EN in English

12. ceturksnis (01.10.2022.–31.01.2023.)

Pēcdoktorantūras pētījuma noslēguma ceturksnī turpināta jaunākās teorētiskās literatūras, literāro darbu un memuārliteratūras apguve un analīze, arhīvu materiālu izpēte. Sagatavoti priekšlasījumi un zinātniskās publikācijas, turpināta zinātniskās monogrāfijas rakstīšana.

11.10.2022. un 05.01.2023. uzraudzības padomes sēdē pēcdoktorants iepazīstināja ar pētījuma gaitu LU LFMI direktori, pētniecības pieteikuma atbildīgo personu, vadošo pētnieci Evu Eglāju-Kristsoni un zinātnisko sekretāri Ievu Gardu-Rozenbergu, savukārt 23.11.2022. sniedza atskaiti par projekta īstenošanu LU LFMI Zinātniskajai padomei.

Pētījuma mobilitātes pasākumu ietvaros no 2023. gada 23. janvāra līdz 6. februārim pēcdoktorants strādāja bibliotēkās un arhīvos Londonā, Lielbritānijā, tai skaitā Lielbritānijas latviešu dokumentācijas centrā un arhīvā un dzejnieces un trimdas sabiedriskās darbinieces Veltas Sniķeres privātajā arhīvā.

Publicēti divi zinātniski raksti: Oga, J. “Varai neērta rakstnieka piemiņa un (literārais) mantojums. Ēvalda Vilka piemērs (1976–1978)” (“Letonica”, nr. 45, 2022); Eversone, M., Oga, J. Ceļojumu kartēšana un sociālpolitiskās tendences: Latvijas Padomju rakstnieku savienības biedru braucieni 20. gadsimta 70.–80. gados (“Letonica”, nr. 47, 2022).

Sagatavots un iesniegts zinātniskais raksts “Andrejs Dripe’s Journalism about the Federal Republic of Germany and Impact on Societal Change in the 1980s” žurnālam “Primerjalna Knjizevnost”.

Sagatavoti un publicēti divi bloga ieraksti: “Regīnas Ezeras darbu recepcija trimdā: garstāsta “Nakts bez mēnesnīcas” iestudējums Minsteres Latviešu ģimnāzijā” un “Latvian Prose Writers and Magic Realism under the Soviet Occupation”.

Pēcdoktorants darbojies LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta rīkotās starptautiskās konferences (81. Latvijas Universitātes starptautiskās konferences latviešu literatūras vēstures sekcijā) “Jokdaris un lelle: rakstnieks padomju laikā un telpā” akadēmiskajā organizatoriskajā komitejā.

LU LFMI mājas lapā un sociālo tīklu kontos publicētas ziņas par pētījuma gaitu un ziņas par pēcdoktoranta dalību konferencēs un semināros.

Pēdējo reizi labots: 17.02.2023 08:34:52