EN in English

11. ceturksnis (01.07.2022.–30.09.2022.)

Pēcdoktorantūras pētījuma 2. posma 5. ceturksnī turpināta jaunākās teorētiskās literatūras, literāro darbu un memuārliteratūras apguve un analīze, arhīvu materiālu izpēte. Sagatavoti priekšlasījumi un zinātniskās publikācijas, turpināta zinātniskās monogrāfijas rakstīšana.

10.07.2022. uzraudzības padomes sēdē pēcdoktorants iepazīstināja ar pētījuma gaitu LU LFMI direktori, pētniecības pieteikuma atbildīgo personu, vadošo pētnieci Evu Eglāju-Kristsoni un zinātnisko sekretāri Ievu Gardu-Rozenbergu.

Sagatavoti un publicēti divi bloga ieraksti: “Autobiogrāfiskuma elementi Ēvalda Vilka pēdējā stāstā “Kur aprakts suns?”” un “Latvian Novels from the 1970s and 1980s: Publications after the Collapse of the Soviet Union”.

30.09.2022. gadskārtējā Zinātnieku naktī Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājā Jelgavas ielā 1, 223. telpā, pēcdoktorants priekšlasījumā iepazīstināja ar savu pētījumu un stāstīja par rakstnieka un publicista Andreja Dripes ceļojumu piezīmēm par braucieniem uz Vācijas Federatīvo Republiku 20. gs. 80. gados un to ietekmi uz pārmaiņām sabiedrībā.

Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā un valsts pētījumu programmas projektu konkursā.

LU LFMI mājas lapā un sociālo tīklu kontos publicētas ziņas par pētījuma gaitu un ziņas par pēcdoktoranta dalību konferencēs un semināros.

Pēdējo reizi labots: 14.02.2023 13:52:21