EN in English

Inguna Daukste-Silasproģe. Balsis pār jūru. Rīga: Dienas Grāmata, 2023, 448 lpp.

Lasīt vairāk...

Latviešu tautasdziesmas. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Kāzas. 2. daļa . Sastādītāja Ginta Pērle-Sīle. Rīga: Zinātne, 2023, 1136 lpp.

Lasīt vairāk...


Ilze Šakovska-Liepiņa. Jauktais koris Aizkraukle: pēc kaut kā cēla, nezināma... Aizkraukle: Aizkraukles novada pašvaldība, 2023, 149 lpp.

Lasīt vairāk...

Baltic Belles: The Dedalus Book of Latvian Women's Literature. Ed. Eva Eglāja-Kristsone. Sawtry: Dedalus Book, 2022, 304 pp.

Lasīt vairāk...

Gatis Ozoliņš. Kaives stāsti. Rīga: Jumava, 2022 Lasīt vairāk...


Anita Rožkalne. Brīvie vektori. Rīga: Dienas Grāmata, 2022, 557. lpp.

Lasīt vairāk...

Benedikts Andersons. Iedomātās kopienas. Rīga: Jānis Roze, 2022, 240. lpp. Sērija "Theoria".

Lasīt vairāk...

A New History of Latvian Literature: The Long Nineteenth Century. Ed. Pauls Daija and Benedikts Kalnačs. Berlin: Peter Lang, 2022, 278 pp.

Lasīt vairāk...

Rucavas garamantas II. Sastādītāja Māra Vīksna. Rīga: Zinātne, 2022, 560 lpp. Sērija "Novadu folklora".

Lasīt vairāk...

Beatrise Reidzāne. Latviešu tautasdziesmu semantika. Vilka tēls “Latvju dainās”. Rīga: Zinātne, 2019. 784 lpp.

Lasīt vairāk...


Latvija: kultūru migrācija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 808 lpp.

Lasīt vairāk...

Rucavas garamantas I. Sastādītāja Māra Vīksna. Rīga: Zinātne, 2019, 408 lpp. Sērija "Novadu folklora".

Lasīt vairāk...

Anšlavs Eglītis. Cilvēks mežā. Viktora Hausmaņa pēcvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 2018, 384 lpp. Lasīt vairāk...


Rita Treija. Anna Bērzkalne. Rīga: Zinātne, 2018, 304 lpp., il.

Lasīt vairāk...

Latviešu tautasdziesmas. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Kāzas. 1. daļa . Sastādītāja Baiba Krogzeme-Mosgorda. Rīga: Zinātne, 2018, 878 lpp.

Lasīt vairāk...