EN in English

Par LU LFMI apgādu

Psalmu dziedāšana Latgalē. Sastādītājs Aigars Lielbārdis. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2012. 1 DVD, 3 CD, buklets 56 lpp.

Šobrīd grāmata ir izpārdota.

Lasīt vairāk...

Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka. Sastādītājs Aigars Lielbārdis. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. 270 lpp., CV, DVD, kartes, 48 lpp. krāsaini foto.

Cena: EUR 7.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Benedikts Kalnačs. Baltijas postkoloniālā drāma. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. 270 lpp., CV. Sērija: "Salīdzināmā literatūra".

Cena: EUR 4.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Zigrīda Frīde. Ienest sveci istabā. Latviešu literatūras veidošanās aspekti 19. gadsimta pirmajā pusē. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. 344 lpp., CV

Cena: EUR 4.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Marians Rižijs. Uldis Bērziņš. Dzīve un laiktelpas poētika. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. 208 lpp., MV. Sērija: "Studia humanitarica".

Cena: EUR 4.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Maija Burima. Modernisma koncepti 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. 328 lpp., CV. Sērija: "Salīdzināmā literatūra".

Cena: EUR 3.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Kārlis Vērdiņš. Bastarda forma: Latviešu dzejprozas vēsture. Latviešu dzejprozas antoloģija. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. 336 lpp., MV. Sērija: "Studia humanitarica".

Šobrīd grāmata ir izpārdota.

Lasīt vairāk...

Helēna Akatova. Latviešu dzejoļu krājumu rādītājs. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010. 574 lpp., MV. Sērija: "Personālijas, termini, avoti".

Cena: EUR 3.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Projekta vadītāja G. Zeltiņa. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010. 608 lpp., CV, 319 melnbalti foto.

Šobrīd grāmata LU LFMI apgādā vairs nav pieejama.

Lasīt vairāk...

Raimonds Briedis. Teksta cenzūras īsais kurss. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010. 184 lpp., MV.

Šobrīd grāmata LU LFMI apgādā vairs nav pieejama.

Lasīt vairāk...

Anda Beitāne. Vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2009. 448 lpp., MV, nošu materiāls. 3 CD ar mūzikas ierakstiem. Sērija: "Studia humanitarica".

Šobrīd grāmata ir izpārdota.

Lasīt vairāk...

Teātris Siguldā. Gunas Zeltiņas un Rasmas Rozentāles teksts un apkopojums. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2009. 197. lpp.

Lasīt vairāk...

Latviešu tradicionālās mūzikas antoloģija. Sastādītāji: Mārtiņš Boiko, Gita Lancere, Anda Beitāne. Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008. 1 CD, teksta pielikums 31 lpp.

Cena: EUR 4.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Back to Baltic Memory: Lost and Found in Literature 1940–1968. Sast. Eva Eglāja-Kristsone un Benedikts Kalnačs. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008. 296 lpp., CV. Sērija: "Salīdzināmā literatūra".

Cena: EUR 3.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Latvieši, igauņi un lietuvieši: literārie un kultūras kontakti. Sastādītājs Benedikts Kalnačs. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008. 1108 lpp., CV. Sērija: "Salīdzināmā literatūra".

Latvieši, igauņi un lietuvieši: literārie un kultūras kontakti. Bibliogrāfiskie rādītāji. Sastādītāja Inguna Daukste-Silasproģe. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008. 318 lpp., CV. Sērija: "Salīdzināmā literatūra" (Baltijas literatūra).

Cena: EUR 4 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...