EN in English

kulturu-hibriditatePīters Bērks. Kultūru hibriditāte. No angļu valodas tulkojis Pauls Daija. Rīga: Mansards, 2013. (Sērija "Theoria")

Lasīt vairāk...

Dzimtes konstruēšana. Sastādītāji: Deniss Hanovs, Ilze Jansone, Kārlis Vērdiņš. Rīga: Avens un partneri, 2013.

Lasīt vairāk...

vieglu-kordziesmu-izlase

Jāzeps Vītols. Vieglu kordziesmu izlase. [Notis] korim a cappella. Priekšvārdu un komentāru autors Arnolds Klotiņš. Rīga: Musica Baltica, 2013.


A-disciplinary-history-of-Latvian-mythology

Toms Ķencis. A Disciplinary History of Latvian Mythology. Tartu: University of Tartu Press, 2012. (Sērija "Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis").

Lasīt vairāk...

dzimtes-nemiersDžūdita Batlere. Dzimtes nemiers: feminisms un identitātes graušana. No angļu valodas tulkojusi Dita Ābola. Rīga: Mansards, 2012. (Sērija “Theoria”)

Lasīt vairāk...

teksta-baudaRolāns Barts. Teksta bauda. No franču valodas tulkojuši Indriķis Sīpols un Jānis Ozoliņš. Rīga: Mansards, 2012. (Sērija “Theoria”)

Lasīt vairāk...

Viktors-EglitisVera Vāvere. Viktors Eglītis. Rīga: Zinātne, 2012. (Sērija "Personība un daiļrade")

Lasīt vairāk...

Saucejs-apcere-par-Jani-KlidzejuIlona Salceviča. Saucējs: apcere par Jāni Klīdzēju. Rīga: Zinātne, 2012. (Sērija "Personība un daiļrade")

Lasīt vairāk...

Jānis Rainis. Kastaņola: pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē. Gundegas Grīnumas zinātniskā redakcija un komentāri. Rīga: Atēna, 2011.

Lasīt vairāk...

musdienu-folkloristika-paradigmas-mainaDace Bula. Mūsdienu folkloristika: paradigmas maiņa. Rīga: Zinātne, 2011. (Sērija "Folkloristikas bibliotēka")

Lasīt vairāk...

Viktors Hausmanis. Veronika Janelsiņa: rakstos un darbos. Rīga: Zinātne, 2011.

Lasīt vairāk...

latviesu-teatris-australija

Viktors Hausmanis. Latviešu teātris Austrālijā. Rīga: Zinātne, 2010.

Lasīt vairāk...

latviesu-masku-gajieniJānis Alberts Jansons. Latviešu masku gājieni: eksperimentāls pētījums ar pamatojumu salīdzinošajā etnogrāfijā un etnoloģijā. Zinātniskais redaktors, sastādītājs, ievada un komentāru autors Gatis Ozoliņš. Rīga: Zinātne, 2010. (Sērija "Folkloristikas bibliotēka")

Lasīt vairāk...

Džūkstes teikas un nostāsti. Sastādījis un komentējis Guntis Pakalns. Rīga: Zinātne, 2010. (Sērija "Novadu folklora")

Lasīt vairāk...

Sveicināti Saldū! Pasakas, teikas, anekdotes, mīklas, sakāmvārdi, tautasdziesmas, ticējumi. Māras Vīksnas atlasē un sakārtojumā. Rīga: Zinātne, 2010. (Sērija “Novadu folklora”)

Lasīt vairāk...