EN in English

latviesu-muzikas-kodsLatviešu mūzikas kods. Versijas par mūziku gadsimtu mijā. Sastādītāja Ilze Šarkovska-Liepiņa. Rīga: Musica Baltica, 2014.

Lasīt vairāk...

valoda-tulkojumaValoda tulkojumā. Ar audiopielikumu. Sastādītāja un redaktore Anita Rožkalne. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2015.

Lasīt vairāk...

meza-meitasSanita Reinsone. Meža meitas. 12 sievietes par dzīvi mājās, mežā, cietumā. Rīga: Dienas grāmata, 2015.

Lasīt vairāk...

latviesu-folkloristika-starpkaru-periodaLatviešu folkloristika starpkaru periodā. Sastādītāja un zinātniskā redaktore Dace Bula. Rīga: Zinātne, 2014. (Sērija "Folkloristikas bibliotēka")

Lasīt vairāk...

sanfrancisko-mazais-teatrisViktors Hausmanis. Laimonis Siliņš un Sanfrancisko mazais teātris. Rīga: Zinātne, 2014.

Lasīt vairāk...

jelgavas-teatrisViktors Hausmanis. Jelgavas teātris. Rīga: Zinātne, 2014.

Lasīt vairāk...

nacijas-hronikasNācijas hronikas. Latvija 2014. Debates. Sastādītāji Pauls Daija, Deniss Hanovs, Ilze Jansone. Rīga: Avens un partneri, 2014.

Lasīt vairāk...

Latviesu-tautasdziesmas-10-sejumsLatviešu tautasdziesmas. 10. sējums. Precības. Sastādītāja Baiba Krogzeme-Mosgorda. Rīga: Zinātne, 2014.

Lasīt vairāk...

dzimtes-konstruesana-2Dzimtes konstruēšana II. Sast. Ilze Jansone, Deniss Hanovs, Kārlis Vērdiņš. Rīga: Avens un partneri, 2014.

Lasīt vairāk...

vai-pakljautie-spej-runatGajatri Čakravorti-Spivaka. Vai pakļautie spēj runāt? No angļu valodas tulk. Sandra Meškova. Rīga: Mansards, 2014.

Lasīt vairāk...

Arnolds Klotiņš. No zobena dziesma: Roberts Zuika un viņa vīru koris karā, gūstā un trimdā. Rīga: Zinātne, 2013.

Lasīt vairāk...

text-in-contemporary-theatre

Text in Contemporary Theatre: The Baltics Within the World Experience. Edited by Guna Zeltiņa with Sanita Reinsone. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013.

Lasīt vairāk...

kulturu-hibriditatePīters Bērks. Kultūru hibriditāte. No angļu valodas tulkojis Pauls Daija. Rīga: Mansards, 2013. (Sērija "Theoria")

Lasīt vairāk...

Dzimtes konstruēšana. Sastādītāji: Deniss Hanovs, Ilze Jansone, Kārlis Vērdiņš. Rīga: Avens un partneri, 2013.

Lasīt vairāk...

vieglu-kordziesmu-izlase

Jāzeps Vītols. Vieglu kordziesmu izlase. [Notis] korim a cappella. Priekšvārdu un komentāru autors Arnolds Klotiņš. Rīga: Musica Baltica, 2013.