EN in English

Par LU LFMI apgādu


Aigars Lielbārdis. 150. kolekcija. Buramvārdi. Rīga: LU LFMI, 2020, 224 lpp., il. Sērija: "LFK krājums".

Cena: EUR 8.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata.

LU LFMI grāmatu apgādā iznācis Latviešu folkloras krātuves pētnieka Aigara Lielbārža pētījums "150. kolekcija. Buramvārdi".

Lasīt vairāk...

Ilze Šarkovska-Liepiņa. Latvijas mūzikas renesansē: priekšvēstneši, briedums, konteksti. Rīga: LU LFMI, 2020, 248 lpp.

Cena: EUR 10.00 (pērkot LU LFMI)

Akcija "Jānis Roze" 1.02.–17.03 (cenas: 1,2,3,5,7 EUR) ietvaros grāmatas cena 7.00 EUR

Lasīt vairāk...

Latvijas Universitātes kolekcijas Latviešu folkloras krātuvē. Sastādītāja un zinātniskā redaktore Rita Treija. Rīga: LU LFMI, 2019.

Cena: EUR 8.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...


Zanda Gūtmane. Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā. Rīga: LU LFMI, 2019. Sērija: "Salīdzināmā literatūra (Baltijas literatūra)".

Cena: EUR 8.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Toms Ķencis. Vācot padomju folkloru. Rīga: LU LFMI, 2019. Sērija: "LFK krājums".

Cena: EUR 8.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Inguna Daukste-Silasproģe. Gaidot laivu. Latviešu rakstnieki bēgļu ceļos Zviedrijā. Rīga: LU LFMI, 2019, 544 lpp.

Cena: EUR 10.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Andra Neiburga: valoda, dzimte, stāstījums, attēls. Sastādītājs un zinātniskais redaktors Jānis Ozoliņš. Rīga: LU LFMI, 2018.

Cena: EUR 8.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Arnolds Klotiņš. Mūzika pēckara staļinismā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944. līdz 1953. gadā . Rīga: LU LFMI, 2018, 679. lpp.

Cena: EUR 10.00 (pērkot LU LFMI)
Lasīt vairāk...


Latviešu literatūra 2007–2015. Sastādītājs Kārlis Vērdiņš. Rīga: LU LFMI, 2018. 414. lpp.

Cena: EUR 6.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā. Gotthard Friedrich Stender (1714–1796) und die Aufklärung im Baltikum im europäischen Kontext. Gotthard Friedrich Stender (1714–1796) and the Enlightenment in the Baltics in European contexts. Sastādītāja Māra Grudule. Rīga: LU LFMI, 2018. 559 lpp.

Cena: EUR 7.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Gals un sākums. 21. gadsimta sākuma skats. Sastādītāja Maija Burima. Rīga: LU LFMI, 2017. 135 lpp.

Cena: EUR 3.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Benedikts Kalnačs, Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone, Kārlis Vērdiņš. Fin de siècle literārā kultūra Latvijā. Rīga: LU LFMI, 2017. 403 lpp.

Šobrīd grāmata LU LFMI apgādā vairs nav pieejama.

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Sanita Reinsone. Apmaldīšanās poētika teikās, stāstos un sarunās. Rīga: LU LFMI, 2017. 246 lpp. Sērija: "Studia humanitarica".

Cena: EUR 5.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Ieva Tihovska. Īsta čigānu mūzika. Autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā. Rīga: LU LFMI, 2017. 245 lpp. Sērija: "Studia humanitarica".

Cena: EUR 6.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Poētika tuvplānā. Viena dzejoļa analīzes antoloģija. Sastādītāja Ieva E. Kalniņa. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2017. 247 lpp., MV.

Cena: EUR 6.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...