EN in English

4. ceturksnis (01.10.2020.–31.12.2020.)

Pēcdoktorantūras pētījuma pirmā posma ceturtajā ceturksnī veidota bibliogrāfija un konspektēta apgūtā teorētiskā literatūra un turpināta literāro darbu un memuārliteratūras apguve un analīze.

Turpināta uzsāktā arhīvu materiālu apzināšana un izpēte Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvā (Latvijas Padomju rakstnieku savienības LKP pirmorganizācijas arhīvs; Latvijas Padomju rakstnieku savienības arhīvs), LNB Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavā un Rakstniecības un mūzikas muzejā.

Papildināts latviešu literatūras vēstures vortāls www.literatura.lv (šķirklis par Zentu Ērgli).

2.–4. ceturksnī īstenota zināšanu pārnese – kopā ar LU LFMI kolēģiem izstrādāta zinātniskās un radošās konferences “Pieredze un redzējumi: dzejniecei Veltai Sniķerei 100” zinātniskā koncepcija, veikta dalībnieku atlase un priekšlasījumu tēmu zinātniskā izvērtēšana.

18.12.2020. pēcdoktorants uzstājies ar priekšlasījumu “Velta Sniķere un starptautiskais PEN klubs” konferencē “Pieredze un redzējumi: dzejniecei Veltai Sniķerei 100”, rīkotājs LU LFMI (attālinātā vidē).

30.12.2020. publicēts bloga ieraksts “1974. gada nogale. “Vēl pusotras stundas. Jāsāk ģērbties. Drīz sanāks viesi. Un es tik labprāt būtu viens.”” (par rakstnieku Gunara Janovska (1916–2000) un Zigmunda Skujiņa (1926) saraksti 1974. un 1975. gadā.

LU LFMI mājas lapā un sociālo tīklu Facebook un Twitter kontos publicētas ziņas par pētījuma gaitu, bloga ierakstiem, apraksti par rakstnieci Zentu Ērgli un saite uz rakstnieces profilu literatūras vēstures portālā literatura.lv, apraksti par literatura.lv grāmatu profiliem (Ēvalds Vilks “Zaļais koks”, Marģeris Zariņš “Saulrietu violetās ērģeles”).

4. ceturksnī apmeklētie zinātniskie pasākumi:

07.10.2020. seminārs attālinātā vidē “Ēriks Haijo” (semināru cikls “Akadēmiskās brokastis”), LU LFMI;

07.10.2020. priekšlasījums attālinātā vidē “American Literary and Cultural Diplomacy during the Cold War: Kurt Vonnegut in the USSR”; Sarah D. Phillips (Indiana University), CREECA at UW-Madison, Center for Russian, East European & Eurasian studies-RSEEES;

14.10.2020. postdoktorantu atskaites seminārs attālinātā vidē, LU LFMI;

15.10.2020. priekšlasījums attālinātā vidē “Mīti par folkloru”, Ginta Pērle-Sila, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība;

19.10.2020. seminārs attālinātā vidē “Īss ieskats pētniecības datu savadīšanā”, Latvijas Universitātes bibliotēka;

20.–23.10.2020. starptautiska konference attālinātā vidē “Digital Humanities in the Nordic Countries”, LU LFMI, LNB;

22.–23.10.2020. zinātniska konference attālinātā vidē “Jaunākā literatūra Latvijā I”, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte;

30.10.2020. zinātniska konference attālinātā vidē “LU emeritētais profesors Heinrihs Strods: vēsturnieks un laikmetu maiņas”, Latvijas Universitātes Bibliotēka, Latvijas Universitāte un LU Latvijas vēstures institūts;

05.–08., 14.–15.11.2020. zinātniskā konference attālinātā vidē “2020 ASEEES Virtual Convention”, Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, University of Pittsburgh;

26.11.2020. konference attālinātā vidē “Personība meklē personību”, Rakstniecības un mūzikas muzejs;

04.12.2020. vebinārs attālinātā vidē “Experiencing and Remembering Cultural Trauma”, Center for Public Scholarship;

10.12.2020. seminārs attālinātā vidē “The Cold War from the Margins: Socialist Bulgaria on the Global Cultural Scene”, Area Studies Showcase Lecture Series: Russia, Eastern Europe, and Central Asia;

16.12.2020. seminārs attālinātā vidē “Džordžo Agambens” (semināru cikls “Akadēmiskās brokastis”), LU LFMI;

18.12.2020. zinātniskā un radošā konference attālinātā vidē “Pieredze un redzējumi: dzejniecei Veltai Sniķerei 100”; LU LFMI.

Pēdējo reizi labots: 15.07.2021 07:14:48