EN in English

Anšlavs Eglītis. Cilvēks mežā. Viktora Hausmaņa pēcvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 2018, 384 lpp. Lasīt vairāk...


Rita Treija. Anna Bērzkalne. Rīga: Zinātne, 2018, 304 lpp., il.

Lasīt vairāk...

Latviešu tautasdziesmas. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Kāzas. 1. daļa . Sastādītāja Baiba Krogzeme-Mosgorda. Rīga: Zinātne, 2018, 878 lpp.

Lasīt vairāk...

Latvian Folkloristics in the lnterwar Period. Ed. Dace Bula Suomalainen Tiedeakatemia Folklore Fellows' Communications 313 Porvoo 2017, 281 pp.

Lasīt vairāk...

Anšlava Eglīša vēstules teātriniekiem. Sastādītājs un komentāru autors Viktors Hausmanis. Rīga: Zinātne, 2017, 424 lpp., il.

Lasīt vairāk...

Edvarda Šmite, Pauls Daija. Johans Heinrihs Baumanis. Rīga: Neputns, 2017, 192 lpp.

Lasīt vairāk...

Gundega Grīnuma. Viņpus Alpiem. Rainis un Aspazija Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni. Rīga: Mansards, 2017, 968 lpp.

Lasīt vairāk...

Frost im Frühling. Die deutschsprachigen Erzählungen. Herausgegeben von Benedikts Kalnačs und Rolf Füllmann, Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2017.

Lasīt vairāk...

Mapping the History of Folklore Studies: Centers, Borderlands and Shared Spaces. Edited by Dace Bula un Sandis Laime. Newcastle upon Thyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017.

Lasīt vairāk...

Pauls Daija. Literary History and Popular Enlightenment in Latvian Culture. Newcastle upon Thyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017.
Lasīt vairāk...


Ērgļu vērtums. Novada folklora rokrakstos un publikācijās. Sastādītājs Gatis Ozoliņš. Rīga: Zinātne, 2017, 512 lpp., il., notis. Sērija "Novadu folklora".

Lasīt vairāk...

Sandis Laime, Juris Urtāns. Svētupes Lībiešu Upurala. Rīga: Nordik, 2016, 216 lpp.

Lasīt vairāk...

queer-stories-of-europe

Queer Stories of Europe. Edited by Kārlis Vērdiņš, Jānis Ozoliņš. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016.

Lasīt vairāk...

20th-Century-Baltic-DramaBenedikts Kalnačs. 20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2016.

Lasīt vairāk...

Gadsimtu-mijas-smiekli-Le-Rire-fin-de-siecle

Gadsimtu mijas smiekli / Le rire fin de siecle. Sastādītāji Simona Sofija Valke, Pauls Daija, Nadege Langbour. Rīga: Zinātne, 2016.

Lasīt vairāk...