LV Latviski

Letonica Nr. 50


CONTENTS

INTRODUCTION

ARTICLES

REVIEWS

 • Kaspars Kļaviņš. Jauna iepazīšanās ar Garlību Merķeli (New Acquaintance with Garlieb Merkel)
  About: Aija Taimiņa (sast.). Garlībs Merķelis. Rokraksti. Seniespiedumi. Grafikas darbi
 • Zanda Gūtmane. Balsis un atbalsis sieviešu rakstniecībā (Voices and Echoes in Women’s Writing)
  About: Anita Rožkalne. Brīvie vektori. Versija par Gundegu Repši // Zita Kārkla. Iemiesošanās. Sievišķās subjektivitātes ģeneoloģija latviešu rakstnieču prozā
 • Ivars Ijabs. Laikmetīgi par Blaumani (Contemporary View on Rūdolfs Blaumanis)
  About: Benedikts Kalnačs. Pavērsiens. Rūdolfs Blaumanis latviešu un Eiropas literatūrā
 • Inguna Daukste-Silasproģe. Gadsimtu elpa grāmatniecībā (The Breath of Centuries in Publishing)
  About: Viesturs Zanders (zin. red.). Grāmata Latvijai ārpus Latvijas
 • Mārtiņš Mintaurs. Par demokrātiju, latviešiem un pasaules algu (On Democracy, Latvians, and the World Wage)
  About: Ivars Ijabs. Nepateicīgie. Latviešu politiskās domas pirmsākumi Eiropas kontekstos

Last time modified: 07.09.2023 06:38:32