EN in English

Par LU LFMI apgādu

Ilze Šarkovska-Liepiņa (sast.). Dziesmu svētkiem – 150. Vēsture. Versijas. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2023, 288. lpp.

Cena: EUR 20.00 (pērkot LU LFMI)
Lasīt vairāk...

Benedikts Kalnačs. Pavērsiens. Rūdolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022.

Cena: EUR 12.00 (pērkot LU LFMI)
Lasīt vairāk...

Artis Ostups, Jānis Ozoliņš, Kārlis Vērdiņš (zin. red.). Monta Kroma: dzeja un refleksija. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022.

Cena: EUR 10.00 (pērkot LU LFMI)
Lasīt vairāk...


Dace Bula (zin. red.), Guntis Vāveris, Kristīne Āboliņa, Jānis Daugavietis, Agnese Zīle-Veisberga, Agita Pusvilka. Dzīve līdzās ostai. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022.

Cena: EUR 12.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...


Veronika Strēlerte. Raksti. 3. sējums. Sastādītāja un komentāru autore Ieva E. Kalniņa. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2022. 944 lpp.

Cena: EUR 15.00 (pērkot LU LFMI)

Lasīt vairāk...

Arnolds Klotiņš. Mūzika bēgļu gaitās: Latviešu mūzikas dzīve un jaunrade pēckara Eiropā 1944–1951. Rīga: LU LFMI, 2022, 248. lpp., il.

Cena 20,00 EUR (pērkot LU LFMI).

Lasīt vairāk...

Zita Kārkla. Iemiesošanās. Sievišķās subjektivitātes ģenealoģija latviešu rakstnieču prozā. Rīga: LU LFMI, 2022, 248. lpp. Sērija: "Studia humanitarica".

Lasīt vairāk...

Viktors Hausmanis. Anšlava Eglīša Amerikā rakstītās lugas un to likteņi. Rīga: LU LFMI, 2021, 176 lpp., il.

Cena 9,00 EUR (pērkot LU LFMI).

Lasīt vairāk...

Dita Jonīte, Edīte Tišheizere. Neatkarības laika teātris. Hronika. Rīga: LU LFMI, 2021, 304 lpp.

Cena 7,00 EUR.

Pērkot grāmatu "Neatkarības laika teātris. Parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā" un "Neatkarības laika teātris. Hronika" LU LFMI apgādā, cena par abām kopā ir 25,00 EUR
Lasīt vairāk...

Edvards Treimanis-Zvārgulis. Sarkanā paradīzē. Sastādītāji: Oskars Treimanis, Eva Eglāja-Kristsone. Rīga: LU LFMI, 2021, 208 lpp., il.

Cena: EUR 6.00 (pērkot LU LFMI).

Lasīt vairāk...

Minna Freimane. Par piemiņu. Minnas Freimanes ceļa apraksti. Rīga: LU LFMI, 2021, 288 lpp., il.

Cena: EUR 6.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata.

Lasīt vairāk...

Edīte Tišheizere, Ieva Rodiņa, Dita Jonīte, Lauma Mellēna-Bartkeviča. Neatkarības laika teātris. Parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā. Rīga: LU LFMI, 2020, 560 lpp., il.

Cena: EUR 20.00 (pērkot LU LFMI).

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata.

Lasīt vairāk...


Aigars Lielbārdis. 150. kolekcija. Buramvārdi. Rīga: LU LFMI, 2020, 224 lpp., il. Sērija: "LFK krājums".

Cena: EUR 8.00 (pērkot LU LFMI).

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata.

LU LFMI grāmatu apgādā iznācis Latviešu folkloras krātuves pētnieka Aigara Lielbārža pētījums "150. kolekcija. Buramvārdi".

Lasīt vairāk...

Ilze Šarkovska-Liepiņa. Latvijas mūzikas renesansē: priekšvēstneši, briedums, konteksti. Rīga: LU LFMI, 2020, 248 lpp.

Cena: EUR 10.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...

Latvijas Universitātes kolekcijas Latviešu folkloras krātuvē. Sastādītāja un zinātniskā redaktore Rita Treija. Rīga: LU LFMI, 2019.

Cena: EUR 8.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Lasīt vairāk...