EN in English

Pīters Bērks. Kultūru hibriditāte (2013)

kulturu-hibriditatePīters Bērks. Kultūru hibriditāte. No angļu valodas tulkojis Pauls Daija. Rīga: Mansards, 2013. (Sērija "Theoria")

2009. gadā angļu valodā izdotā grāmata, kuras žanru tās autors definē kā eseju, sniedz lakonisku un viegli pārskatāmu ieskatu kultūru mijiedarbes vēsturē, pievēršoties atšķirīgām kultūras formām un praksēm, kā arī valodai, kādā tiek aprakstītas kultūras pārmaiņas. Aplūkojot kultūru mijiedarbes vēsturi kā tēmu, kuras izpratne ir aktuāla globalizācijas laikmetā, Pīters Bērks balstās gan vēsturiski, gan ģeogrāfiski plašā avotu klāstā. Grāmatu, kura iznākusi LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta tulkojumu sērijā "Theoria", papildina Pītera Bērka priekšvārds latviešu izdevumam un Denisa Hanova pēcvārds.

Pēdējo reizi labots: 03.01.2017 12:20:40