EN in English

Par LU LFMI apgādu

Mudīte Austriņa. Saules Spēles. Sast. Kārlis Vērdiņš. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2024

Cena: EUR 12.00 (pērkot LU LFMI)


Lasīt vairāk...


Aigars Lielbārdis. Latviešu buramvārdi. Teksti, tradīcijas, konteksti. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2024, 262. lpp.

Cena: EUR 8.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Eva Eglāja-Kristsone, Jānis Oga (sast.). Pieredze un redzējumi: dzejniecei Veltai Sniķerei – 100. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2023

Cena: EUR 5.00 (pērkot LU LFMI)
Lasīt vairāk...

Dace Bula, Ģirts Strazdiņš. Mangaļsala – stāstos, bildēs, radurakstos. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2023

Cena: EUR 12.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Gunars Saliņš. Raksti. 2. sējums. Sastādītājs, priekšvārda un komentāru autors Kārlis Vērdiņš. Rīga: LU LFMI, 2023, 608 lpp.

Cena: EUR 15.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Ilze Šarkovska-Liepiņa (sast.). Dziesmu svētkiem – 150. Vēsture. Versijas. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2023, 288. lpp.

Cena: 20 EUR (pērkot LU LFMI)
Lasīt vairāk...

Benedikts Kalnačs. Pavērsiens. Rūdolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022.

Cena: EUR 12.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Artis Ostups, Jānis Ozoliņš, Kārlis Vērdiņš (zin. red.). Monta Kroma: dzeja un refleksija. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022.

Cena: EUR 10.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...


Dace Bula (zin. red.), Guntis Vāveris, Kristīne Āboliņa, Jānis Daugavietis, Agnese Zīle-Veisberga, Agita Pusvilka. Dzīve līdzās ostai. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022.

Cena: EUR 12.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...


Veronika Strēlerte. Raksti. 3. sējums. Sastādītāja un komentāru autore Ieva E. Kalniņa. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022. 944 lpp.

Cena: EUR 15.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Arnolds Klotiņš. Mūzika bēgļu gaitās: Latviešu mūzikas dzīve un jaunrade pēckara Eiropā 1944–1951. Rīga: LU LFMI, 2022, 248. lpp., il.

Cena 20,00 EUR (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Zita Kārkla. Iemiesošanās. Sievišķās subjektivitātes ģenealoģija latviešu rakstnieču prozā. Rīga: LU LFMI, 2022, 248. lpp. Sērija: "Studia humanitarica".

Cena: EUR 6.00 (pērkot LU LFMI)
Lasīt vairāk...

Viktors Hausmanis. Anšlava Eglīša Amerikā rakstītās lugas un to likteņi. Rīga: LU LFMI, 2021, 176 lpp., il.

Cena: EUR 9.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Dita Jonīte, Edīte Tišheizere. Neatkarības laika teātris. Hronika. Rīga: LU LFMI, 2021, 304 lpp.

Cena 7,00 EUR.

Pērkot grāmatu "Neatkarības laika teātris. Parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā" un "Neatkarības laika teātris. Hronika" LU LFMI apgādā, cena par abām kopā ir 25,00 EUR
Lasīt vairāk...

Edvards Treimanis-Zvārgulis. Sarkanā paradīzē. Sastādītāji: Oskars Treimanis, Eva Eglāja-Kristsone. Rīga: LU LFMI, 2021, 208 lpp., il.

Cena: EUR 6.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...