EN in English

6. ceturksnis (01.04.2021.–30.06.2021.)

Pēcdoktorantūras pētījuma 1. posma 6. ceturksnī turpināta jaunākās teorētiskās literatūras, literāro darbu un memuārliteratūras apguve un analīze, sagatavoti priekšlasījumi un zinātniskās publikācijas. Turpināta uzsāktā arhīvu materiālu apzināšana un izpēte (Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva, LNB Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavas un Rakstniecības un mūzikas muzeja materiāli).

Papildināts latviešu literatūras vēstures vortāls www.literatura.lv (šķirklis par Intu Lubēju).

Īstenota zināšanu pārnese – kopā ar LU LFMI kolēģiem izstrādāta 13. Starptautiskās Baltijas literatūrzinātnieku konferences “Shifting Literary Culture since Stagnation in the Brezhnev Era: The Baltic Paradigm” (“Literārās kultūras maiņa kopš stagnācijas Brežņeva laikmetā: Baltijas paradigma”) zinātniskā koncepcija, pēcdoktorants ir konferences konferences akadēmiskās organizatoriskās komitejas sastāvā.

12.04.2021. uzraudzības padomes sēdē pēcdoktorants Jānis Oga iepazīstināja ar pētījuma gaitu LU LFMI direktori Daci Bulu, pētniecības pieteikuma atbildīgo personu, vadošo pētnieci Evu Eglāju-Kristsoni un zinātnisko sekretāri Ievu Gardu-Rozenbergu.

09.04.2021. nolasīts referāts “Latvian Prose Writers and Magic Realism under the Soviet Occupation” (“Latviešu prozisti un maģiskais reālisms padomju okupācijā”) Ņujorkas pilsētas universitātes (The City University of New York, ASV) seminārā-konferencē “Figuring Magic Realism – International Interpretations of an Elusive Term” (“Maģiskais reālisms – nenotverama jēdziena starptautiskās interpretācijas”) attālinātā vidē.

07.06.2021. nolasīts referāts “Noms de plumes of Latvian Prose Writers under the Soviet Occupation (1968–1991)” (“Latviešu prozistu pseidonīmi padomju okupācijā (1968–1991)”) Tartu Universitātes (Igaunija) starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Fifth Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies 2021: Post-Socialist (dis)Orders” attālinātā vidē. 08.06.2021. dalība diskusijā konferences sesijā “Soviet literary institutions vs. post-soviet literary communities: legacies, relationships and market transformations” (“Padomju literārās institūcijas pret postpadomju literārajām kopienām: mantojums, attiecības un pārmaiņas tirgū”) attālinātā vidē.

17.–18.06.2021. dalība un iepazīstināšana ar pētījuma apakštēmu “Noms de plumes of Latvian Prose Writers under the Soviet Occupation (1968–1991)” (“Latviešu prozistu pseidonīmi padomju okupācijā (1968–1991)”) starptautiskā starpdisciplinārā seminārā “CoLing; To Be Named: Across Borders” (University of Warsaw, Leiden University, University of Groningen u.c.) attālinātā vidē.

25.06.2021. nolasīts referāts “Latvian Novels from the 1970s and 1980s: Publications after the Collapse of the Soviet Union” (“20. gadsimta 70. un 80. gadu latviešu romāni: izdevumi pēc Padomju Savienības sabrukuma”) Krievijas Zinātņu akadēmijas Krievu literatūras institūta (The Institute of Russian Literature of Russian Academy of Sciences (Pushkin House), Sanktpēterburga, Krievija) konferencē “Socialist Culture Recycled (Eastern Europe: from Disillusions to Nostalgia and Beyond)” attālinātā vidē.

30.04.2021. publicēts bloga ieraksts “1980. gada maijs. Miervaldis Birze apmeklē Minsteres Latviešu ģimnāziju” (par rakstnieka Miervalža Birzes tikšanos ar Minsteres Latviešu ģimnāzijas bibliotekāri un arhivāri Austru Rudzīti (1911–1991) un Jāņa Jaunsudrabiņa, Zentas Mauriņas un Pētera Ērmaņa piemiņas istabu apmeklējumu).

