EN in English

Beatrise Reidzāne. Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās (2015)

latviesu-tautasdziesmu-semantika-dabas-teli-tautasdziesmasBeatrise Reidzāne. Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās. Rīga: Zinātne, 2015.

Līdzšinējos teorētiskajos klasisko tautasdziesmu pētījumos īpaši nav akcentēts semantiskais aspekts kā atsevišķa tekstu pētniecības joma. Jaunajā pētījumā īsi apskatītas tautasdziesmu valodas kā specifizētas folkloras apakšvalodas galvenās pazīmes, to pētīšanas gaita un nozīmīgākie pētnieki, iezīmētas arī pēdējo desmitgažu aktuālākās folkloras pētniecības metodes. Darba sešās nodaļās analizēti gan dabas tēli ̶ liepa, vēzis, lācis, gulbis, līdaka, saule, gan tautasdziesmu valodas īpašie vārdu savienojumi ̶ baltā liepa, melnais lācis, skrietin skrēja u. c. Pētījums būs īpaši noderīgs folkloristikas un valodniecības studentiem, zinātniekiem, taču saistošs ikvienam, kas interesējas par latviešu folkloru.

Pēdējo reizi labots: 03.01.2017 13:07:20