāfijas plāns.

Pētījuma mobilitātes pasākumu ietvaros no 15. līdz 22. augustam pēcdoktorants strādāja Latviešu Centra Minsterē Latviešu rakstniecības krājumā, turpinot un pabeidzot 2020. gadā iesākto materiālu vākšanu pētījuma daļai par latviešu rakstnieku un sabiedrisko darbinieku dzīvi, sakariem ar rakstniekiem Latvijā, Igaunijā, Vācijā un citur pasaulē, un Baltiešu kristīgās apvienības (BKA) mītnē Annabergā, strādājot BKA un tās vadītāja Andreja Urdzes arhīvā, veicot intervijas, pētot latviešu diasporas un Vācijas savstarpējās attiecības un kultūras kontaktus starp baltiešiem trimdā un rakstniekiem Latvijā un citur pasaulē padomju okupācijas laikā.

Citi mobilitātes pasākumi: 05.–09.07.2021. vasaras skola "Decolonizing Knowledge and Power: Postcolonial Studies, Decolonial Horizons" (organizators "Centro Internacional de Estudios Decoloniales – Center of Study and Investigation for Decolonial Dialogues", Barselona, Spānija), attālinātā vidē.

Iesniegts un pieņemts publicēšanai zinātniskais raksts starpdisciplinārajā zinātniskajā žurnālā "Letonica" (visi žurnālā publicētie raksti tiek anonīmi recenzēti, žurnāls ir indeksēts Scopus, ERIH PLUS un EBSCO datubāzēs): Oga, Jānis. Varai neērta rakstnieka piemiņa un (literārais) mantojums. Ēvalda Vilka piemērs (1976–1978) (Memorial Discourse and (Literary) Legacy of an Uncomfortable Writer for the Occupation Regime. The Case of Ēvalds Vilks (1976–1978)).

Papildināts latviešu literatūras vēstures vortāls www.literatura.lv (šķirklis par Hariju Gāliņu).

Īstenota zināšanu pārnese – kopā ar LU LFMI kolēģiem īstenota 13. Starptautiskās Baltijas literatūrzinātnieku konferences "Shifting Literary Culture since Stagnation in the Brezhnev Era: The Baltic Paradigm" ("Literārās kultūras maiņa kopš stagnācijas Brežņeva laikmetā: Baltijas paradigma") (23.–24.09.2021. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā) zinātniskā koncepcija, pēcdoktorants ir konferences akadēmiskās organizatoriskās komitejas sastāvā.

07.07.2021. uzraudzības padomes sēdē pēcdoktorants iepazīstināja ar pētījuma gaitu LU LFMI direktori, pētniecības pieteikuma atbildīgo personu, vadošo pētnieci Evu Eglāju-Kristsoni un zinātnisko sekretāri Ievu Gardu-Rozenbergu.

03.09.2021. nolasīts referāts "Latvian Prose Writers under the Soviet Occupation: Collaboration and Non-Violent Resistance (1968–1991). The Case of Ēvalds Vilks" ("Latviešu prozisti padomju okupācijā: sadarbība un nevardarbīgā pretošanās (1968–1991). Ēvalda Vilka piemērs") panelī "Resistance and Reflection in Soviet era Latvian Literature" starptautiskajā zinātniskajā konferencē "14th Conference of Baltic Studies in Europe (CBSE)" Upsalā, Zviedrijā. 03.09.2021. pēcdoktorants vadīja konferences paneli "Methodology, Meaning, and Visitors in Baltic Literature".

24.09.2021. nolasīts referāts "Latvian and Estonian Short Stories about History: Contemporaries from the Past" ("Latviešu un igauņu stāsti par vēsturi: laikabiedri no pagātnes") 13. Starptautiskā Baltijas literatūrzinātnieku konferencē "Literārās kultūras maiņa kopš stagnācijas Brežņeva laikmetā: Baltijas paradigma" (organizators: LU LFMI) Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā.

30.07.2021. publicēts bloga ieraksts "1981. gads. Gunārs Cīrulis: ".. literāra pseidonīma izvēle un tā tiesiskais (finansiālais) statuss ir katra rakstoša pilsoņa personisks jautājums." (par rakstnieku pseidonīmiem).

LU LFMI mājas lapā un sociālo tīklu Facebook un Twitter kontos publicētas ziņas par pētījuma gaitu, apraksts par rakstnieku Hariju Gāliņu, saite uz rakstnieka profilu literatūras vēstures portālā literatura.lv, ziņas par pēcdoktoranta dalību konferencēs un semināros.

Studijas, kvalifikācijas celšana 7. ceturksnī:

16.07.2021. vebinārs "Excellence in Peer Review: How to be an effective peer reviewer", Taylor & Francis Reviewer Training Network; attālinātā vidē.

02.–03.09.2021. zinātnisko rakstu manuskriptu seminārs, vadītājs: starpdisciplinārā zinātniskā žurnāla "Journal of Baltic Studies" redaktors Metjū Kots (Matthew Kott).

7. ceturksnī apmeklētie zinātniskie pasākumi:

08.09.2021. priekšlasījums "Literatūras darbības lauku dinamika: pārkartējot 19. gadsimta reālismu", Dirks Geče (Dirk Göttsche) (Notingemas Universitāte), organizators: LU LFMI, attālinātā vidē;

28.09.2021. paneļdiskusija "Kā mērīt zinātnes produktivitāti?", dalībnieki: Oļegs Krasnopjorovs, Guntars Kitenbergs, Jānis Paiders, organizators: LR Izglītības un zinātnes ministrija, attālinātā vidē.

Pēdējo reizi labots: 15.10.2021 12:58:27