EN in English

10. ceturksnis (01.04.2022.–30.06.2022.)

Pēcdoktorantūras pētījuma 2. posma 4. ceturksnī turpināta jaunākās teorētiskās literatūras, literāro darbu un memuārliteratūras apguve un analīze, arhīvu materiālu izpēte. Sagatavoti priekšlasījumi un zinātniskās publikācijas, turpināta zinātniskās monogrāfijas rakstīšana.

13.04.2022. uzraudzības padomes sēdē pēcdoktorants iepazīstināja ar pētījuma gaitu LU LFMI direktori, pētniecības pieteikuma atbildīgo personu, vadošo pētnieci Evu Eglāju-Kristsoni un zinātnisko sekretāri Ievu Gardu-Rozenbergu.

08.04.2022. nolasīts referāts “Rakstnieka un varas attiecības Jāņa Kalniņa īsprozā” Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences latvistikas plenārsēdē “Literatūras un literatūrzinātnes krustceles. Jānim Kalniņam – 100” (rīkotāji: Memoriālo muzeju apvienība un LU Humanitāro zinātņu fakultāte) Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā.

Sagatavots bloga ieraksts “Rakstnieka un varas attiecības Jāņa Kalniņa īsprozā”.

Kopā ar pētnieci Madaru Eversoni iesniegta zinātniskā raksta “Ceļojumu kartēšana un sociālpolitiskās tendences: Latvijas Padomju rakstnieku savienības biedru braucieni 20. gadsimta 70.–80. gados” galīgā versija publicēšanai žurnālā “Letonica”.

Aprīlī un maijā apmeklēts lekciju kurss “Atvērtā zinātne un zinātnes komunikācija” (rīkotājs: LNB Kompetenču attīstības centrs).

LU LFMI mājas lapā un sociālo tīklu kontos publicētas ziņas par pētījuma gaitu un ziņas par pēcdoktoranta dalību konferencēs un semināros.

Pēdējo reizi labots: 01.09.2022 09:29:26