EN in English

Latvju Dainas. Latvian Folksongs. Interlinear translation. Lettishe Volkslieder. Interlinearubersetzung. Латышские народные песни. Подстрочники. Krišjānis Barons (Sast.) Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2012. 493 lpp., MV.

Lejuplādēt grāmatu (PDF) šeit.

Lasīt vairāk...

Eva Eglāja-Kristsone, Jānis Oga (sast.). Pieredze un redzējumi: dzejniecei Veltai Sniķerei – 100. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2023

Lejuplādēt grāmatu (PDF) šeit.

Lasīt vairāk...

Baiba Kalna. Teātris totalitārisma laika mākslas kontekstā (1940–1945). Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014.

Lejuplādēt grāmatu (PDF) šeit. Publicēts 25.06.2014.

Lasīt vairāk...