EN in English

​3. ceturksnis (01.07.2020.–30.09.2020.)

Pēcdoktorantūras pētījuma pirmā posma trešajā ceturksnī veidota bibliogrāfija un konspektēta apgūtā teorētiskā literatūra un turpināta literāro darbu un memuārliteratūras apguve un analīze.

Turpināta arī uzsāktā arhīvu materiālu apzināšana un izpēte LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas Retumu nodaļā (I. Gubiņas fonds), Latvijas Nacionālās bibliotēkas Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavā (I. Čaklās fonds, I. Bērsona fonds, A. Aļķes fonds, S. Seiļa fonds, E. Knopes fonds), Rakstniecības un mūzikas muzejā (Ē. Vilka fonds, H. Rukšāna fonds, H. Hirša fonds, A. Bela fonds, A. Kalves fonds, J. Bičoļa fonds, J. Laganovska fonds) un Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvā (Latvijas Padomju rakstnieku savienības LKP pirmorganizācijas arhīvs).

3. ceturksnī pētījuma mobilitātes pasākumu ietvaros no 16. līdz 23. augustam tika apzināts Latviešu Centra Minsterē (LCM) Latviešu rakstniecības krājums un padziļināti pētīts rakstnieku J. Jaunsudrabiņa, A. Apses un V. Kārkliņa, kā arī LCM bibliotekāres un Latviešu rakstniecības krājuma veidotājas, Minsteres Latviešu ģimnāzijas skolotājas A. Rudzītes arhīvs, tai skaitā korespondence un liecības par sakariem ar rakstniekiem un organizācijām Latvijā.

Papildināts latviešu literatūras vēstures vortāls www.literatura.lv (šķirkļi par Raimondu Trasunu un Robertu Dambīti).

23. septembrī pēcdoktorantūras projekts un tā ietvaros notiekošā sadarbība ar vortālu literatura.lv tika prezentēts LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) pētnieku veidotā Latvijas un latviešu literatūras vortāla literatura.lv piecgades seminārā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā.

LU LFMI mājas lapā un sociālā tīkla Facebook kontā publicētas ziņas par darbu Latviešu Centrā Minsterē un 23.09.2020. notikušo vortāla literatura.lv piecgades semināru, kā arī apraksti par literātiem Raimondu Trasunu un Robertu Dambīti un saite uz literātu profiliem latviešu literatūras vēstures vortālā www.literatura.lv.

3. ceturksnī apmeklētie zinātniskie pasākumi:

16.07.2020. priekšlasījums attālinātā vidē “Juris Kronbergs. In memoriam. Piezīmes”, Kaspars Reinis, PhD kandidāts (Toronto University);

10.08.2020. vebinārs, lasīšanas darbnīca un diskusija, Anjali Nerlekar (Rutgers University) prezentācija “Marathi magazine Rucha, the special issue on Urdu poetry in translation”; starptautiskais pētnieku tīkls “Postcolonial Print Cultures”;

12.09.2020. vebinārs “Between the Global and the Local”, piedalās Dirk Uffelmann (Justus Liebig University of Giessen, Germany), Monica Popescu (McGill University, Canada), Aniko Imre (University of Southern California), John MacKay (Yale University), vada Ana Berdinskikh (Yale University); Yale University, MacMillan Center; virtuālā konference “The Other Europe: Changes and Challenges since 1989”.

Pēdējo reizi labots: 15.07.2021 07:14:36