LU LFMI mājas lapā un sociālo tīklu Facebook un Twitter kontos publicētas ziņas par pētījuma gaitu, apraksti par rakstnieku Intu Lubēju, saites uz rakstnieku profiliem literatūras vēstures portālā literatura.lv, ziņas par pēcdoktoranta dalību konferencēs un semināros, pieejamajiem priekšlasījumu ierakstiem un publikācijām.

6. ceturksnī pabeigtie akadēmiskie mācību kursi:

05.02.–28.05.2021. “Introduction to Digital Humanities”, Rīgas Tehniskā universitāte, Patrick T. Gavin, Ahmad M. Kamal, dalība lekcijās, semināros, izstrādāts noslēguma darbs.

6. ceturksnī apmeklētie zinātniskie pasākumi:

02.04.2021. konference “Literary Classics and Intellectual Autonomy in the Soviet World from 1920s to 1980s”; organizatori: Emily Finer (University of St Andrews), Petr Budrin (University of Oxford); attālinātā vidē;

05.05.2021. seminārs “Pētījuma poētika”, dalībnieki: Ieva Tihovska, Guntis Pakalns, LU LFMI, attālinātā vidē;

06.05.2021. seminārs “Zinātniskās publikācijas rakstīšanas process un bibliometrija”, Valsts izglītības attīstības aģentūra, attālinātā vidē;

12.05.2021. seminārs “Pētījuma poētika”, dalībnieki: Ilze Šarkovska-Liepiņa, Gatis Ozoliņš, Natālija Burišina, LU LFMI, attālinātā vidē;

19.05.2021. diskusija “Towards Eco-critical Perspectives on Environment in the Baltics”, Latvian Centre for Contemporary Art, dalībnieki: Redi Koobak, Lukas Brašiskis, Artis Svece, Anita Zariņa, Jonas Žukauskas, Jurga Daubaraite, Egija Inzule, Epp Annus. Moderatore: Inga Lāce, attālinātā vidē;

19.05.2021. lekcija “Latviešu literatūra Lietuvā: desmit svarīgākās grāmatas” ciklā “Latvistika – pasaules skatījums”, Vigmants Butkus (Vigmantas Butkus, Lietuva), Lietuvas Literatūras un folkloras institūta vadošais pētnieks, LU Humanitāro zinātņu fakultāte, attālinātā vidē;

27.05.2021. konference “Vizma Belševica un vārda brīvība”, LU LFMI, attālinātā vidē;

02.06.2021. konference “Latviešu valodas digitālie resursi un rīki izglītībai”, CLARIN-LV un VPP “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība”, attālinātā vidē;

15.06.2021. seminārs “Researching Life Writing: Nordic and Baltic Trends #3”, dalībnieki: Ineta Lipša, Meeri Siukonen, Ene Koresaar, Sigurdur Gylfi Magnusson, Eva Eglāja-Kristsone, attālinātā vidē;

15.06.2021 diskusija un grāmatas prezentācija “Beyond Reason: Postcolonial Theory and the Social Sciences”, Goldsmiths, University of London; dalībnieki: Humeira Iqtidar (King’s College, London), Branwen Gruffydd Jones (Cardiff University), José Manuel Viegas Neves (Universidade Nova de Lisboa), Sanjay Seth (Goldsmiths, University of London), Martin Savransky (Goldsmiths, University of London) attālinātā vidē;

16.06.2021. LU LFMI doktorantu seminārs, Ivars Šteinbergs, Digne Ūdre, attālinātā vidē;

16.06.2021 seminārs “Slepenais modernisms un Džeimss Džoiss Latvijā pirms Atmodas”, rīkotājs: Bloomsday Latvia, dalībnieki: Viktors Freibergs, Jānis Sīlis, Sigita Ignatjeva, Ieva Lešinska-Geibere, attālinātā vidē

Pēdējo reizi labots: 15.07.2021 10:15:15