EN in English

Dace Bula. Mūsdienu folkloristika: paradigmas maiņa (2011)

musdienu-folkloristika-paradigmas-mainaDace Bula. Mūsdienu folkloristika: paradigmas maiņa. Rīga: Zinātne, 2011. (Sērija "Folkloristikas bibliotēka")

Folkloras pētnieces D. Bulas grāmata sniedz ieskatu mūsdienu folkloristikas teorijā. Tajā ar svaigu skatu apkopoti un izklāstīti pēdējo četrdesmit gadu vissvarīgākie jauninājumi un pavērsieni Ziemeļamerikas un Ziemeļeiropas pētījumos. Grāmatai ir 4 daļas. Pirmajā sniegts īss mūsdienu folkloristikas raksturojums, folkloras definīcija un izpratne par nozares izpētes priekšmetu, dažādo virzienu, skolu un tematisko ieviržu apskats. Pārējās trīs daļas raksturo kultūras subjektu (tauta), procesu (tradīcija) un produktu (teksts un priekšnesums). Izdevums nozīmīgs ar to, ka iepazīstina ar jaunākajām tendencēm pasaules folkloristikā un tradicionālās kultūras analīzē.

Pēdējo reizi labots: 03.01.2017 11:49:00